انجام پايان نامه ارشد و دكتري دكتر تحقيق

پرسشنامه روانشناسي : آزمون مقابله با استرس انجام پايان نامه روانشناسي

ابزار اندازه گيري : پرسشنامه روانشناسي

انجام پايان نامه روانشناسي: بلينگز و موس (۱۹۸۱) در پي دست يابي به روش آسان و معتبر براي ارزيابي پاسخ هاي مقابله اي، مقطعي از  بزرگسالان را در  قالب پرسشنامه روانشناسي مود مطالعه قرار دادند.

از پاسخ دهندگان خواسته شد يك بحران شخصي يا حادثه اي پر استرس را كه به تازگي تجربه كرده اند را در نظر بياورند.  با توجه به اينكه چگونه با آن رويداد درگير شده اند، ماده هاي پرسش نامه را به صورت بله يا خير تكميل نمايند.

مقابله با رفتارهاي شناختي و فعال

پاسخ هاي مقابله با توجه به روايي صوري به مقابله رفتارهاي شناختي و فعال و اجتنابي تقسيم مي شوند. در اين مورد اعتبارهاي همساني دروني براي سه خرده مقياس از ۴۴% تا ۸۰% گزارش شده است. با اين كه هيچ همبستگي معني داري بين شدت و نوع رويداد زندگي با مقابله با استرس به دست نيامد، اما نمرات مقابله به طور معني داري قدرت پيشبيني سطوح استرس را افزايش داد.

آن دو در سال ۱۹۸۴ كار خود را با بررسب رفتارهاي مقابله اي در گروهي از بيماران افسرده دنبال كردند. تعداد پاسخ هاي مقابله اي را به ۳۲ ماده افزايش دادند و به جاي شكل بله يا خير از يك مقياس چهار نقطه اي استفاده نمودند. طبقه بندي جديد آن ها سه پاسخ مقابله اي را در بر داشت:

۱. مقابله متمركز بر ارزيابي شناختي (مقابله شناخت مدار)

۲. مقابله متمركز بر مشكل (مقابله مسئله مدار)
۳. مقابله متمركز بر هيجان (مقابله هيجان مدار)
آنان شواهد تجربي را براي طبقه بندي خود گزارش نكرده اند اما اعتبارهاي همساني دروني از ۴۱% تا ۶۶% براي طبقه بندي خود گزارش كرده اند. همچنين موس (۱۹۹۳) به نقل از هولاهان و همكاران (۱۹۹۵) مقياس CRI را با چهار خرده مقياس مقابله شناختي، اجتنابي، گرايشيو مقابله رفتاري اجتنابي-گرايشي به شكل ۴ نقطه اي از صفر (هرگز) تا سه (هميشه) صورت جديدي درآورد.

سنجش متغيرهاي جمعيت شناختي

براي سنجش متغيرهاي جمعيت شناختي ، پرسش هايي در مورد سن ، جنسيت ، وضعيت تأهل ، تعداد فرزندان و ترتيب تولد و ميزات تحصيلات در كنار پرسش هاي پرسشنامه روانشناسي روش هاي مقابله با استرس گنجانده شد.

روش تجربه و تحليل داده‌ها

روشهاي آماري در اين پژوهش براي داده هاي توصيفي شامل محاسبه كليه ميانگينها ، انحراف استاندارد و هم نمودارها و جداول مربوط مي باشد. نتايج حاصل از فرضيه ها با استفاده از تحليل كوواريانس و آزمون t گروه هاي مستقل است.
در اين پژوهش از روشهاي آماري به منظور توصيف بهتر متغيرها استفاده شد.

شاخص‌هاي آماري توصيفي :

 

شاخص‌هاي آماري توصيفي مورد استفاده شامل : فراواني، ميانگين، انحراف استاندارد (استاندارد و ضريب همبستگي پيرسون، جهت بررسي رابطه بين خودكارآمدي، خودتنظيمي، خلاقيت با كارآفريني دانشجويان مي‌باشد.

آمار استنباطي :

همچنين به منظور پاسخگويي به فرضيه‌هاي پژوهش از روش‌هاي آماري استنباطي به عنوان روش‌هاي اصلي تحليل داده‌ها استفاده شد. از جمله روش هاي استنباطي مورد استفاده عبارت خواهد بود از :
– آزمون t گروه هاي مستقل براي تحليل فرضيۀ ۱ پژوهش.
– آزمون كوواريانس جهت تحليل فرضيه ۲ پژوهش.


