انجام پايان نامه ارشد و دكتري دكتر تحقيق

پرسشنامه روانشناسي : آزمون مقابله با استرس انجام پايان نامه روانشناسي

ابزار اندازه گيري : پرسشنامه روانشناسي

انجام پايان نامه روانشناسي: بلينگز و موس (۱۹۸۱) در پي دست يابي به روش آسان و معتبر براي ارزيابي پاسخ هاي مقابله اي، مقطعي از  بزرگسالان را در  قالب پرسشنامه روانشناسي مود مطالعه قرار دادند.

از پاسخ دهندگان خواسته شد يك بحران شخصي يا حادثه اي پر استرس را كه به تازگي تجربه كرده اند را در نظر بياورند.  با توجه به اينكه چگونه با آن رويداد درگير شده اند، ماده هاي پرسش نامه را به صورت بله يا خير تكميل نمايند.

مقابله با رفتارهاي شناختي و فعال

پاسخ هاي مقابله با توجه به روايي صوري به مقابله رفتارهاي شناختي و فعال و اجتنابي تقسيم مي شوند. در اين مورد اعتبارهاي همساني دروني براي سه خرده مقياس از ۴۴% تا ۸۰% گزارش شده است. با اين كه هيچ همبستگي معني داري بين شدت و نوع رويداد زندگي با مقابله با استرس به دست نيامد، اما نمرات مقابله به طور معني داري قدرت پيشبيني سطوح استرس را افزايش داد.

آن دو در سال ۱۹۸۴ كار خود را با بررسب رفتارهاي مقابله اي در گروهي از بيماران افسرده دنبال كردند. تعداد پاسخ هاي مقابله اي را به ۳۲ ماده افزايش دادند و به جاي شكل بله يا خير از يك مقياس چهار نقطه اي استفاده نمودند. طبقه بندي جديد آن ها سه پاسخ مقابله اي را در بر داشت:

۱. مقابله متمركز بر ارزيابي شناختي (مقابله شناخت مدار)

۲. مقابله متمركز بر مشكل (مقابله مسئله مدار)
۳. مقابله متمركز بر هيجان (مقابله هيجان مدار)
آنان شواهد تجربي را براي طبقه بندي خود گزارش نكرده اند اما اعتبارهاي همساني دروني از ۴۱% تا ۶۶% براي طبقه بندي خود گزارش كرده اند. همچنين موس (۱۹۹۳) به نقل از هولاهان و همكاران (۱۹۹۵) مقياس CRI را با چهار خرده مقياس مقابله شناختي، اجتنابي، گرايشيو مقابله رفتاري اجتنابي-گرايشي به شكل ۴ نقطه اي از صفر (هرگز) تا سه (هميشه) صورت جديدي درآورد.

سنجش متغيرهاي جمعيت شناختي

براي سنجش متغيرهاي جمعيت شناختي ، پرسش هايي در مورد سن ، جنسيت ، وضعيت تأهل ، تعداد فرزندان و ترتيب تولد و ميزات تحصيلات در كنار پرسش هاي پرسشنامه روانشناسي روش هاي مقابله با استرس گنجانده شد.

روش تجربه و تحليل داده‌ها

روشهاي آماري در اين پژوهش براي داده هاي توصيفي شامل محاسبه كليه ميانگينها ، انحراف استاندارد و هم نمودارها و جداول مربوط مي باشد. نتايج حاصل از فرضيه ها با استفاده از تحليل كوواريانس و آزمون t گروه هاي مستقل است.
در اين پژوهش از روشهاي آماري به منظور توصيف بهتر متغيرها استفاده شد.

شاخص‌هاي آماري توصيفي :

 

شاخص‌هاي آماري توصيفي مورد استفاده شامل : فراواني، ميانگين، انحراف استاندارد (استاندارد و ضريب همبستگي پيرسون، جهت بررسي رابطه بين خودكارآمدي، خودتنظيمي، خلاقيت با كارآفريني دانشجويان مي‌باشد.

آمار استنباطي :

همچنين به منظور پاسخگويي به فرضيه‌هاي پژوهش از روش‌هاي آماري استنباطي به عنوان روش‌هاي اصلي تحليل داده‌ها استفاده شد. از جمله روش هاي استنباطي مورد استفاده عبارت خواهد بود از :
– آزمون t گروه هاي مستقل براي تحليل فرضيۀ ۱ پژوهش.
– آزمون كوواريانس جهت تحليل فرضيه ۲ پژوهش.


برچسب:
امتیاز:
 
بازدید: <~PostViwe~>
+ نوشته شده: 1395/12/19 ساعت: ۱۰ توسط:drtahqiq :

سهام عدالت را چگونه بايد دريافت كنيم: حربه جديد دولت براي انتخابات 96

سهام عدالت چيست؟

رونمايي جديد از طرح سهام عدالت ۹۵

 

سه شنبه ۱۷ اسفند ۱۳۹۵ – ۱۳:۹:۳۰: همزمان با رونمايي از سامانه سهام عدالت ، از مردم خواسته شد ، در صورت تمايل با پرداخت ۳۳۴ هزارتومان تا  ۴۶۸ هزار تومان مالك كل سهام عدالت شوند.
در حالي دولت از امروز سامانه سهام عدالت را رونمايي كرده كه از مردم خواسته، در صورت تمايل با پرداخت ۴۶۸ هزار تومان مالك كل سهام عدالت شوند تا شايد تا قبل سال چند هزار ميليارد تومان درآمد كسب كند. ولي مردم بدانند پرداخت اين پول اجباري نيست.

سامانه سهام عدا لت كه صبح امروز با حضور اسحاق جهانگيري معاون اول رئيس جمهوري، علي طيب‌نيا وزير امور اقتصادي و دارايي و ميرعلي عبدالله پوري حسيني رونمايي شد از همان دقايق نخست شاهد ورود اولين گروه مشمولين و استعلام وضعيت ‌شان بود.

اين سامانه به آدرس (www.samanese.ir) از امروز فعال شده و امكان دريافت صورتحساب سهام عدالت براي دارندگان برگه هاي سهام را فراهم كرده است. البته سازمان خصوصي سازي تأكيد كرده كه به منظور كسب اطلاع توسط عموم مردم كشور از مشمول بودن يا نبودن خود در طرح سهام عدالت و دريافت صورت وضعيت سهام عدالت توسط مشمولين طرح، اين سامانه اندازي شده است.

اصلا كسي پول گرفته از دولت بابت سهام هاي عدالت؟

البته مردم بايد توجه داشته باشند كه كليه مشمولين كه در دوره ده ساله اجراي طرح سهام عدالت از ابتداي سال۱۳۸۵ تا پايان سال۱۳۹۴ ثبت نام شده قطعي در تعاوني هاي سهام عدالت شهرستان ها بوده اند، ميي توانند با مراجعه به اين سامانه، ضمن كسب اطلاع از مشمول بودن، صورت وضعيت تسويه اقساط خود را مشاهده يا از آن نسخه چاپي تهيه كنند.

گفتني است، سامانه سهام عدالت با بانك اسامي و اطلاعات مشمولان سهام عدالت مرتبط بوده و خدمات آن عبارتند از ” اعلام مشمول بودن يا نبودن هر فرد در طرح سهام عدالت”. ” اعلام وضعيت متوفي بودن مشمول “. ” صدور صورت وضعيت تسويه اقساط مشمول “. ” صدور قبض پرداخت مانده ارزش تسويه نشده سهام عدالت”.

ميرعلي اشرف عبدالله پوري حسيني؛ معاون وزير اقتصاد همزمان با راه اندازي سامانه سهام عد الت گفت: براي ۴۹ ميليون و ۲۲۶ هزار و ۱۹۳ نفر صورتحساب سهام عدالت تهيه شده و به آنان اعلام مي‌شود چقدر سود به سهام آنان تعلق مي‌گيرد. بنابراين با ارائه اين صورتحساب سهامداران متوجه مي‌شوند چه ميزان از سهام آنها از محل سود سهام آزاد شده و به آنها تعلق مي‌گيرد.

سهام در آغاز انتخابات ۹۶

وي گفت: با توجه به زمان برگزاري مجامع عمومي شركت‌ها سود سهام از انتهاي تير تا اسفند سال ۹۶ محاسبه و سازمان خصوصي سازي ميان مشمولان سهام عدا لت توزيع مي‌كند.

با رونمايي سامانه سهام عدا لت از روز جاري و طبق گروه بندي صورت گرفته از سوي سازمان خصوصي آنگروه از مشموليني كه رقم سمت راست شماره ملي(كد ملي) آنها ۷ است، مي توانند با ورود به سامانه در جريان چند و چون سهام خود قرار گيرند.

گروه نخست كه امروز اجازه ورود به سامانه سهام عدا لت را دارند در بدو ورود به سايت با جدولي مواجه مي شوند با عنوان صورت وضعيت دارايي مشمولين سهم عدالت (صورتحساب تسويه اقساط سهام عدالت)؛ در ادامه اين تصوير اين جدول را مشاهده مي كنيد.

ترفند جديد دولت براي پر كردن خزانه!

همانطور كه مشاهده ميكنيد دولت در اين صورتحساب به دارنده سهام عدا لت اعلام كرده كه اكنون شما به مبلغ ۵۳۲ هزار تومان دارايي داريد كه ارزش واقعي آن به مراتب بالاتر است، در صورت تمايل مي توانيد با پرداخت ۴۶۸ هزار تومان مالك كل سهام تخصيص يافته شويد؛ “به اين منظور كليد صدور قبض را فشاد دهيد”.

سهام عدالت

اين همان نكته ايست كه ظاهراً ترفند دولت براي كسب درآمد و جبران كسري بودجه اش است؛ دولت بدون آنكه نيازي به پرداخت ۴۶۸ هزار تومان در اين مرحله باشد از مردم خواسته در صورت تمايل به داشتن كل سهام قبض را پرداخت كنند. در حالي كه بايد تاكيد مي شد،” پرداخت اين مبلغ اجباري نيست”.

پرسش ها براي راهنمايي سهام هاي عدالت از طرف مردم

بسياري از دارندگان سهام عدا لت در اين مرحله با اين پرسش مواجه شده اند كه براي سهام عدا لت قرار است پولي به دست‌شان بيايد يا از دست‌شان برود؟

همانطور كه قبلاً اعلام شده ۴۹ ميليون نفر مشمول سهام عدا لت در كشور وجود دارند؛ بنابراين اگر تمام اين افراد ۴۶۸ هزار تومان باقي مانده را واريز كنند، دولت حدود ۲۴ هزار ميليارد تومان درآمد كسب خواهد كرد و اگر نصف دارندگان سهام هاي عدالت بر اثر بي اطلاعي نسبت به پرداخت قبض و واريز ۴۶۸ هزار تومان باقي مانده اقدام كنند حدود ۱۲ هزار ميليارد تومان در چند روز باقي مانده از سال ۹۵ به جيب دولت مي رود.