برچسب:
امتیاز:
 
بازدید: <~PostViwe~>
+ نوشته شده: 1395/12/19 ساعت: ۱۰ توسط:drtahqiq :

سهام عدالت را چگونه بايد دريافت كنيم: حربه جديد دولت براي انتخابات 96

سهام عدالت چيست؟

رونمايي جديد از طرح سهام عدالت ۹۵

 

سه شنبه ۱۷ اسفند ۱۳۹۵ – ۱۳:۹:۳۰: همزمان با رونمايي از سامانه سهام عدالت ، از مردم خواسته شد ، در صورت تمايل با پرداخت ۳۳۴ هزارتومان تا  ۴۶۸ هزار تومان مالك كل سهام عدالت شوند.
در حالي دولت از امروز سامانه سهام عدالت را رونمايي كرده كه از مردم خواسته، در صورت تمايل با پرداخت ۴۶۸ هزار تومان مالك كل سهام عدالت شوند تا شايد تا قبل سال چند هزار ميليارد تومان درآمد كسب كند. ولي مردم بدانند پرداخت اين پول اجباري نيست.

سامانه سهام عدا لت كه صبح امروز با حضور اسحاق جهانگيري معاون اول رئيس جمهوري، علي طيب‌نيا وزير امور اقتصادي و دارايي و ميرعلي عبدالله پوري حسيني رونمايي شد از همان دقايق نخست شاهد ورود اولين گروه مشمولين و استعلام وضعيت ‌شان بود.

اين سامانه به آدرس (www.samanese.ir) از امروز فعال شده و امكان دريافت صورتحساب سهام عدالت براي دارندگان برگه هاي سهام را فراهم كرده است. البته سازمان خصوصي سازي تأكيد كرده كه به منظور كسب اطلاع توسط عموم مردم كشور از مشمول بودن يا نبودن خود در طرح سهام عدالت و دريافت صورت وضعيت سهام عدالت توسط مشمولين طرح، اين سامانه اندازي شده است.

اصلا كسي پول گرفته از دولت بابت سهام هاي عدالت؟

البته مردم بايد توجه داشته باشند كه كليه مشمولين كه در دوره ده ساله اجراي طرح سهام عدالت از ابتداي سال۱۳۸۵ تا پايان سال۱۳۹۴ ثبت نام شده قطعي در تعاوني هاي سهام عدالت شهرستان ها بوده اند، ميي توانند با مراجعه به اين سامانه، ضمن كسب اطلاع از مشمول بودن، صورت وضعيت تسويه اقساط خود را مشاهده يا از آن نسخه چاپي تهيه كنند.

گفتني است، سامانه سهام عدالت با بانك اسامي و اطلاعات مشمولان سهام عدالت مرتبط بوده و خدمات آن عبارتند از ” اعلام مشمول بودن يا نبودن هر فرد در طرح سهام عدالت”. ” اعلام وضعيت متوفي بودن مشمول “. ” صدور صورت وضعيت تسويه اقساط مشمول “. ” صدور قبض پرداخت مانده ارزش تسويه نشده سهام عدالت”.

ميرعلي اشرف عبدالله پوري حسيني؛ معاون وزير اقتصاد همزمان با راه اندازي سامانه سهام عد الت گفت: براي ۴۹ ميليون و ۲۲۶ هزار و ۱۹۳ نفر صورتحساب سهام عدالت تهيه شده و به آنان اعلام مي‌شود چقدر سود به سهام آنان تعلق مي‌گيرد. بنابراين با ارائه اين صورتحساب سهامداران متوجه مي‌شوند چه ميزان از سهام آنها از محل سود سهام آزاد شده و به آنها تعلق مي‌گيرد.

سهام در آغاز انتخابات ۹۶

وي گفت: با توجه به زمان برگزاري مجامع عمومي شركت‌ها سود سهام از انتهاي تير تا اسفند سال ۹۶ محاسبه و سازمان خصوصي سازي ميان مشمولان سهام عدا لت توزيع مي‌كند.

با رونمايي سامانه سهام عدا لت از روز جاري و طبق گروه بندي صورت گرفته از سوي سازمان خصوصي آنگروه از مشموليني كه رقم سمت راست شماره ملي(كد ملي) آنها ۷ است، مي توانند با ورود به سامانه در جريان چند و چون سهام خود قرار گيرند.

گروه نخست كه امروز اجازه ورود به سامانه سهام عدا لت را دارند در بدو ورود به سايت با جدولي مواجه مي شوند با عنوان صورت وضعيت دارايي مشمولين سهم عدالت (صورتحساب تسويه اقساط سهام عدالت)؛ در ادامه اين تصوير اين جدول را مشاهده مي كنيد.

ترفند جديد دولت براي پر كردن خزانه!

همانطور كه مشاهده ميكنيد دولت در اين صورتحساب به دارنده سهام عدا لت اعلام كرده كه اكنون شما به مبلغ ۵۳۲ هزار تومان دارايي داريد كه ارزش واقعي آن به مراتب بالاتر است، در صورت تمايل مي توانيد با پرداخت ۴۶۸ هزار تومان مالك كل سهام تخصيص يافته شويد؛ “به اين منظور كليد صدور قبض را فشاد دهيد”.

سهام عدالت

اين همان نكته ايست كه ظاهراً ترفند دولت براي كسب درآمد و جبران كسري بودجه اش است؛ دولت بدون آنكه نيازي به پرداخت ۴۶۸ هزار تومان در اين مرحله باشد از مردم خواسته در صورت تمايل به داشتن كل سهام قبض را پرداخت كنند. در حالي كه بايد تاكيد مي شد،” پرداخت اين مبلغ اجباري نيست”.

پرسش ها براي راهنمايي سهام هاي عدالت از طرف مردم

بسياري از دارندگان سهام عدا لت در اين مرحله با اين پرسش مواجه شده اند كه براي سهام عدا لت قرار است پولي به دست‌شان بيايد يا از دست‌شان برود؟

همانطور كه قبلاً اعلام شده ۴۹ ميليون نفر مشمول سهام عدا لت در كشور وجود دارند؛ بنابراين اگر تمام اين افراد ۴۶۸ هزار تومان باقي مانده را واريز كنند، دولت حدود ۲۴ هزار ميليارد تومان درآمد كسب خواهد كرد و اگر نصف دارندگان سهام هاي عدالت بر اثر بي اطلاعي نسبت به پرداخت قبض و واريز ۴۶۸ هزار تومان باقي مانده اقدام كنند حدود ۱۲ هزار ميليارد تومان در چند روز باقي مانده از سال ۹۵ به جيب دولت مي رود.

برخي از مخاطبان با درج نظراتي از تسنيم خواسته اند كه صداي انها را به گوش مسئولان برساند؛ اين افراد اين سوال را دارند كه “آيا قراره پولي به حساب دولت واريز كنيم يا قراره سود سهام هاي عدالت رو به مردم بدن؟!!”

فرد ديگري نوشته: “سلام من الان نگاه كردم زده صدور قبض پرداخت ۴۶۸۰۰۰۰ الان بهم پول ميدن يا بايد پول بدم؟”

يكي ديگر از مخاطبان تسنيم هم در پيامي نوشت: “ميخوان از مردم پول بگيرن؟؟!!!!! يا من اشتباه متوجه شدم؟ والله تا جايي كه ما شنيديم وقتي كسي جايي سهام داره ، بابتش بهش سود ميدن نه اينكه بابتش ازش پول بگيرن !!”

استفاده از تريبون هاي مختلف براي تبليغ كسب درآمد

سازمان خصوصي سازي و دولت درحالي اين روزها از هر تريبوني براي تبليغ طرح جديدشان مبني بر آزادسازي سهام عدالت استفاده مي كنند كه هيچ اطلاع رساني درباره پرداخت پول به مردم نكرده اند.

به گزارش تسنيم، در اطلاعيه سازمان خصوصي درباره سهام هاي عدالت آمده بود كه “مشمولين سهام عدالت مي توانند تا پايان شهريور ماه ۱۳۹۶ ، پس از مشاهده صورت وضعيت تسويه اقساط خود، در خصوص باقي مانده ارزش سهام تخصيصي كه به طور كامل از طريق سود شركت هاي سرمايه پذير تسويه نشده است، به مبلغي دلخواه كه بابت آن تمايل به پرداخت داشته و اين مبلغ را در سامانه تعيين مي كنند(حداقل مبلغ انتخابي ۰۰۰ر۱۰۰ ريال و حداكثر معادل مبلغي كه در رديف ۶صورت حساب مشمول تحت عنوان باقيمانده ارزش اوليه سهام تخصيصي درج شده است) ، يك قبض پرداخت داراي شناسه واريز و معادل مبلغ انتخاب شده خود از سامانه دريافت نمايند. لازم به ذكر است، مشمولاني كه در صورت حساب خود از تخفيف برخوردارند، فاقد قبض پرداخت هستند و اكيدا نيز نبايد هيچ وجهي به هر حساب ديگري واريز نمايند.”

بانك ملي براي پرداخت سهام

همچنين در اين اطلاعيه تأكيد شده است كه “پرداخت هاي مشمولين سهام هاي عدالت در اين مرحله فقط از طريق شعب بانك ملي ايران و يا از منوي پرداخت قبوض دستگاه هاي خودپرداز اين بانك صورت مي گيرد و مشمولين مي توانند مبلغ مورد نظر خود را با استفاده از شناسه پرداخت و معادل مبلغ درج شده در قبض پرداخت كه از سامانه سهام عد الت دريافت مي نمايند و با در اختيار داشتن اين مبلغ، پرداخت كنند. پرداخت هرگونه وجهي درخصوص سهام عدالت به جز از طريق بانك ملي ايران و خارج از دو حالت فوق غيرقانوني است.”