برخي از مخاطبان با درج نظراتي از تسنيم خواسته اند كه صداي انها را به گوش مسئولان برساند؛ اين افراد اين سوال را دارند كه “آيا قراره پولي به حساب دولت واريز كنيم يا قراره سود سهام هاي عدالت رو به مردم بدن؟!!”

فرد ديگري نوشته: “سلام من الان نگاه كردم زده صدور قبض پرداخت ۴۶۸۰۰۰۰ الان بهم پول ميدن يا بايد پول بدم؟”

يكي ديگر از مخاطبان تسنيم هم در پيامي نوشت: “ميخوان از مردم پول بگيرن؟؟!!!!! يا من اشتباه متوجه شدم؟ والله تا جايي كه ما شنيديم وقتي كسي جايي سهام داره ، بابتش بهش سود ميدن نه اينكه بابتش ازش پول بگيرن !!”

استفاده از تريبون هاي مختلف براي تبليغ كسب درآمد

سازمان خصوصي سازي و دولت درحالي اين روزها از هر تريبوني براي تبليغ طرح جديدشان مبني بر آزادسازي سهام عدالت استفاده مي كنند كه هيچ اطلاع رساني درباره پرداخت پول به مردم نكرده اند.

به گزارش تسنيم، در اطلاعيه سازمان خصوصي درباره سهام هاي عدالت آمده بود كه “مشمولين سهام عدالت مي توانند تا پايان شهريور ماه ۱۳۹۶ ، پس از مشاهده صورت وضعيت تسويه اقساط خود، در خصوص باقي مانده ارزش سهام تخصيصي كه به طور كامل از طريق سود شركت هاي سرمايه پذير تسويه نشده است، به مبلغي دلخواه كه بابت آن تمايل به پرداخت داشته و اين مبلغ را در سامانه تعيين مي كنند(حداقل مبلغ انتخابي ۰۰۰ر۱۰۰ ريال و حداكثر معادل مبلغي كه در رديف ۶صورت حساب مشمول تحت عنوان باقيمانده ارزش اوليه سهام تخصيصي درج شده است) ، يك قبض پرداخت داراي شناسه واريز و معادل مبلغ انتخاب شده خود از سامانه دريافت نمايند. لازم به ذكر است، مشمولاني كه در صورت حساب خود از تخفيف برخوردارند، فاقد قبض پرداخت هستند و اكيدا نيز نبايد هيچ وجهي به هر حساب ديگري واريز نمايند.”

بانك ملي براي پرداخت سهام

همچنين در اين اطلاعيه تأكيد شده است كه “پرداخت هاي مشمولين سهام هاي عدالت در اين مرحله فقط از طريق شعب بانك ملي ايران و يا از منوي پرداخت قبوض دستگاه هاي خودپرداز اين بانك صورت مي گيرد و مشمولين مي توانند مبلغ مورد نظر خود را با استفاده از شناسه پرداخت و معادل مبلغ درج شده در قبض پرداخت كه از سامانه سهام عد الت دريافت مي نمايند و با در اختيار داشتن اين مبلغ، پرداخت كنند. پرداخت هرگونه وجهي درخصوص سهام عدالت به جز از طريق بانك ملي ايران و خارج از دو حالت فوق غيرقانوني است.”

البته علي طيب نيا وزير امور اقتصادي و دارايي در زمان رونمايي از سامانه سهام عدالت با اعلام دو خبر خوش براي دارندگان سهام عدالت، گفت: اول اينكه ۵۰ ميليون نفر مشمولان سهام هاي عدالت از اواخر سال ۹۶ سالانه سود دريافت مي كنند و دوم اينكه ارزش اوليه سهام واگذار شده حدود ۲ برابر شده است.

استعلام سهام عدا لت بدون حضور در محل

وزير امور اقتصادي و دارايي در همين ارتباط گفته: سامانه به گونه اي طراحي شده كه هر يك از مشمولان بدون مراجعه حضوري و با دسترسي به اينترنت و درج مشخصات از آخرين وضعيت سهام خود اطلاع مي يابند. اين سامانه صورت وضعيت دارايي مشمولان و ارزش اوليه سهام هر مشمول را ارائه مي كند ضمن اينكه ميزان اقساط كه طي ۱۰ سال پرداخت شده نيز مشخص مي شود.

اين عضو كابينه دولت يازدهم تصريح كرد: معلوم مي شود كه چه كساني از تخفيف برخوردارند كه اقساط پرداختي اين افراد معادل ارزش اوليه سهام آنهاست يعني اين گروه هم مالك كل سهام شده اند و هم سود كل سهام را دريافت خواهند كرد. بقيه مشمولان هم مي توانند متناسب با ارزش فعلي دارايي شان كه دو برابر ارزش اوليه آن است سود دريافت كنند.

همچنين اسحاق جهانگيري در آيين طرح ساماندهي سهام هاي عدالت كه صبح امروز در سالن اجلاس سران برگزار شد با اشاره به اين موضوع كه بعد از شروع واگذاري سهام عد الت افراد زيادي به مردم براي خريد سهام عدالت آنها مراجعه خواهند كرد گفت: مردم به هيچ عنوان زير بار فروش سهام عدالت خود نروند چرا كه ۶۰ بنگاه اصلي طرح سهام عدالت از بزرگترين و بهترين بنگاههاي توليدي كشور هستند و در آينده سود زيادي را براي سهامداران به همراه خواهند آورد.

كل دارايي هاي سهام عد الت

وي با بيان اينكه ارزش كل داراييهاي زيرمجموعه سهام عدا لت ۵۵ هزار ميليارد تومان است گفت: امروز ۵۰ ميليون ايراني اين دارايي عظيم را از دولت جدا كرده و به مالكيت خود در مي‌آورند. البته تا سال ۹۶ با سوددهي كه اين شركت‌ها خواهند داشت دارايي مذكور به ۱۰۰ هزار ميليارد تومان افزايش خواهد يافت.

منبع : دكتر تحقيق

 


برچسب:
امتیاز:
 
بازدید: <~PostViwe~>
+ نوشته شده: 1395/12/19 ساعت: ۰۹ توسط:drtahqiq :

زيبايي شناسي چيست - پايان نامه روانشناسي در مورد زيبايي شناسي

تأثيرات‌ زيبايي شناسي : 

يكى از مهم‌ترين اثرات‌ رنگ‌،جنبه زيبايى‌ بخشى و تزيينى آن است كه در جاى‌جاى زندگى،مـحيط،وسـايل مـورد استفاده،بسته‌بندى‌ها و ديگر آثار خودنمايى مى‌كند.

دنياى كودك پر از رنگ است.با استفاده از رنگ‌هاى شاد و مـناسب‌ مـى‌توان‌ آثـار و بالتبع محيط زيبايى را براى كودكان فراهم آورد.رنگ‌هاى روشن علاوه بر آنكه به چشم بچه‌ها بـاشكوه هـستند مى‌توانند در تزيين و زيباسازى محيط و هرآنچه در ارتباط با كودكان است‌.

از‌ جمله حجم‌ها‌،اسباب‌بازى‌ها،سردر ورودى پارك‌هـا،عـلايم و نـمادهاى مخصوص آنها و…مورد استفاده قرار گيرند. آن‌چنان كه رنگ‌هاى نامناسب و تيره‌ مى‌توانند محيط و لوازم كودكان را زشت و دلگـير نـشان دهند و تعادل بصرى‌ را‌ بر‌ هم زنند.مى‌توان گفت تأثيرات زيباسازى رنگ،بر سـلامت ذهـنى و روانـى كودكان نيز بسيار قابل توجه است‌.

“‌‌ زيبايي شناسي “‌ رنگ را مى‌توان در سه جهت بررسى كرد:

كانستراكسيون (نمادي)

امپرسيون (بـصرى‌)

اكسـپرسيون‌‌(احساسى)

۱-۱-۱- كانستراكسيون

در ميان مردمان قديم گاهى فقط جنبه نمادى رنگ مورد تـوجه قـرار مـى‌گرفت‌ كه در اين صورت يا براى مشخص كردن طبقات اجتماعى به كار مى‌رفت‌ يا به صورت نمادى‌ براى‌ عقايد مذهبى يا اساطيرى بـه كار گـرفته مـى‌شد.به عنوان مثال در چين،زرد،فروزان‌ترين رنگ، مخصوص امپراطور فرزند خدا بود و هـيچ فـرد ديگرى به جز او حق نداشت لباس زرد‌ بپوشد.زرد نماد خرد والا بود.

به تن نمودن پيراهن سـفيد بـراى عروس به اميد بخت و اقبال سفيد در زندگى جديد يا به عنوان نماد پاكى،خـلوص و زدودنـ‌ همه‌ پيرايه‌هاى زندگى معمول و مادى در لباس احـرام حـاجى‌ها وقـتى كه به زيارت خانه خدا مشرف مى‌شوند،از اين قبيلند..

۱-۱-۲- امـپرسيون

 

ادامه در انجام پايان نامه دكتر تحقيق


برچسب:
امتیاز:
 
بازدید: <~PostViwe~>
+ نوشته شده: 1395/12/14 ساعت: ۱۹ توسط:drtahqiq :

انجام پايان نامه چرخش شغلي در زنجيره تامين = تصميم گيري

معيار چرخش شغلي در زنجيره تامين

انجام پايان نامه مديريت : شاخص هاي انتخابي براي اندازه گيري پايداري  زنجيره تامين (همراه با چرخش شغلي )

ابعاد اصلي شاخص منبع
زيست محيطي كاهش مصرف انرژي Gopal &takar(2015)
كاهش مصرف منابع Gopal &takar(2015)
كاهش مواد زائد جامد Gopal &takar(2015)
كاهش انتشار گازهاي گلخانه ايي Gopal &takar(2015)
در دسترس بودن سيستم پاداش زيست محيطي Gopal &takar(2014)
كاهش درصد ضايعات و دوباره كاري Gopal &takar(2014)
اثربخشي آموزش دارندگان داراي گواهي ايزو۱۴۰۰۱ Uysal(2012)
اجتماعي افشاي طرح زيست محيطي به عموم Gopal &takar(2015)
ميزان اموزش كاركنان Koplin&takar(2014)

 

Phikiph&andriantiatsaholiniaina(2001)

Gopal &takar(2015)

رفاه كاركنان (بهداشت حرفه ايي و ايمني) gopal&takar(2014)

 

Gopal &takar(2015)

اثربخشي استخدام و انتساب كاركنان Uysal(2012)
ايده هاي ابداعي كاربردي توليد شده به وسيله

 

كاركنان و كارمندان

Uysal(2012)
آزادي عمل سازمان براي درگيري سهامداران در

 

تصميم گيري

Uysal(2012)
علاقه مندي مشتريان به محصولات سبز gopal&takar(2014)
چرخش شغلي Uysal(2012)
اقتصادي هزينه هاي عملياتي Gopal &takar(2015)

انجام پايان نامه زنجيره تامين در دكتر تحقيق


برچسب:
امتیاز:
 
بازدید: <~PostViwe~>
+ نوشته شده: 1395/12/14 ساعت: ۱۹ توسط:drtahqiq :

انجام پايان نامه اجتماع پايدار در جهان بيني اسلامي

انجم پايان نامه اجتماع پايدار ي

دانشپور در ۱۳۹۲ مفهوم اجتماع پايدار را در جهان بيني اسلامي مورد بررسي قرار داد. پژوهشگر با بررسي هايي كه انجام داده نتيجه گرفته است كه جهان بيني اسلامي مفهوم اجتماع پايدار را تاييد نموده است.