البته علي طيب نيا وزير امور اقتصادي و دارايي در زمان رونمايي از سامانه سهام عدالت با اعلام دو خبر خوش براي دارندگان سهام عدالت، گفت: اول اينكه ۵۰ ميليون نفر مشمولان سهام هاي عدالت از اواخر سال ۹۶ سالانه سود دريافت مي كنند و دوم اينكه ارزش اوليه سهام واگذار شده حدود ۲ برابر شده است.

استعلام سهام عدا لت بدون حضور در محل

وزير امور اقتصادي و دارايي در همين ارتباط گفته: سامانه به گونه اي طراحي شده كه هر يك از مشمولان بدون مراجعه حضوري و با دسترسي به اينترنت و درج مشخصات از آخرين وضعيت سهام خود اطلاع مي يابند. اين سامانه صورت وضعيت دارايي مشمولان و ارزش اوليه سهام هر مشمول را ارائه مي كند ضمن اينكه ميزان اقساط كه طي ۱۰ سال پرداخت شده نيز مشخص مي شود.

اين عضو كابينه دولت يازدهم تصريح كرد: معلوم مي شود كه چه كساني از تخفيف برخوردارند كه اقساط پرداختي اين افراد معادل ارزش اوليه سهام آنهاست يعني اين گروه هم مالك كل سهام شده اند و هم سود كل سهام را دريافت خواهند كرد. بقيه مشمولان هم مي توانند متناسب با ارزش فعلي دارايي شان كه دو برابر ارزش اوليه آن است سود دريافت كنند.

همچنين اسحاق جهانگيري در آيين طرح ساماندهي سهام هاي عدالت كه صبح امروز در سالن اجلاس سران برگزار شد با اشاره به اين موضوع كه بعد از شروع واگذاري سهام عد الت افراد زيادي به مردم براي خريد سهام عدالت آنها مراجعه خواهند كرد گفت: مردم به هيچ عنوان زير بار فروش سهام عدالت خود نروند چرا كه ۶۰ بنگاه اصلي طرح سهام عدالت از بزرگترين و بهترين بنگاههاي توليدي كشور هستند و در آينده سود زيادي را براي سهامداران به همراه خواهند آورد.

كل دارايي هاي سهام عد الت

وي با بيان اينكه ارزش كل داراييهاي زيرمجموعه سهام عدا لت ۵۵ هزار ميليارد تومان است گفت: امروز ۵۰ ميليون ايراني اين دارايي عظيم را از دولت جدا كرده و به مالكيت خود در مي‌آورند. البته تا سال ۹۶ با سوددهي كه اين شركت‌ها خواهند داشت دارايي مذكور به ۱۰۰ هزار ميليارد تومان افزايش خواهد يافت.

منبع : دكتر تحقيق

 


برچسب:
امتیاز:
 
بازدید: <~PostViwe~>
+ نوشته شده: 1395/12/19 ساعت: ۰۹ توسط:drtahqiq :

زيبايي شناسي چيست - پايان نامه روانشناسي در مورد زيبايي شناسي

تأثيرات‌ زيبايي شناسي : 

يكى از مهم‌ترين اثرات‌ رنگ‌،جنبه زيبايى‌ بخشى و تزيينى آن است كه در جاى‌جاى زندگى،مـحيط،وسـايل مـورد استفاده،بسته‌بندى‌ها و ديگر آثار خودنمايى مى‌كند.

دنياى كودك پر از رنگ است.با استفاده از رنگ‌هاى شاد و مـناسب‌ مـى‌توان‌ آثـار و بالتبع محيط زيبايى را براى كودكان فراهم آورد.رنگ‌هاى روشن علاوه بر آنكه به چشم بچه‌ها بـاشكوه هـستند مى‌توانند در تزيين و زيباسازى محيط و هرآنچه در ارتباط با كودكان است‌.

از‌ جمله حجم‌ها‌،اسباب‌بازى‌ها،سردر ورودى پارك‌هـا،عـلايم و نـمادهاى مخصوص آنها و…مورد استفاده قرار گيرند. آن‌چنان كه رنگ‌هاى نامناسب و تيره‌ مى‌توانند محيط و لوازم كودكان را زشت و دلگـير نـشان دهند و تعادل بصرى‌ را‌ بر‌ هم زنند.مى‌توان گفت تأثيرات زيباسازى رنگ،بر سـلامت ذهـنى و روانـى كودكان نيز بسيار قابل توجه است‌.

“‌‌ زيبايي شناسي “‌ رنگ را مى‌توان در سه جهت بررسى كرد:

كانستراكسيون (نمادي)

امپرسيون (بـصرى‌)

اكسـپرسيون‌‌(احساسى)

۱-۱-۱- كانستراكسيون

در ميان مردمان قديم گاهى فقط جنبه نمادى رنگ مورد تـوجه قـرار مـى‌گرفت‌ كه در اين صورت يا براى مشخص كردن طبقات اجتماعى به كار مى‌رفت‌ يا به صورت نمادى‌ براى‌ عقايد مذهبى يا اساطيرى بـه كار گـرفته مـى‌شد.به عنوان مثال در چين،زرد،فروزان‌ترين رنگ، مخصوص امپراطور فرزند خدا بود و هـيچ فـرد ديگرى به جز او حق نداشت لباس زرد‌ بپوشد.زرد نماد خرد والا بود.

به تن نمودن پيراهن سـفيد بـراى عروس به اميد بخت و اقبال سفيد در زندگى جديد يا به عنوان نماد پاكى،خـلوص و زدودنـ‌ همه‌ پيرايه‌هاى زندگى معمول و مادى در لباس احـرام حـاجى‌ها وقـتى كه به زيارت خانه خدا مشرف مى‌شوند،از اين قبيلند..

۱-۱-۲- امـپرسيون

 

ادامه در انجام پايان نامه دكتر تحقيق


برچسب:
امتیاز:
 
بازدید: <~PostViwe~>
+ نوشته شده: 1395/12/14 ساعت: ۱۹ توسط:drtahqiq :

انجام پايان نامه چرخش شغلي در زنجيره تامين = تصميم گيري

معيار چرخش شغلي در زنجيره تامين

انجام پايان نامه مديريت : شاخص هاي انتخابي براي اندازه گيري پايداري  زنجيره تامين (همراه با چرخش شغلي )

ابعاد اصلي شاخص منبع
زيست محيطي كاهش مصرف انرژي Gopal &takar(2015)
كاهش مصرف منابع Gopal &takar(2015)
كاهش مواد زائد جامد Gopal &takar(2015)
كاهش انتشار گازهاي گلخانه ايي Gopal &takar(2015)
در دسترس بودن سيستم پاداش زيست محيطي Gopal &takar(2014)
كاهش درصد ضايعات و دوباره كاري Gopal &takar(2014)
اثربخشي آموزش دارندگان داراي گواهي ايزو۱۴۰۰۱ Uysal(2012)
اجتماعي افشاي طرح زيست محيطي به عموم Gopal &takar(2015)
ميزان اموزش كاركنان Koplin&takar(2014)

 

Phikiph&andriantiatsaholiniaina(2001)

Gopal &takar(2015)

رفاه كاركنان (بهداشت حرفه ايي و ايمني) gopal&takar(2014)

 

Gopal &takar(2015)

اثربخشي استخدام و انتساب كاركنان Uysal(2012)
ايده هاي ابداعي كاربردي توليد شده به وسيله

 

كاركنان و كارمندان

Uysal(2012)
آزادي عمل سازمان براي درگيري سهامداران در

 

تصميم گيري

Uysal(2012)
علاقه مندي مشتريان به محصولات سبز gopal&takar(2014)
چرخش شغلي Uysal(2012)
اقتصادي هزينه هاي عملياتي Gopal &takar(2015)

انجام پايان نامه زنجيره تامين در دكتر تحقيق


برچسب:
امتیاز:
 
بازدید: <~PostViwe~>
+ نوشته شده: 1395/12/14 ساعت: ۱۹ توسط:drtahqiq :

انجام پايان نامه اجتماع پايدار در جهان بيني اسلامي

انجم پايان نامه اجتماع پايدار ي

دانشپور در ۱۳۹۲ مفهوم اجتماع پايدار را در جهان بيني اسلامي مورد بررسي قرار داد. پژوهشگر با بررسي هايي كه انجام داده نتيجه گرفته است كه جهان بيني اسلامي مفهوم اجتماع پايدار را تاييد نموده است.

آن را در بطن اعتقادات ديني ترويج مي نمايد. وي معتقد است كه اين اصل يكي از اساسي ترين اصول مدنظر اهل فتوت بوده است.
كتاب درآمدي بر روش شناسي هنر اسلامي اثر سيدرضي موسوي گيلاني ۱۳۹۰در خصوص ارتباط فتوت و هنر نكات مفيدي را بيان كرده است. اين پژوهشگر درباره نوع نگاه فتيان به هنر و پيشه و نحوه قانون مند نمودن اصناف مختلف به ارائه اطلاعات جامع و موثري مي پردازد.