آن را در بطن اعتقادات ديني ترويج مي نمايد. وي معتقد است كه اين اصل يكي از اساسي ترين اصول مدنظر اهل فتوت بوده است.
كتاب درآمدي بر روش شناسي هنر اسلامي اثر سيدرضي موسوي گيلاني ۱۳۹۰در خصوص ارتباط فتوت و هنر نكات مفيدي را بيان كرده است. اين پژوهشگر درباره نوع نگاه فتيان به هنر و پيشه و نحوه قانون مند نمودن اصناف مختلف به ارائه اطلاعات جامع و موثري مي پردازد.

حكمت هنر و زيبايي در اسلام از شهرام پازوكي ۱۳۸۴ نيز نكته هاي مختصر ولي مفيدي را در باب تفكر در طراحي و توليد هنر اسلامي بيان كرده است. به كمك اين مطالعه مي توان به ديدگاه هاي فلسفي اي كه منجر به شكل گيري مرام نامه هاي اصناف در بين اهل فتوت شده است پي برد. آقايان آراسته و محمودي در ۱۳۹۳ به بررسي هنر در آيين هاي فتوت اسلامي پرداختند. ايشان به بررسي ديدگاه هاي اهل فتوت در خصوص هنر و توليدات هنري پرداخته اند.

انجام پايان نامه هنر اسلامي

موسوي ۱۳۹۰ هنر اسلامي را در آيينه فتوت نامه ها مورد بررسي قرار داده و به آثار شاخص هنرمندان مسلمان و نحوه شكل گيري اين آثار در  نتيجه حلقه هاي تصوف اهل فتوت اشاره دارد.

عسگري در ۱۳۹۰ مولفه هاي فرهنگ و تمدن را در آثار اخوان الصفا مورد بررسي قرار داد. اخوان الصفا از اين جهت كه زمينه ساز شكل گيري آئين ها و حلقه هاي فتوت شدند مهم مي باشند و لازم است عقايد و مسلك ايشان مورد مطالعه قرار بگيرد، بخصوص تاثيري كه ايشان در شكل گيري عرفان عملي داشته اند محل توجه و تامل است.

ندايي در ۱۳۹۱ هويت فرهنگي را در هنر مورد بررسي قرار داد و بر تاثير گيري از ديدگاه هاي سنتي در رويكردهاي بومي طراحي تاكيد كرد.

نمونه هايي از فتوت نامه ها

چند نمونه از فتوت نامه ها كه در دست هستند به قرار زير مي باشند:

  • فتوت نامه معماران فتوت نامه عبدالرزاق كاشاني، فتوت نامه سپاهي گران، فتوت نامه چيت سازان، سي رساله معروف به رسائل خاكساريه، فتوت نامه ميرسيد علي همداني، فتوت نامه سلطاني، فتوت نامه ناصري غيره. در مرحله بعدي به مرور و گزيده چيني از كار پژوهشگراني كه با ديدگاه هاي نزديك به اين پژوهش در اين موضوع تحقيق نموده اند پرداخته خواهد شد.
  • فرهادي در ۱۳۹۰ بر روي فتوت نامه ها كار كرد و ديدگاه هاي توليد را در فرهنگ گذشته ايرانيان مورد بررسي قرار داد. وي معتقد است كه مرام و مسلك اين گروه ها مي تواند رويكردي براي نجات از بحران جامعه مصرفي و اشتباهات توليد باشد. نقره كار و همكاران در ۱۳۸۹ تاثير محيط طبيعي را بر رفتار و احلاق از ديد متفكران اسلامي و نتايج آن را در طراحي محيط مصنوع مورد بررسي قرار دادند. وي معتقد است كه در طراحي معماري و شهري مي توان از ديدگاه هاي اسلامي بهره جست.

بهمني در ۱۳۹۱ پايداري را در طراحي اشياي كهن ايراني متعلق به قرن ۴ و ۵ مورد بررسي قرار داد. وي پس از بررسي مواد، كاربرد و ويژگي هاي ديگر اين ظروف نتيجه گرفت كه صنعت گران آن دوران محصولات مربوطه را طوري طراحي مي نموده اند كه با استفاده از مصالح طبيعي بوده و عمر طولاني داشته باشند.

به لحاظ شكل و فرم نيز بهينگي، كمينگي و زيبايي كاربردي را مدنظر داشته اند.زماني در ۱۳۹۳ مطالعه اي تطبيقي بر رويكرد بينش اسلامي و رويكرد اهل فتوت انجام داد و ديدگاه هاي اهل فتوت را در شكل گيري برخي ويژگي هاي شاخص هنر اسلامي موثر دانست.

انجام پايان نامه معماري فقط در دكترتحقيق!


برچسب:
امتیاز:
 
بازدید: <~PostViwe~>
+ نوشته شده: 1395/12/8 ساعت: ۱۹ توسط:drtahqiq :

انجام پايان نامه ايمني و بهداشت hse در اجراي پروژه هاي ساختماني

مرور بر انجام پايان نامه و مقالات ايمني و بهداشت HSE

انجام پايان نامه ايمني و بهداشت HSE :… در اين تحقيق لازم است مدل تصميم گيري چندمعياره در قالب يك الگو و مدل مفهومي ارائه شود. ابتدا با استفاده از مرور ادبيات مهمترين شاخصها در ارزيابي ريسك HSE استخراج خواهد شد.

سپس توسط يك روش سيستماتيك به شكل سلسله مراتبي سطح بندي مي‌شوند. شناسايي روابط بين هر يك از معيارها و اينكه هر معيار در كدام خوشه قرار گيرد در مرحله نخست صورت مي گيرد.

در مرحله بعد با استفاده از مقايسه هاي زوجي ارجحيت معيارها شكل مي گيرد و در نهايت از طريق FTOPSIS وزن نهايي مربوط به هر ريسك استخراج خواهد شد. در نهايت تحليل داده ها در قالب متد تركيبي FHAP و تاپسيس فازي در نرم افزار اكسل و يا نرم افزار به روزتري كه ممكن است در اين حوزه به بازار آيد انجام خواهد شد.

منابع , پايان نامه ايمني و بهداشت HSE

شهركي، م. ر. و فرامرزپور، ب ۱۳۹۲ . توسعه يك مدل ارزيابي ريسك پروژه هاي سدسازي با استفاده از روش دلفي و TOPSIS .پنجمين كنفرانس مديريت منابع آب ايران. تهران

طيب زاده، ن.، ملك محمودي، ب. و ، ا. ۱۳۹۲ . تجزيه و تحليل ريسك هاي محيط زيستي سد طالقان در مرحله بهره برداري. اولين همايش ملي برنامه ريزي، حفا ظت از محيط زيست و توسعه پايدار. تهران..

Chen, S., Fath, D. B. & Chen, B. 2010. Ecological risk assessment of hydropower dam construction based on ecological network analysis. Procedia Environmental Science: In ISEIS, (2): 725-728. Doyle, M.W., Stanley, E.H., Havlick, D.G., Kaiser, M.J., Steinbach, G., Graf, W.L., Galloway, G. & Riggsbee, J.A. 2008. Aging infrastructure and eغير مجاز مي باشدystem restoration. Science, 319 (5861): 286- 287.

Enji, S., Xingkai, Z., Zhongxue, L.I. & Yunhai,W. 2012. Tailings dam flood overtopping failure evolution pattern. International Conference on Modern Hydraulic Engineering, Procedia Engineering, 28:356 – ۳۶۲. Heller, S. 2006. Managing industrial riskhaving a tasted and proven system to prevent and assess risk journal of hazardous material, 130(7):58-63

Mohammadfam, I., Mahmoudi, S. & Kianfar, A. 2012. Development of the health, safety and environment excellence instrument: a HSE-MS performance measurement tool. International Symposium on Safety Science and Technology, Procedia Engineering, 45 : 194 – ۱۹۸.

Master, C. 2009. Environmental risk assessment of Tillgeranda. Tillegra Dam Planing and Environmental Assessment, Guideline EPA ,Chapter 9.

Tousan, H. 2006. Seismic hazards and total risk assessment for large dams in Euphrates basin, Turkey. Engineering Geology, 89(1-2): 155-170. Zhang, X., Xiaohu, X. & kaili, X. 2011. Study on the risk assessment of the tailings dam break. Procedia Engineering, 26: 2261-2269. Zhen, M., Zi-wu, F., Ming, Z. & Yi.l, S. 2014. Flood risk control of dams and dykes in middle reach of Huaihe River. Water Science and Engineering, 7(1): 17-31.


برچسب:
امتیاز:
 
بازدید: <~PostViwe~>
+ نوشته شده: 1395/12/8 ساعت: ۱۹ توسط:drtahqiq :

توسه پايداري بعد اقتصادي – انجام پايان نامه زنجيره تامين

ابعاد توسعه پايدار

اينگونه بنظر ميرسد كه مفهوم توسعه پايدار به طور گسترده اي در سه بعد پذيرفته شده است. اين اجازه ميدهد تا درك آساني از ادغام مسائل اقتصادي، زيست محيطي و اجتماعي وجود داشته باشد.

همانطور كه همه مقالات ازادبيات مديريت مربوط صورت گرفته شده اند، بعد اقتصادي به عنوان يك بخش جدايي ناپذير بوده است. بنابراين بعنوا ن يك بخش مجزا درنظر گرفته نشده است.

بااين حال، مقالات نشان دهنده يك تسلط قوي ازپرداختن به مسائل زيست محيطي مي باشند. همچنين هيچ مقاله ايي وجودندارد كه بطور انحصاري به مسائل اجتماعي پرداخته باشد. همچنين يكپارچگي ابعادسه گانه تنها دردوعدد از مقالات ديده شده است.

بررسي ابعاد توسعه پايدار

بعدازبررسي هاي انجام شده به چندين نتيجه ميتوانيم دست يابيم. اول از همه به ابعاد سه گانه پايداري مربوط مي گردد.
۱- در بيشر مقالات بعد اجتماعي تقريبا بطور كامل از دست رفته است. ويا گاهي اوقات به شيوه ايي بسيار ساده درك شده است.