حكمت هنر و زيبايي در اسلام از شهرام پازوكي ۱۳۸۴ نيز نكته هاي مختصر ولي مفيدي را در باب تفكر در طراحي و توليد هنر اسلامي بيان كرده است. به كمك اين مطالعه مي توان به ديدگاه هاي فلسفي اي كه منجر به شكل گيري مرام نامه هاي اصناف در بين اهل فتوت شده است پي برد. آقايان آراسته و محمودي در ۱۳۹۳ به بررسي هنر در آيين هاي فتوت اسلامي پرداختند. ايشان به بررسي ديدگاه هاي اهل فتوت در خصوص هنر و توليدات هنري پرداخته اند.

انجام پايان نامه هنر اسلامي

موسوي ۱۳۹۰ هنر اسلامي را در آيينه فتوت نامه ها مورد بررسي قرار داده و به آثار شاخص هنرمندان مسلمان و نحوه شكل گيري اين آثار در  نتيجه حلقه هاي تصوف اهل فتوت اشاره دارد.

عسگري در ۱۳۹۰ مولفه هاي فرهنگ و تمدن را در آثار اخوان الصفا مورد بررسي قرار داد. اخوان الصفا از اين جهت كه زمينه ساز شكل گيري آئين ها و حلقه هاي فتوت شدند مهم مي باشند و لازم است عقايد و مسلك ايشان مورد مطالعه قرار بگيرد، بخصوص تاثيري كه ايشان در شكل گيري عرفان عملي داشته اند محل توجه و تامل است.

ندايي در ۱۳۹۱ هويت فرهنگي را در هنر مورد بررسي قرار داد و بر تاثير گيري از ديدگاه هاي سنتي در رويكردهاي بومي طراحي تاكيد كرد.

نمونه هايي از فتوت نامه ها

چند نمونه از فتوت نامه ها كه در دست هستند به قرار زير مي باشند:

  • فتوت نامه معماران فتوت نامه عبدالرزاق كاشاني، فتوت نامه سپاهي گران، فتوت نامه چيت سازان، سي رساله معروف به رسائل خاكساريه، فتوت نامه ميرسيد علي همداني، فتوت نامه سلطاني، فتوت نامه ناصري غيره. در مرحله بعدي به مرور و گزيده چيني از كار پژوهشگراني كه با ديدگاه هاي نزديك به اين پژوهش در اين موضوع تحقيق نموده اند پرداخته خواهد شد.
  • فرهادي در ۱۳۹۰ بر روي فتوت نامه ها كار كرد و ديدگاه هاي توليد را در فرهنگ گذشته ايرانيان مورد بررسي قرار داد. وي معتقد است كه مرام و مسلك اين گروه ها مي تواند رويكردي براي نجات از بحران جامعه مصرفي و اشتباهات توليد باشد. نقره كار و همكاران در ۱۳۸۹ تاثير محيط طبيعي را بر رفتار و احلاق از ديد متفكران اسلامي و نتايج آن را در طراحي محيط مصنوع مورد بررسي قرار دادند. وي معتقد است كه در طراحي معماري و شهري مي توان از ديدگاه هاي اسلامي بهره جست.

بهمني در ۱۳۹۱ پايداري را در طراحي اشياي كهن ايراني متعلق به قرن ۴ و ۵ مورد بررسي قرار داد. وي پس از بررسي مواد، كاربرد و ويژگي هاي ديگر اين ظروف نتيجه گرفت كه صنعت گران آن دوران محصولات مربوطه را طوري طراحي مي نموده اند كه با استفاده از مصالح طبيعي بوده و عمر طولاني داشته باشند.

به لحاظ شكل و فرم نيز بهينگي، كمينگي و زيبايي كاربردي را مدنظر داشته اند.زماني در ۱۳۹۳ مطالعه اي تطبيقي بر رويكرد بينش اسلامي و رويكرد اهل فتوت انجام داد و ديدگاه هاي اهل فتوت را در شكل گيري برخي ويژگي هاي شاخص هنر اسلامي موثر دانست.

انجام پايان نامه معماري فقط در دكترتحقيق!


برچسب:
امتیاز:
 
بازدید: <~PostViwe~>
+ نوشته شده: 1395/12/8 ساعت: ۱۹ توسط:drtahqiq :

انجام پايان نامه ايمني و بهداشت hse در اجراي پروژه هاي ساختماني

مرور بر انجام پايان نامه و مقالات ايمني و بهداشت HSE

انجام پايان نامه ايمني و بهداشت HSE :… در اين تحقيق لازم است مدل تصميم گيري چندمعياره در قالب يك الگو و مدل مفهومي ارائه شود. ابتدا با استفاده از مرور ادبيات مهمترين شاخصها در ارزيابي ريسك HSE استخراج خواهد شد.

سپس توسط يك روش سيستماتيك به شكل سلسله مراتبي سطح بندي مي‌شوند. شناسايي روابط بين هر يك از معيارها و اينكه هر معيار در كدام خوشه قرار گيرد در مرحله نخست صورت مي گيرد.

در مرحله بعد با استفاده از مقايسه هاي زوجي ارجحيت معيارها شكل مي گيرد و در نهايت از طريق FTOPSIS وزن نهايي مربوط به هر ريسك استخراج خواهد شد. در نهايت تحليل داده ها در قالب متد تركيبي FHAP و تاپسيس فازي در نرم افزار اكسل و يا نرم افزار به روزتري كه ممكن است در اين حوزه به بازار آيد انجام خواهد شد.

منابع , پايان نامه ايمني و بهداشت HSE

شهركي، م. ر. و فرامرزپور، ب ۱۳۹۲ . توسعه يك مدل ارزيابي ريسك پروژه هاي سدسازي با استفاده از روش دلفي و TOPSIS .پنجمين كنفرانس مديريت منابع آب ايران. تهران

طيب زاده، ن.، ملك محمودي، ب. و ، ا. ۱۳۹۲ . تجزيه و تحليل ريسك هاي محيط زيستي سد طالقان در مرحله بهره برداري. اولين همايش ملي برنامه ريزي، حفا ظت از محيط زيست و توسعه پايدار. تهران..

Chen, S., Fath, D. B. & Chen, B. 2010. Ecological risk assessment of hydropower dam construction based on ecological network analysis. Procedia Environmental Science: In ISEIS, (2): 725-728. Doyle, M.W., Stanley, E.H., Havlick, D.G., Kaiser, M.J., Steinbach, G., Graf, W.L., Galloway, G. & Riggsbee, J.A. 2008. Aging infrastructure and eغير مجاز مي باشدystem restoration. Science, 319 (5861): 286- 287.

Enji, S., Xingkai, Z., Zhongxue, L.I. & Yunhai,W. 2012. Tailings dam flood overtopping failure evolution pattern. International Conference on Modern Hydraulic Engineering, Procedia Engineering, 28:356 – ۳۶۲. Heller, S. 2006. Managing industrial riskhaving a tasted and proven system to prevent and assess risk journal of hazardous material, 130(7):58-63

Mohammadfam, I., Mahmoudi, S. & Kianfar, A. 2012. Development of the health, safety and environment excellence instrument: a HSE-MS performance measurement tool. International Symposium on Safety Science and Technology, Procedia Engineering, 45 : 194 – ۱۹۸.

Master, C. 2009. Environmental risk assessment of Tillgeranda. Tillegra Dam Planing and Environmental Assessment, Guideline EPA ,Chapter 9.

Tousan, H. 2006. Seismic hazards and total risk assessment for large dams in Euphrates basin, Turkey. Engineering Geology, 89(1-2): 155-170. Zhang, X., Xiaohu, X. & kaili, X. 2011. Study on the risk assessment of the tailings dam break. Procedia Engineering, 26: 2261-2269. Zhen, M., Zi-wu, F., Ming, Z. & Yi.l, S. 2014. Flood risk control of dams and dykes in middle reach of Huaihe River. Water Science and Engineering, 7(1): 17-31.


برچسب:
امتیاز:
 
بازدید: <~PostViwe~>
+ نوشته شده: 1395/12/8 ساعت: ۱۹ توسط:drtahqiq :

توسه پايداري بعد اقتصادي – انجام پايان نامه زنجيره تامين

ابعاد توسعه پايدار

اينگونه بنظر ميرسد كه مفهوم توسعه پايدار به طور گسترده اي در سه بعد پذيرفته شده است. اين اجازه ميدهد تا درك آساني از ادغام مسائل اقتصادي، زيست محيطي و اجتماعي وجود داشته باشد.

همانطور كه همه مقالات ازادبيات مديريت مربوط صورت گرفته شده اند، بعد اقتصادي به عنوان يك بخش جدايي ناپذير بوده است. بنابراين بعنوا ن يك بخش مجزا درنظر گرفته نشده است.

بااين حال، مقالات نشان دهنده يك تسلط قوي ازپرداختن به مسائل زيست محيطي مي باشند. همچنين هيچ مقاله ايي وجودندارد كه بطور انحصاري به مسائل اجتماعي پرداخته باشد. همچنين يكپارچگي ابعادسه گانه تنها دردوعدد از مقالات ديده شده است.

بررسي ابعاد توسعه پايدار

بعدازبررسي هاي انجام شده به چندين نتيجه ميتوانيم دست يابيم. اول از همه به ابعاد سه گانه پايداري مربوط مي گردد.
۱- در بيشر مقالات بعد اجتماعي تقريبا بطور كامل از دست رفته است. ويا گاهي اوقات به شيوه ايي بسيار ساده درك شده است.