با بررسي هاي صورت گرفته شده از۳۶عدد مقاله مورد بررسي ۳۴ عدد ازآنها هيچ توجهي به بعد اجتماعي نداشته اند.
در بيشتر مقالاتي كه داراي عنوان مسئوليت اجتماعي شركت ها CSR بوده اند. آنها بيشتر به مسائل زيست محيطي پرداخته اند تا مسائل اجتماعي.
كروز و ماتسي پورا در مورد ريسك مربوط به عدم توجه به مسائل اجتماعي پرداخته اند.

آثار اجتماعي

ممكن است كه مدل كردن اثار اجتماعي دشوار باشد. در راستاي بررسي گسترده تر كمبود تحقيقات انجام گرفته شده در زمينه ي آثار اجتماعي يافت شده است. از اينرو اينگونه بنظر ميرسد كه يك چالشي براي طيف وسيعي ازتحقيقات مرتبط وجود دارد.

در حالي كه جنبه هاي اجتماعي ممكن است نياز به بررسي بيشتري در جزئيات داشته باشند. قبل از اينكه آنها بصورت مناسبي درچنين رويكردهاي(چند هدفه)مدلسازي يكپارچه شوند.

بعد زيست محيطي و انجام پايان نامه

۲- بيشترمقالات تلاشهاي بسياري براي پرداختن به مسائل زيست محيطي صرف كرده اند. دربسياري ازموارد، داده هاي ارزيابي چرخه زندگي به شكل يك نقطه شروع براي تجزيه و تحليل درنظرگرفته شده اند.

از اين رو، نياز به انرژي وتوليد گازهاي گلخانه اي ازجمله موضوعات ذكر شده است. بااين حال، درتعدادي ازموارد، ليست نسبتا جامع از معيارهاي اثرات زيست محيطي گرفته شده است. مانند اشاره به انواع سرمايه هاي طبيعي و يا منابع، مانند آب يا انرژي و همچنين زباله.
بعد زيست محيطي كه عمدتا براساس ايجاد طبقه بندي هايي برمبناي ارزيابي چرخه زندگي رفتار مي كنند. بااين حال، بسياري ازمقالات مبهم درمورد نوع اثرات زيست محيطي  به حساب ميآيند.

مساله زيست محيطي در زنجيره تامين

برخي ازآنها اينگونه مشخص ميسازندكه چگونه اثرات زيست محيطي بر روي يك محصول ويا فرايند زنجيره تامين اثر ميگذارند.و چگونگي برخورد با آن ها نيز بيان مي گردد.

اين مدلها فرصتي رابراي بررسي تاثيرات خاص وپيشنهادراهنمايي هايي براي كارورزان درراستاي چگونگي برخورد باآنهارافراهم ميسازد. پس بطور كلي اينگونه نتيجه ميگرددكه طيف گسترده اي ازجنبه هاي زيست محيطي درنظرگرفته شده است.

بعد اقتصادي – انجام پايان نامه زنجيره تامين

 

۳- دربعد اقتصادي، برمبناي كل هزينه ويا تصميمگيري هاي مربوط به حاكميت رويكرد هزينه و درامد است. اين مساله واقعااين نكته رادرنظر نميگيردكه يك شركت چگونه در راستاي دستيابي به پياده سازي موفق زنجيره سبز ويا پايدار تلاش ميكند.

نتيجه

۴- بابررسيهاي انجام شده اينگونه نتيجه شده است كه ادغامي ازابعاد سه گانه پايداري نقش بسيار مهمي رابازي ميكنند.  اين امرنشان دهنده آنست كه باتوجه به اهميت تركيب ابعاد سه گانه پايداري نيازبه بررسي بيشتري برروي ابعاد سه گانه پايداري است. و بررسي ارتباط دروني ميان ابعاد سه گانه بسيار مهم است.

انجام پايان نامه زنجيره تامين سبز و توسعه پايداري را بما واگذار كنيد؛

 


برچسب:
امتیاز:
 
بازدید: <~PostViwe~>
+ نوشته شده: 1395/12/4 ساعت: ۲۲ توسط:drtahqiq :

عضله سازي شكم توسط ژن FNDC5

عضله سازي شكم توسط ژن FNDC5 (پروتئين غشايي ايريزين)

چگونه عضله سازي شكم شكل مي گيرد؟

عضله سازي شكم توسط ايزيزين!. ايريزين، محصول ژن FNDC5 (پروتئين غشايي فيبرونكتين) است. در اثر تحريك PGC-1α (عامل فعال كننده فاكتور رونويسي PPAR-γ) و فعاليت ورزشي از ميوسيتها آزاد ميشود.

مطالعات نشان داده است كه ايريزين از بافتهاي چربي و عضله قلبي نيز امكان ترشح دارد[۴۵]. اين مايوكاين باعث قهوه¬اي شدن سلولهاي چربي زيرپوستي ميشود. همينطور توليد گرما از طريق افزايش سطوح پروتئين جفت نشده-۱ (UCP-1) در هر دو مدل انساني و حيواني ميگردد[۴۶].

انجام پايان نامه چه ربطي به عضله سازي شكم داره؟!!

در عضله اسكلتي تنها يك عامل در تنظيم همه مسيرهاي درگير در ايجاد سازگاري استقامتي دخيل نيست. اما مشخص گرديده است كه پروتئين PGC-1α در اكثر مسيرها درگير بوده است. و يك فاكتور كمكي براي هماهنگي كاتابوليكي درون تار عضلاني است.
مطالعات قبلي نشان دادهاند كه تمرين شديد باعث افزايش ايريزين گردش خوني مي¬شود. در حالي كه تأثير تمرينات ورزشي بر ايريزين برعكس است[۴۹].
تغييرات ايريزين تا حدودي به نوع و شدت فعاليت ورزشي بستگي دارد. لذا تمرين استقامتي و تناوبي شديد (HIIT) نسبت به تمرين مداوم اثرات قابل توجهي بر بيان و ترشح ايريزين/FNDC5 دارند.

هو و همكاران سطوح ايريزين را در پاسخ به فعاليت ورزشي متناوب با شدت بالا (HIIE) را با فعاليت ورزش مداوم با شدت متوسط (MICE) را با هم مقايسه كردند.  افزايش قابل توجهي را در فعاليت اول گزارش نمودند. وبيان كردند كه ترشح ايريزين مستقل از سطح آمادگي بدني و سني ميباشد. و افزايش ايريزين مستقيما از طريق فعال سازي پروتئين كيناز فعال شده با AMP (AMPK) صورت ميگيرد.
بافت چربي به دو نوع اصلي تقسيم ميشود: بافت چربي سفيد و بافت چربي قهوه¬اي. بافت چربي سفيد نشانگر بخش عمده¬ي بافت چربي در انسانها و ناحيه¬ي فيزيولوژي ذخيره¬ي تري¬گليسيريد است.

از سوي ديگر، بافت چربي قهوه¬اي يك منبع ويژه است. كه در گرمازايي بدن پستانداران و نوزاد انسان نقش دارد[۲۱].

هورمون ايروزين

پس از كشف هورمون ايريزين در سال ۲۰۱۲ توسط بوستروم و همكاران، در ابتدا اين گروه نشان دادند در موشهايي كه داراي PGC-1α افزايش يافته بصورت تراريخته بودند، در مقابل چاقي مرتبط با سن و ديابت مقاومت وجود دارد. محققان بيان كرده¬اند كه افزايش PGC-1α با افزايش بيان FNDC5 همراه است. در مرحله¬ي بعد اين محققين دريافتند كه اين پروتئين غشايي بعد از شكسته شدن، از غشاي سلولي جدا شده و وارد خون مي¬شود و با نام ايريزين شناخته مي¬گردد[۴۵].


برچسب:
امتیاز:
 
بازدید: <~PostViwe~>
+ نوشته شده: 1395/12/4 ساعت: ۲۲ توسط:drtahqiq :

دانلود ترجمه مقاله لكزيكوگرافي تي چبي شف وزني - انجام پايان نامه

پياده سازي روش اولويت دهي لكزيكوگرافي تي چبي شف وزني

دانلود ترجمه مقاله لكزيكوگرافي لكزيكوگرافي چبيشف

در اين مقاله يك مدل رياضي سه هدفه ارائه شده كه همزمان هر سه تابع هدف را در نظر مي گيرد. متدولوژي براي رسيدن به جواب هاي كارآمد پارتو فرانتير مي باشد. اگر بين توابع هدف تناقض و تضادي وجود نداشت مي توانيم يك جواب پيدا كنيم كه مقادير هر تابع هدف را بهينه مي كرد. حال ان كه در واقعيت معمولا بين توابع هدف تضاد و تناقض وجود دارد. بنابراين فقط جواب هاي مقايسه اي به دست مي آيد. بنابراين در طول فرآيند تصميم گيري، تضاد توابع هدف اين پتانسيل را دارد كه هربار ترجيحات تصميم گيرنده را تغيير دهيم و مسئله را چندبار حل كنيم و بنابراين جواب هاي مختلف كارآمدي براي مقايسه به دست آوريم. از آنجا كه در اين مقاله از رويكرد اولويت دهي تي چبي شف وزني براي بهينه سازي مسئله چندهدفه استفاده شده تعاريف زير ارائه مي شود. -لكزيكوگرافي تي چبيشف وزني )

يك مسئله چندهدفه MOP فرض مي كنيم كه k تابع هدف دارد كه بايد همگي به طور همزمان مينيمم شود.

تعريف اول: بردار تصميم   براي مسئله چندهدفه ي جواب كارا بهينه پارتو است اگر هيچ   وجود نداشته باشد كه براي همه آن ها   باشد و حداقل يكي از ان ها كوچكتر اكيد باشد.

تعريف دوم: بردار تصميم   به نسبت كارا است(بهينه ضعيف پارتو) اگر هيچ   وجود نداشته باشد كه   باشد.  جواب كاراي ضعيف است و   نامسلط ضعيف است.

تعريف سوم: راه حل بهينه پارتو supported ناميده مي شود اگر وزن هاي مثبتي وجود داشته باشند كه راه حل با توجه به ادغام ان ها بهينه است. با ضرايب   در غير اين صورت non-supported ناميده مي شود.فرمول اولويت دهي لكزيكوگرافي تي چبي شف وزني براي اين مسئله به صورت رابطه ۲۴ است كه   وزن هاي هريك از توابع هدف بوده و   به صورت    به دست مي آيدو نقطه utopia ناميده مي شود و   بردار يكه مي باشد. در اين جا فرآيند حداقل سازي طي دو مرحله انجام مي شود:

اولين مرحله: برنامه تي چبي شف وزني و دومين گام l1متريك مي باشد. (دانلود مقاله لكزيكوگرافي)

اگر از اولين مرحله بردار معيار واحدي به دست نيايد مرحله دوم حذف مي شود. در اين مقاله مسئله ۲۴ با وزن هاي مختلف چندين بار حل شده است تا چندين جواب كارآمد براي مسئله مديريت پسماندهاي زائد به دست آوريم.

براي دانلود مقاله لكزيكوگرافي اينجا كليك كنيد.

 


برچسب:
امتیاز:
 
بازدید: <~PostViwe~>
+ نوشته شده: 1395/11/24 ساعت: ۲۳ توسط:drtahqiq :

انجام پايان نامه برنامه ريزي استراتژيك و عملياتي - انجام پروپوزال فوري

تفاوت برنامه ريزي استراتژيك و برنامه ريزي عملياتي


برنامه ريزي استراتژيك با تلفيق رهبري و مديريت سازمان را در مقابل تغييرات و تحولات محيطي، همواره در حالت پويا و فعال نگه ميدارد.

پيش از آنكه به تدوين برنامه عملياتي بپردازيم ميبايست رسالت سازمان را تعيين كنيم، آنگاه دورنما (چشم انداز) سازمان را مشخص نموده و به بيان اهداف كلي و اختصاصي بپردازيم. پس از تعيين استراتژي مناسب به عنوان مسيري جهت رسيدن به اهداف، فعاليت¬هاي مقتضي بصورت گام به گام بيان مي¬شود. سپس شاخص¬هاي پايش تعيين گرديده و در آخر نيز عملكرد انجام شده، پايش مي¬شود.
برنامه ريزي استراتژيك به دليل ويژگي هاي خود تفاوت هاي بنيادي با برنامه ريزي عملياتي دارد كه در زير به برخي از آنها اشاره مي شود:
اصولا برنامه ريزي عملياتي در سطوح مياني و پايه شكل مي گيرد، در حالي كه برنامه ريزي استراتژيك در سطوح عالي سازمان تدوين مي شود. 
 تأكيد برنامه ريزي عملياتي بر كارايي و بازدهي است، درحالي كه برنامه ريزي استراتژيك بر اثربخشي تأكيد دارد. منظور از اثربخشي آن است كه هدف هاي اصلي و اساسي تعيين شوند و به آنها دست يابيم.

 اما در كارايي غرض آن است كه به هدف هاي تعيين شده با حداكثر بازدهي برسيم. به تعبير صاحبنظران مدريريت، در برنامه ريزي استراتژيك با هدف اثربخشي مي كوشيم تا كارهاي درست را انجام دهيم، درحالي كه در برنامه ريزي عملياتي با هدف كارايي تلاش براين است كه كارها به درستي انجام پذيرد. 
در برنامه ريزي عملياتي بيشتر بر منافع فعلي سازمان تأكيد مي شود، درحالي كه در برنامه ريزي استراتژيك توجه بر منافع آتي است. به عبارت ديگر، ديد برنامه ريزي عملياتي كوتاه مدت و ديد برنامه ريزي استراتژيك بلند مدت است. در برنامه ريزي عملياتي منابع و امكانات موجود سازمان در نظر گرفته مي شود، درحالي كه در برنامه ريزي استراتژيك به منابع و امكانات آينده سازمان چشم مي دوزيم. 
 در برنامه ريزي عملياتي ساختار سازماني و شرايط محيطي، با ثبات نسبي در نظر گرفته مي شود، درحالي كه در برنامه ريزي استراتژيك ساختار سازماني منعطف و متناسب و همراه با تغييرات در طول زمان است. 
 در برنامه ريزي عملياتي روش هاي كار غالباً تجربه شده بوده و متكي به دستاوردهاي گذشته است، درحالي كه در برنامه ريزي استراتژيك روش هاي نو و تجربه نشده نيز پا به عرصه مي نهد. 
برنامه ريزي عملياتي در مقايسه با برنامه ريزي استراتژيك مخاطره كمتري را در بردارد(مبيني دهكردي و سلمانپور خويي، ۱۳۹۱). 
آيت الهي، در كتاب خود تفاوت برنامه ريزي استراتژيك و عملياتي را چنين بيان مي كند: 
برنامه ريزي استراتژيك، تابع ارزش ها، ايدئولوژي ها، سياست ها و استراتژي هاي حاكم بر جامعه بوده و برعهده سياست مداران و به طور كلي مقامات عالي و سازمان هاي كشوري است، حال آن كه برنامه ريزي عملياتي، تنها در سطوح مديريت هاي اجرايي مطرح مي گردد.

برنامه ريزي استراتژيك در پي حل مسايل اساسي جامعه، رشد و توسعه كلي آن است، در صورتي كه برنامه ريزي عملياتي با هدف يا هدف هايي مشخص، محدود، عيني و دست يافتني، تنها متوجه بهترين كارايي عوامل توليد كالا يا خدمات و در نتيجه بازدهي است. 
برنامه ريزي استراتژيك متوجه منافعي است كه احتمالاً در آينده نصيب جامعه خواهد شد، ليكن برنامه ريزي عملياتي متوجه منافع فعلي مي باشد(آيت الهي، ۱۳۷۷). 
چون برنامه ريزي استراتژيك، به منافع آتي تأكيد دارد، امكانات آتي و احتمالي را نيز در بر مي گيرد. حال آنكه برنامه ريزي عملياتي با ديدي واقع گرايانه، فقط متكي بر امكانات مسلم و موجود مي باشد. 
ديد برنامه ريزي استراتژيك « بلند مدت » و ديد برنامه ريزي عملياتي « كوتاه مدت » است. 
برنامه ريزي استراتژيك بنابر پيش بيني و در مقابل يك « راه طي نشده » قرار دارد، در صورتي كه برنامه ريزي عملياتي مي تواند از تجربيات قبلي بهره مند گردد. 
برنامه ريزي استراتژيك برحسب كليت و وسعت هدف ها و اتكاي خود بر پيش بيني و آينده نگري، امكانات احتمالي و اميدهايي كه گاه عبث مي نمايند، با توجه به حوادثي كه ممكن است پيش آيند، راهي پر مخاطره را مجسم مي نمايد، اما برنامه ريزي عملياتي مي تواند با اطمينان بسيار بيشتري صورت پذيرد. 
در واقع، برنامه ريزي استراتژيك و برنامه ريزي عملياتي از دو نگرش كاملاً متمايز از يكديگر پيروي مي كنند. برنامه ريزي استراتژيك به طرز تفكر گسترده و جهت دار نياز دارد، در حالي كه برنامه ريزي عملياتي مستلزم نگرش محدود و كوتاه مدت است (برايسون ، جان.ام،۱۳۷۲؛ به نقل ازمنوريان).


برچسب:
امتیاز:
 
بازدید: <~PostViwe~>
+ نوشته شده: 1395/11/24 ساعت: ۲۳ توسط:drtahqiq :

چربي سوز قوي بنام آريزين ؛ علم جديد چربي سوزي

چربي سوز ي بنام آريزين !! تبديل بافت چربي سفيد به بافت قهوه اي

چربي سوز ي بنام هورمون آريزين

چربي سوز ؛ از جمله ژن هاي مورد توجه FNDC5 (Fibronectin Type III Domain است. در گذشته اين ژن به عنوان ميانجي تمايز چربي در پاسخ به فعاليت عضلات توجهات را به خود جلب كرده بود.

با اين حال، FNDC5 در چند ماه گذشته توجه بيشتري را بدست آورده است. هفت نشريه مختلف براي چندين هفته بر روي FNDC5تمركز كردند[۳۲].

به گزارش پژوهشكده مجازي بيوتكنولوژي پزشكي، اين انفجار تبليغاتي توسط يك نشريه اتفاق افتاد. نشريه در حوزه متابوليسم سلولي بود.  و حاكي ازدخالت ژن FNDC5 در يك ارتباط مولكولي خاص بين ورزش وآسايش مغز دارد[۳۲].

دكتر ران[۱] و همكاران درمطالعه خودنشان دادندكه FNDC5 در هيپوكامپ موش با ورزش افزايش مي­يابد. افزايش بيان FNDC5 در سلول هاي عصبي قشر پيشين مغز موجب افزايش بيان BDNFF مي شود.

ناك­داون كردنFNDC5[۲] موجب كاهشBDNF مي­گردد. علاوه بر اين، آيريزين افزايش يافته خون، BDNF را درناحيه هيپوكامپ افزايش مي­دهد.

در مقايسه، كاربرد مستقيم ايريزين براي سلولهاي عصبي هيپوكامپ كشت داده شده، سطح BDNFرا افزايش نمي­دهد. اين امر پيشنهاد مي­كندكه ممكن است يك محصول متفاوت از FNDC5موسوم به عامل ورزش (EF)دركارباشد[۴۳].

شكل(۲-۱) مسيرهاي FNDC5 تمرينات عضلاني را بتمايز چربي ورفاه مغز نسبت مي­دهد. پس از ورزش استقامتي، ميوسيت[۳] ESRRAبه PGC-1α متصل شده ورونويسي از FNDC55 راافزايش مي­دهند. ميوسيت همان (گيرنده هاي آلفا مرتبط با استروژن) است.

تبديل بافت چربي سفيد به بافت چربي قهوه اي !!

FNDC5 براي توليد ايريزين جايگزين و عامل ورزش (EF) شكسته مي­شود. تا تبديل سلول­هاي چربي سفيد به سلول­هاي چربي قهوه­اي را القاء كند.

هورمون ايريزين با اثر پاراكريني خود، نورون­هاي ناحيه هيپوكامپ رااز طريق يك گيرنده ناشناخته و به منظور افزايش توليد BDNFفعال ميكند.

در يك مسير جايگزين احتمالي، FNDC5 هيپوكامپ كه تنظيم رونويسي اش راباسلولهاي ماهيچه اي به اشتراك ميگذارد. BDNF را با عمل اتوكريني كه بصورت پروتئوليتيك ايريزين/EFرا توليدكرده است، تنظيم ميكند[۳۲].

چربي سوز

شكل (۱-۱): طرحواره­ي مسيرهاي FNDC5 طي تمرينات استقامتي و مكانيسم تبديل به ايريزين و نقش آن در چربي سوز ي

وجود اين ژن در مطالعات ژنومي در مقياس بزرگ اشاره شده است. اما عملكرد مرتبط با عضلات آن تا چند سال پيش ناشناخته باقي مانده بود.

مقاله اي كه در اوايل ۲۰۱۲ به چاپ رسيد. مشخص كردكه بيان PPARGC1A درعضلات موش موجب تحريك افزايش بيان FNDC5 ميشود. مهم تر از آن، مشخص شدكه شكستن پروتئوليتيك دومين خارج سلولي FNDC5 موجب آزادسازي ايريزين مي­شود. در واقع همان پپتيدهورموني ۱۳۰ كيلودالتوني كه اخيرا شناسايي شده است.

چربي سوزي با چه شيوه اي

مشخص شد كه ايريزين در برنامه تمايز سلولهاي چربي سفيد به چربي قهوه اي دخالت دارد. اين امرباعث افزايش مصرف انرژي  بدون هيچ تغييري درمصرف موادغذايي شده است. نتيجتا، ايريزين به تنهايي و باچاپ نزديك به۴۰مقاله درسال ۲۰۱۳ بعنوان سرگروه درماني بالقوه براي چاقي مطرح شد[۳۲].

ايريزين محصول FNDC5 توسط سلولهاي ماهيچه­اي ترشح شده وبافت چربي رامتأثر مي سازد. در نتيجه ممكن است بطور طبيعي بعنوان يك مايوكاين[۱] در نظر گرفته شود.


برچسب:
امتیاز:
 
بازدید: <~PostViwe~>
+ نوشته شده: 1395/11/20 ساعت: ۰۰ توسط:drtahqiq :

نمونه فصل چهارم پايان نامه مديريت – برآورد ارزش سهام شركت فصل 4

نمونه فصل چهارم پايان نامه مديريت

برآورد ارزش سهام شركت

نمونه فصل چهارم پايان نامه مديريت ؛ ۱‌.۱‌.۱‌ نمونه داخلي؛ نمونه داخلي پژوهش شامل ۱۲۰ شركت از شركت‌هاي بورسي ايراني فعال در صنايع مختلف، در بازه زماني ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰۰ است.

از اين حيث نوع داده‌ها، داده‌هاي Panel (تركيب سري زماني و مقطعي) است. تمام اين شركت‌ها يا در حال حاضر در بورس ايران پذيرفته شده هستند يا قبلاً در بورس پذيرفته شده بودند و سپس مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت شده و پس از ناتواني حل مشكلات مربوط به ورشكستگي از بورس خارج شده‌اند (به عبارتي شركت‌هايي كه زيان انباشته‌شان بيشتر از نصف سرمايه ثبت شده‌‌شان بوده است).

بنابراين براساس روش‌شناسي، شركت‌هاي داخلي اين پژوهش به دو دسته تقسيم مي‌شوند:
۱. بخشي از آنها، كه به طور دقيق‌تر شامل ۱۰۰ مشاهده هستند، در تمام سال‌هاي مورد مطالعه از وضعيت خوبي برخوردار بوده‌اند و «شركت‌هاي سالم» ناميده مي‌شوند.
۲. بخش ديگر از نمونه شامل ۲۰ مشاهده از شركت‌هاي ورشكسته است. هركدام از اين شركت‌ها در برخي از سال‌هاي مورد مطالعه پژوهش، مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت شده و نتوانسته‌اند مشكلات مربوط به خود را حل نمايند. در نتيجه «شركت‌هاي ورشكسته» ناميده مي‌شوند.
در اين پژوهش با استفاده از داده‌هاي داخلي به موارد زير پرداخته مي‌شود:
• برآورد احتمال نكول شركت‌هاي داخلي با رويكرد قيمت‌گذاري اختيار و رتبه‌بندي آنها بر اساس احتمال نكول
• بررسي رابطه بين احتمال نكول و معيار ورشكستگي شركت‌هاي داخلي (ماده ۱۴۱ قانون تجارت) كه از آزمون استقلال كاي دو استفاده مي‌شود.
• تركيب قيمت‌گذاري اختيار با رگرسيون لاجيت جهت تعيين متغيرهاي مالي تاثيرگذار در ورشكستگي و بررسي ارتباط متغيرهاي بازاري (احتمال نكول) و متغيرهاي مالي.
۱‌.۱‌.۲‌ نمونه خارجي
مجموعه داده‌هاي خارجي مربوط به گروه نكول‌كرده (ورشكسته) اين پايان‌نامه شامل ۱۱۴ شركت آمريكايي است كه طي دوره ۱۰ ساله  ۲۰۰۱ ميلادي تا ۲۰۱۰۰ ميلادي نكول كرده‌اند.

همچنين از يك نمونه‌اي شامل ۴۵۲ شركت سالم در دوره مورد نظر استفاده شده است. بنابراين مجموعه شركت‌هاي خارجي اين پايان‌نامه شامل ۵۶۶ شركت‌ در دوره زماني ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۰ است. كليه‌ي داده‌هاي مورد نياز اين شركت‌ها جهت قيمت‌گذاري اختيار (بدهي شركت‌ها، قيمت سهام، زمان تا سررسيد بدهي‌ها، جريان‌هاي نقدينگي) از سايت UCI استخراج گرديد.

۱‌.۲‌ محاسبه متغيرهاي اختيار

براي ادامه به انجام پايان نامه دكتر تحقيق برويد
برچسب:
امتیاز:
 
بازدید: <~PostViwe~>
+ نوشته شده: 1395/11/15 ساعت: ۱۰ توسط:drtahqiq :

انجام پايان نامه كارشناسي ارشد و نحوه دفاع از پايان نامه دكتري

انجام پايان نامه كارشناسي ارشد و نحوه دفاع از پايان نامه

گروه پژوهشي دكتر تحقيق تا كنون بيش از 700 عنوان پايان نامه را به اتمام رسانيده است.

 

تيم تخصصي دكتر تحقيق سعي دارد تا پايان نامه هاي درخواستي شما عزيزان را مطابق با استاندارد روز دانشگاه هاي معتبر اروپا و آمريكا ارائه دهد تا در صورت نياز به اپلاي كردن در دانشگاه هاي مطرح دنيا و گرفتن فاند راه سختي را درپيش نداشته باشيد. اين پروسه در دو مرحله انجام مي شود. اول اينكه پايان نامه درخواستي نگارش مي شود، پس از آن اصلاحات وارده از سوي استاد بر روي پايان نامه توسط تيم ما و نويسندگان ما اعمال مي شود، بعد از آن تيم تخصصي دكتر تحقيق با گسترش پايان نامه در سطح جهاني آن را به شما تحويل خواهد داد.

اكثر دانشجويان و نويسندگان فكر مي كنند كه قسمت اصلي پايان نامه را فصل چهار تشكيل مي دهد، در صورتي كه اينطور نيست و اصلي ترين قسمتها بترتيب فصل اول، فصل دوم، فصل پنجم و فصل سوم و فصل چهارم از پايان نامه است. لذا تمركز اصلي موسسه دكتر تحقيق اينست كه پايان نامه پرباري را براي دانشجويان عزيز ارائه نمايد. تا از نتايج پايان نامه خود و مطالب پايان نامه بتوانند براي استخراج مقاله و اپلاي در مقاطع بالاتر استفاده نمايند.

انجام پايان نامه تخصص اصلي ماست


در بخش انجام پايان نامه خدمات زير ارائه مي شود.
بخش اول: انتخاب موضوع
*       ارائه موضوع پايان نامه بر اساس مقالات به روز و معتبر آي اس آي (ISI )
*       پشتيباني تا تصويب موضوع بر اساس بومي سازي و ويژگي هاي كشور و سازمان مورد كاوي
*       زمينه شغلي براي انجام پايان نامه
*       علاقه در انجام پايان نامه
*       توانايي دفاع دانشجو از پايان نامه
*       امكان توسعه پايان نامه در مقاطع بالاتر
*       اولويت هاي پژوهشي سازمان ها براي انجام پايان نامه پژوهشي
*       دادن حق انتخاب به دانشجو با ارائه ليستي از موضوعات در انجام پايان نامه
بخش دوم: انجام پايان نامه
*       استفاده از بيش از ۴۰ منبع درتدوين پروپزال و ۱۰۰ منبع درتدوين كل پايان نامه و ارائه مراجع مقالات و منابع به دانشجويان
*       طراحي پرسشنامه  و تجزيه و تحليل داده هاي استخراجي با استفاده ازنرم افزارهاي تخصصي در انجام فصل چهارم پايان نامه
*       استفاده از دو يا چند روش تجزيه و تحليل (رگرسيون، همبستگي، معادلات ساختاري، فازي، آناليز MCDMو …) و نرم افزار و مقايسه نتايج به منظور ارتقاء محتوي كار و قابليت استخراج مقاله
*       پشتيباني و حمايت واقعي تا پس از دفاع پايان نامه
هم اكنون سفارش دهيد:

سفارش آنلاين پايان نامه

 

drtahghigh@gmail.com

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
انجام پاياننامه فني مهندسي،

 


برچسب:
امتیاز:
 
بازدید: <~PostViwe~>
+ نوشته شده: 1395/11/5 ساعت: ۱۳ توسط:drtahqiq :

تحليل استواري مشاركتي - انجام پايان نامه برنامه ريزي غير خطي مهندسي صنايع

تحليل استواري مشاركتي

انجام پايان نامه برنامه ريزي غير خطي مهندسي صنايع

روش مشاركتي تحليل استواري براي وقعيت هاي تصميم گيري گروهي مناسب است كه اولين بار توسط وانگ (۱۹۹۸) ارايه شد.

طي اين فرآيند شكل اوليه روش شناسي يعني تحليل ”  پشت درهاي بسته ” ( يعني هنگامي كه متخصصان تحليل گر تحليل را انجام داده و برمبناي آن توصيه هايي به تصميم گيرندگان مي نمودند) تغيير يافت و جاي خود را به چارچوب نوين تحليل استواري داد.

اين چارچوب تازه بر مذاكره و بحث تمركز داشت. گشوده نگه داشتن گزينه ها از يك سو و سادگي و شفافيت تحليل هاي بنيادين از سوي ديگر منجر به كابرد گسترده ي شيوه تحليل استواري در ميان كاربران شده است.

اما روش ساخت يافته هيچ رهنمودي براي كاربرد استواري در شرايط كارگاهي و عملي ارايه نمي دهد. تحليل استواري مي تواند براي كل يك فرآيند تعريف شده و يا براي قسمتي از آن فرآيند تعريف شود.

بعبارتي ممكن است كه قسمتي از فرآيند پشت درهاي بسته و بدون تعامل با تصميم گيرندگان صورت گيرد و همچنين ممكن است از طريق مصاحبه هاي فردي با تصميم گيرندگان صورت گيرد.

اين فرآيند باعث مي شود كه اعضاي گروه نسبت به فرآيند توسعه محصول احساس تعلق داشته باشند.

گاهي اوقات ماهيت تحليل استواري(تطبيق بسته هاي تصميم با پيكره بندي براي تعيين قابليت حصول، آزمون پيكره بندي از لحاظ ابعاد كاركردي چند گانه در آينده هاي چند گانه) باعث مي شود گاهي فرآيند نياز به تكرار داشته باشد و بسيار وقت گير شده و پيشرفت فرآيند را آهسته نمايد.
روش تحليل استواري مشاركتي از ۵ فاز تشكيل شده است كه اين فازها عبارتند است از:
۱- فاز غربال گري : در اين فاز بررسي مي شود كه آيا اين روش متناسب با ويژگي هاي موقعيت مساله زا است يا خير و با آگاهي از اين موضوع كه مساله نيازمند تصميم هاي متوالي است صورت مي پذيرد.

مساله مورد نظر كه تحليل استواري مشاركتي براي آن استفاده مي شود داراي ۴ مفهوم كليدي پيكره بندي ها، آينده هاي ممكن ، تعهدات و آينده هاي ممكن است.
۲- فاز اكتشاف : در اين فاز به استخراج اطلاعات مورد نياز براي نگاشت مساله در چارچوب استواري پرداخته مي شود. كليدي ترين جنبه هاي استواري كه در فاز غربال گري شناسايي مي شوند در اين فاز به طور دقيق تر تشريح مي شوند.
۳- فاز ساخت دهي : در اين مرحله اطلاعات حاصل از فاز اكتشاف به يكديگر مربوط شده و ساختار اوليه مدل شكل مي گيرد. تعدادي از بسته هلي مقدماتي منسجم از تصميمات جايگزين به صورتي انتخاب مي شود كه نماينده آنها باشد .

در هر مرحله ساختار نوظهور مدل را بازبيني كرده تا اطمينان حاصل شود كه مدل از غناي كافي براي ايجاد تصميمات مقدماتي منعطف باشد.
۴- فاز ارزش گذاري :  در اين فاز عملكرد مورد انتظار هر يك از پيكره بندي ها در ساختار كلي مساله ارزيابي مي شود. در اين مرحله از قضاوت دهني اعضاي گروه مي توان براي مقايسه برتري زوج آينده پيكره بندي ها استفاده نمود.

در هر صورت استفاده از ديدگاه هاي چند گانه در كنار آينده هاي چند گانه حجم تحليل را به شدت بالا مي برد و حتما در عمل لازم است تعداد ديدگاه ها و آينده ها محدود و قابل كنترل باقي بمانند.
۵- فاز تصميم گيري :
با توجه به جمع آوري اطلاعات و فرآوري آن طي فازهاي قبل بايد حد و مرز هر يك از ابعاد كاركردي تعيين گردد.

اين امر باعث مي شود تا بتوان امتيازهاي استواري هر بسته ي تصميم را براي هر آينده مورد نظر محاسبه كرد و چارچوبي براي بحث گروهي و دستيابي براي اتفاق مورد نظر فراهم ورد.

ساخت دهي
   

شكل ۳: تحليل استواري مشاركتي

در انجام پايان نامه تحليل استوار مشاركتي از گروه مديريت و مهندسي صنايع همراه شمائيم؛

سفارش دهيد


برچسب:
امتیاز:
 
بازدید: <~PostViwe~>
+ نوشته شده: 1395/11/5 ساعت: ۱۳ توسط:drtahqiq :

ويرايش انگليسي مقاله ISI - استخراج مقاله از پايان نامه ي ارشد

ويرايش انگليسي مقاله ISI - استخراج مقاله از پايان نامه ي ارشد

معمولا وقتي مقالات درمجلات معتبر آكادميك و ISI از نظر علمي پذيرش مي شوند, مجله از نويسنده درخواست مي كند كه با هزينه خودش مقاله را  به ويراستاران انگليسي الاصل آمريكايي يا بريتانيايي ارسال كرده و تحت اديت انگليسي قرار بدهد.علت انجام ويرايش انگليسي الاصل در دي آر تحقيق تضمين كيفيت نگارشي مقالاتISI علمي است كه دراين مركز انجام ميشود.  ويراستاران انگليسي  الاصل اين شركت با كيفيتي بسيار عالي و مورد تاييد مجلات ISIاقدام به نه تنها چك كردن گرامر و Proofreading مقاله مي نمايند, بلكه عملا اقدام به باز نويسي دهها جمله در هر مقاله مي نمايند و علاوه بر همه اينها معمولا اقدام به نگارش تعدادي كامنت در بالونهاي سمت راست در صفحات مقالهمي نمايند كه مطالعه آن كامنتها براي نويسنده مقاله ISI حاوي ارزش آموزشي است.

نويسنده با مشاهده اصلاحات انجام شده بر روي متن مقاله انگليسي توسط ويراستاران انگليسي الاصل اين مجله و با مطالعه كامنتهايي كه ويراستار به ايشان تقديم كرده است, نه تنها اقدام به اصلاح و ارتقاي كيفيت نگارشي مقاله خود مي نمايد, بلكه با مطالعه تمام كامنتها و اصلاحات انجام شده روي مقاله , اين عمل برايش به مانند شركت در يك كلاس آموزشي پيشرفته در نگارش انگليسي متون آكادميك است و مهارتها ونكاتي ارزشمند را دراين فرايند مي آموزد كه در نگارش با كيفيت و صحيح و پروفشنال مقالات بعدي خود مي تواند از اين مهارتها استفاده نمايد.

همين الان براي ما ايميل ارسال كنيد يا آنلاين سفارش دهيد.


برچسب:
امتیاز:
 
بازدید: <~PostViwe~>
+ نوشته شده: 1395/11/5 ساعت: ۱۳ توسط:drtahqiq :

تفاوت ميان استرس حاد و مزمن – تعاريف اضطراب انجام پايان نامه

 استرس حاد و مزمن

 موضوع پايان نامه اضطراب در علوم روانشناسي

تعريف نظري و تئوريك  استرس شامل مجموعه هايي از واكنش هاي هيجاني، رواني، ذهني روانشناختي و رفتاري است كه انسان در برابر محرك هاي دروني يا بيروني برهم زننده‌ ي ثبات و تعادل طبيعي از خود نشان مي‌دهند (گاييني، ۱۳۸۵).

پديده استرس در معناي بسيار عام، پاسخ هاي رواني به نيازها و تهديدهاي رواني و فيزيكي است. زماني كه نيازهاي محيطي اعم از دروني يا بيروني و حقيقي يا تخيلي فشار بياورد و يا بيشتر از ظرفيت فرد باشد، موجب تغييرات رواني و بيولوژيكي مي شود كه فرد را در معرض خطر بيماري قرار مي دهد(كوهن و همكاران ، ۱۹۸۳).

به عبارتي ديگر، استرس واكنشي است كه در فرد در اثر حضور عاملي ديگر (عامل تنش زا) به وجود مي آيد تا تعادل از دست رفته را بازگرداند و باعث بسيج شدن قواي فرد براي مقابله با آن عامل و آماده باش موجود زنده شود (سادوك و سادوك ، ۲۰۰۷).
طبقات تنش زا عبارتند از: رويدادهاي آسيب زا كه فراتر از طيف معمول تجارب فرد هستند. رويدادهاي كنترل ناپذير يا پيش بيني ناپذير، رويدادهايي كه نشان دهنده تغييرات عمده در شرايط زندگي هستند و يا تعارض هاي دروني(سوزان و همكاران ، ۲۰۰۹).
افراد نسبت به عوامل استرس زاي يكسان ممكن است پاسخ هاي متفاوتي نشان بدهند. پاسخ هر فرد به عوامل تنش زا به عوامل ژنتيكي، ويژگي هاي شخصيتي (ارزيابي فرد از عامل استرس زا و مهارت هاي مقابله اي فرد با عامل تنش زا)، شرايط زندگي مانند فقر، محيط زندگي، ساختارهاي حمايت اجتماعي و تجارب قبلي فرد بستگي دارد(لاتندرس، ۲۰۰۹، مولدر و همكاران ، ۲۰۰۲).

همچنين در زمينه بررسي پيامدها، احتمال مي رود كه استرس درك شده نسبت به شدت رويدادهاي زندگي، تعيين كننده معتبرتري باشد( استين و همكاران ، ۲۰۰۵).

ادامه در دكتر تحقيق
برچسب:
امتیاز:
 
بازدید: <~PostViwe~>
+ نوشته شده: 1395/11/1 ساعت: ۱۹ توسط:drtahqiq :

انجام پايان نامه بانكداري اينترنتي – مديريت رضايت مشتري

انجام پايان نامه بانكداري اينترنتي

 رضايت مشتري در بانكداري الكترونيك ايران!

چهار كانال بانكداري الكترونيكي يا بانكداري اينترنتي وجود دارند كه عبارتند از: دستگاه هاي خودپرداز، بانكداري تلفني شماره گيري لمسي ، بانكداري اينترنتي و بانكداري موبايل.

بانكداري اينترنتي در واقع يك كانال بانكداري محسوب مي شود كه به مصرف كنندگان اجازه مي دهد تا طيف وسيعي از خدمات مالي و غير مالي خود را از طريق وب سايت بانك انجام دهند(Hoehle و همكاران، ۲۰۱۲).

اولين خدمات بانكداري آنلاين كه از طريق اتصال به اينترنت مورد استفاده قرار گرفت، در سال ۱۹۹۴ توسط اتحاديه اعتباري فدرال استنفورد (SFCU) تاسيس شد كه به سرعت درسراسر جهان گسترش پيدا كرد(يون، ۲۰۱۰).

ازاين رو، مطالعات متعددي در زمينه بانكداري آنلاين در سراسر جهان انجام گرفته شده است. به عنوان اولين معرفي بانكداري آنلاين دردهه ۹۰، بانكداري اينترنتي به طور فزاينده اي توسط مشتريان بانك در سراسر جهان انتخاب شده است.
اين كانال معاملات بانكي نسبتا جديد در واقع براي كاربران خود” به صورت بيست و چهار ساعته” دسترسي به خدمات بانكي، كاهش زمان، دسترسي مستقيم در سراسر جهان، كاهش هزينه ها و از بين بردن اضطراب با توجه به حمل پول نقد را فراهم مي سازد.
بانكداري از طريق اينترنت در واقع به عنوان يك مرجع استراتژيك براي دستيابي به بهره وري بالاتر، كنترل عمليات و كاهش هزينه با جايگزيني روش هاي فشرده مبتني بر كاغذ و نيروي كار همراه با فرآيندهاي خودكار تلقي شده است كه در نتيجه منجر به بهره وري بالاتر و سودآوري خواهد شد.

تحقيقات تجربي اخير نشان مي دهد كه بانكداري اينترنتي در واقع نمي تواند داراي تاثير مستقل بر روي سودآوري بانكداري داشته باشد، با اين حال، هرچند اينگونه نتايج ممكن است تغيير يابد،آن هم زماني كه استفاده از اينترنت گسترده تر شود.
بانكداري از طريق اينترنت در واقع به عنوان يك مرجع استراتژيك براي دستيابي به بهره وري بالاتر، كنترل عمليات و كاهش هزينه با جايگزيني روش هاي فشرده مبتني بر كاغذ و نيروي كار همراه با فرآيندهاي خودكار تلقي شده است كه در نتيجه منجر به بهره وري بالاتر و سودآوري خواهد شد.

انجام پايان نامه مديريت رضايت مشتري در بانكداري الكترونيك


برچسب:
امتیاز:
 
بازدید: <~PostViwe~>
+ نوشته شده: 1395/11/1 ساعت: ۱۹ توسط:drtahqiq :

ايمپكت فاكتور Impact Factor مجله ISI براي انتخاب مقاله بيس انجام پايان نامه

يافتن يك مقاله بيس براي انجام پايان نامه

ايمپكت فاكتور Impact Factor مجله هاي isi چگونه محاسبه مي شود؟

اين ضريب توسط ژورنالهاي ايندكس شده در پايگاه web of science موسسه تامسون رويترز محاسبه مي شود كه اصطلاحا به انها ISI گفته مي شود. مجلات ISI خود دو دسته هستند؛ يكي آنهايي كه فقط در تامسون رويتر ليست هستند و فاقد ضريب تاثير يا ايمپكت فاكتور مي باشند و ديگري هم مجلات ISI با ايمپكت فاكتور هستند كه در جورنال سايتيشن ريپورت JCR نمايه مي شوند.  در اينجا دو سايت معرفي مي شود كه با وارد كردن ISSN مجله مي توانيد ISI بودن آنها را ثابت كنيد. اولين آدرس مربوط به لينك زير است كه مشخص مي كند ژورنال مورد بررسي در تامسون نمايه هست يا اصطلاحا ISI هست يا خير:

در ھمان صفحه در بالا سمت راست سه فاي  براي دانلود ھست كه ھر كدام مربوط به يكي از سه پايگاه زير از تامسون روترز است؛


برچسب:
امتیاز:
 
بازدید: <~PostViwe~>
+ نوشته شده: 1395/10/27 ساعت: ۰۶ توسط:drtahqiq :

تعيين حجم نمونه روش شناسي تحقيق - آلفاي كرونباخ

مثالي از تعيين حجم نمونه در بخش روش شناسي تحقيق

انجام مقاله isi و مقاله علمي پژوهشي – آلفاي كرونباخ

مثالي از تعيين حجم نمونه در يك مقاله ISI ؛ در روش پژوهش حاضر با توجه به ماهيت موضوع و اهداف مورد نظر، يك مطالعه توصيفي- مقطعي است كه در سال ۱۳۸۷ در دانشگاه يزد انجام شده است.

نادري و نراقي معتقدند كه در مطالعات توصيفي، برخلاف مطالعاتي كه هدفشان كشف روابط علت و معلولي است، هدف، توصيف مدون و منظم موقعيتي ويژه به صورت واقعي و عيني است.

جامعه آماري ، نمونه و روش نمونه گيري

جامعه آماري اين پژوهش، كاركنان زن دانشگاه يزد بودند (به فعل بكار رفته توجه كنيد!!) كه تعداد آنها در سال ۱۳۸۷، ۲۰۰ نفر بود. در تعيين حجم نمونه در داده هاي كيفي، در صورتي كه نمونه گيري از جامعه محدود باشد، فرمول مناسب براي n چنين است :

n = N Z2α/۲* P(1-P)
(N-1)ξ۲ + Z2α/۲*P(1-P)

در فرمول فوق، ξ بازه قابل تحمل از برآورد پارامتر موردنظر، P نسبت موفقيت در جامعه، α سطح خطا و N حجم جامعه است.
از آنجا كه مقدار P در دسترس نيست، آن را مساوي ۵/۰ در نظر مي گيريم. در سطح اطمينان ۹۵% (α= ۰۵/۰) و ۲۰۰= N نفر تعداد كل كاركنان زن دانشگاه يزد و ξ= ۱/۰، حجم نمونه به صورت زير تعيين مي شود:

 

n= 200* (1.96)2* 0.5(1-0.5) = 177.468758 ≈۶۰
(۱۹۹)(۰.۱)۲ + (۱.۹۶)۲* ۰.۵(۱-۰.۵) ۲.۹۵۰۴

 

با توجه به فرمول بالا ۶۰ پرسشنامه در بين كاركنان زن دانشگاه يزد توزيع گشت كه با حذف پرسشنامه هاي مخدوش تعداد ۵۶ پرسشنامه به عنوان مبناي تحقيق تعيين شد كه طبق قضيه حد مركزي اين حجم نمونه ، جواب قابل قبولي را ارائه مي دهد.

ابزار جمع آوري اطلاعات

داده هاي اين تحقيق با استفاده از پرسشنامه استاندارد SERVQUAL در بين ۵۶ نفر از كاركنان زن دانشگاه يزد جمع آوري شد.

اين پرسشنامه از دو قسمت وضعيت مطلوب و وضعيت موجود تشكيل شده است. وضعيت مطلوب نشان دهنده انتظارات و وضعيت موجود نشان دهنده ادراكات كاركنان مي باشد.

اين پرسشنامه در هربخش شامل ۲۳ سوال بوده است. با استفاده از آزمون t به بررسي تفاوت بين وضعيت مطلوب و موجود ابعاد كيفيت خدمات از نظر كاركنان زن دانشگاه يزد مي پردازيم.

روايي يا اعتبار پرسشنامه

مفهوم روايي اعتبار به اين سوال پاسخ مي‌دهد كه ابزار اندازه گيري تا چه حد خصيصه موردنظر را مي‌سنجد. با توجه به استاندارد بودن پرسشنامه و به كارگيري آن در تحقيقات متعدد، روايي آن به روش محتوايي مورد تأييد مي‌باشد.

پايايي با قابليت اطمينان پرسشنامه – آلفاي كرونباخ

جهت تحليل پايايي قابليت اطمينان پرسشنامه توسعه داده شده SERVQUAL ، آلفاي كرونباخ با استفاده از نرم افزار  SPSS ۱۴ محاسبه شده است.

به منظور دقت بيشتر، آلفاي كرونباخ دو مرتبه براي اين پرسشنامه محاسبه شده است، يكبار براي بخش انتظارات (وضعيت مطلوب). آلفاي كرونباخ براي اين بخش ۹۱۵/۰ مي باشد.
جدول۱- پايايي بخش وضعيت مطلوب پرسشنامه

آلفاي كرونباخ تعداد سؤالات
۹۱۵/۰ ۲۳

منبع: يافته هاي محقق
يكبار نيز بخش ادراكات (وضعيت موجود). آلفاي كرونباخ براي اين بخش ۹۲۱/۰ مي باشد.

جدول۲- پايايي بخش وضعيت مطلوب پرسشنامه

آلفاي كرونباخ تعداد سؤالات
۹۲۱/۰ ۲۳

منبع: يافته هاي محقق

كه اين ميزان براي تائيد قابليت اطمينان پرسشنامه مورد بررسي كفايت مي‌كند. (در برخي منابع حداقل آلفاي كرونباخ را تا ۸۵/۰ قابل قبول مي‌دانند ).


منبع دكتر تحقيق


برچسب:
امتیاز:
 
بازدید: <~PostViwe~>
+ نوشته شده: 1395/10/25 ساعت: ۰۸ توسط:drtahqiq :

انجام پايان نامه اقتصاد مديريت و مهندسي صنايع در زمان بندي تك ماشين

زمان بندي تك ماشين درشرايط زوال

 انجام پايان نامه اقتصاد مديريت و مهندسي صنايع

در مسائل زمان بندي تك ماشين كلاسيك، زمانهاي پردازش كارها بنا به فرض مقادير ثابتي هستند. ولي در بسياري كاربردها محيطهاي گوناگون مربوط به زندگي واقعي و عملي، زمانهاي پردازش كار يك تابع افزايشي از زمانهاي شروع آنها يا موقعيت هاي آنها در اين توالي زماني است.

اين پديده را كه زوال گويند، به طور گسترده اي در دهه اخير در محيطهاي مختلف ماشيني و سنجشهاي مختلف عملكرد مطالعه شده است.

بررسي هاي گسترده مطالعاتي درباره  زمانبندي كارهاي با سير نزولي در رفرانس هاي متنوعي  موجود است. مقالات تازه تري كه تعيين زمان بندي تك ماشين در ارتباط با كارهاي نزولي درنظر داشته اند، عبارتند از رفرانسهاي  وانگ و  لي.

Wu و همكارانش مسئله تهيه زمان بندي تك ماشين را براي ميانگين زمان كل مصروفه تكميل كار تك دستگاه با سير نزولي خطي درنظر گرفته اند.

ايشان يك روش شاخه و حد و چندين الگوريتم ابتكاري را براي حل اين مسئله مطرح كردند. Shiau و همكارانش تعيين زمان بندي تك ماشين خط توليد دو دستگاهي را براي به حداقلرساني ميانگين زمان خط توليد با سير نزولي خطي ساده درنظر گرفتند.

Wang و همكارانش مسائل تعيين زمان بندي تك ماشين يا تك دستگاهي را با كارهاي سير نزولي و مصرف تكنولوژي گروهي درنظر گرفتند. آنها نشان دادند كه مسئله به حداقل رساني زمان اتمام آخرين كار و مسئله به حداقل رساني ميانگين زمان كل تكميل كار همچنان به طور چندجمله قابل حل مي باشد.

Ng و همكارانش يك مسئله زمان بندي تك ماشين خط توليد با دو دستگاه را براي حداقل سازي زمان كل تكميل كار با سير نزولي خطي متناسب در نظر گرفتند. آنها چندين خاصيت غالب، برخي حدود پاييني، و يك حد بالايي اوليه را مشتق گيري كرده و آنها را در الگوريتم حد و شاخه مطروحه اي براي جستجوي راه حل بهينه بكار بستند.

Yin و همكارانش همان مدل Wang و همكاران را در نظر گرفتند. ايشان يك مثال نشان دادند مبني براينكه قضيه۳ و قضيه فرعي ۲ در مطالعه Wang و همكارانش اشتباه است!

در اين نگاره، پيشنهاد ميهيم بر اساس آنچه آورديم، مسئله زمانبندي حداقل سازي زمان كل تكميل كار تك دستگاهي را با يك سير نزولي زماني مطروحه در مطالعه Wang و همكارانش بعنوان يك ايده جديد درنظر بگيريد.

سير نزولي؛ برخي محصولات هست كه نياز به پردازش با يك ابزار برش دارد. به دليل فرسودگي ابزار برش، زمان لازم براي پردازش يك محصول منفرد از لحاظ زمان پردازش محصولاتي كه قبلا اجرا شده، افزايش مي يابد.

 انجام پايان نامه اقتصاد و مديريت را به ما بسپاريد؛ 

 

ايميل سفارشات:  drtahqiq [at] gmail.com

سفارش آنلاين

.

 انجام پايان نامه اقتصاد و مديريت خود را به دكتر تحقيق بسپاريد؛ ما بهترين پيشنهاد هاي براي انجام پايان نامه اقتصاد و انجام پايان نامه مديريت و مهندسي صنايع در زمينه هاي برنامه ريزي خطي و غير خطي پيشنهاد مي دهيم تا بهترين پروپوزال همراه با بهترين ايده همراه با نوع آوري تحقيق را داشته باشيد.


برچسب:
امتیاز:
 
بازدید: <~PostViwe~>
+ نوشته شده: 1395/10/23 ساعت: ۲۰ توسط:drtahqiq :