با بررسي هاي صورت گرفته شده از۳۶عدد مقاله مورد بررسي ۳۴ عدد ازآنها هيچ توجهي به بعد اجتماعي نداشته اند.
در بيشتر مقالاتي كه داراي عنوان مسئوليت اجتماعي شركت ها CSR بوده اند. آنها بيشتر به مسائل زيست محيطي پرداخته اند تا مسائل اجتماعي.
كروز و ماتسي پورا در مورد ريسك مربوط به عدم توجه به مسائل اجتماعي پرداخته اند.

آثار اجتماعي

ممكن است كه مدل كردن اثار اجتماعي دشوار باشد. در راستاي بررسي گسترده تر كمبود تحقيقات انجام گرفته شده در زمينه ي آثار اجتماعي يافت شده است. از اينرو اينگونه بنظر ميرسد كه يك چالشي براي طيف وسيعي ازتحقيقات مرتبط وجود دارد.

در حالي كه جنبه هاي اجتماعي ممكن است نياز به بررسي بيشتري در جزئيات داشته باشند. قبل از اينكه آنها بصورت مناسبي درچنين رويكردهاي(چند هدفه)مدلسازي يكپارچه شوند.

بعد زيست محيطي و انجام پايان نامه

۲- بيشترمقالات تلاشهاي بسياري براي پرداختن به مسائل زيست محيطي صرف كرده اند. دربسياري ازموارد، داده هاي ارزيابي چرخه زندگي به شكل يك نقطه شروع براي تجزيه و تحليل درنظرگرفته شده اند.

از اين رو، نياز به انرژي وتوليد گازهاي گلخانه اي ازجمله موضوعات ذكر شده است. بااين حال، درتعدادي ازموارد، ليست نسبتا جامع از معيارهاي اثرات زيست محيطي گرفته شده است. مانند اشاره به انواع سرمايه هاي طبيعي و يا منابع، مانند آب يا انرژي و همچنين زباله.
بعد زيست محيطي كه عمدتا براساس ايجاد طبقه بندي هايي برمبناي ارزيابي چرخه زندگي رفتار مي كنند. بااين حال، بسياري ازمقالات مبهم درمورد نوع اثرات زيست محيطي  به حساب ميآيند.

مساله زيست محيطي در زنجيره تامين

برخي ازآنها اينگونه مشخص ميسازندكه چگونه اثرات زيست محيطي بر روي يك محصول ويا فرايند زنجيره تامين اثر ميگذارند.و چگونگي برخورد با آن ها نيز بيان مي گردد.

اين مدلها فرصتي رابراي بررسي تاثيرات خاص وپيشنهادراهنمايي هايي براي كارورزان درراستاي چگونگي برخورد باآنهارافراهم ميسازد. پس بطور كلي اينگونه نتيجه ميگرددكه طيف گسترده اي ازجنبه هاي زيست محيطي درنظرگرفته شده است.

بعد اقتصادي – انجام پايان نامه زنجيره تامين

 

۳- دربعد اقتصادي، برمبناي كل هزينه ويا تصميمگيري هاي مربوط به حاكميت رويكرد هزينه و درامد است. اين مساله واقعااين نكته رادرنظر نميگيردكه يك شركت چگونه در راستاي دستيابي به پياده سازي موفق زنجيره سبز ويا پايدار تلاش ميكند.

نتيجه

۴- بابررسيهاي انجام شده اينگونه نتيجه شده است كه ادغامي ازابعاد سه گانه پايداري نقش بسيار مهمي رابازي ميكنند.  اين امرنشان دهنده آنست كه باتوجه به اهميت تركيب ابعاد سه گانه پايداري نيازبه بررسي بيشتري برروي ابعاد سه گانه پايداري است. و بررسي ارتباط دروني ميان ابعاد سه گانه بسيار مهم است.

انجام پايان نامه زنجيره تامين سبز و توسعه پايداري را بما واگذار كنيد؛

 


برچسب:
امتیاز:
 
بازدید: <~PostViwe~>
+ نوشته شده: 1395/12/4 ساعت: ۲۲ توسط:drtahqiq :

عضله سازي شكم توسط ژن FNDC5

عضله سازي شكم توسط ژن FNDC5 (پروتئين غشايي ايريزين)

چگونه عضله سازي شكم شكل مي گيرد؟

عضله سازي شكم توسط ايزيزين!. ايريزين، محصول ژن FNDC5 (پروتئين غشايي فيبرونكتين) است. در اثر تحريك PGC-1α (عامل فعال كننده فاكتور رونويسي PPAR-γ) و فعاليت ورزشي از ميوسيتها آزاد ميشود.

مطالعات نشان داده است كه ايريزين از بافتهاي چربي و عضله قلبي نيز امكان ترشح دارد[۴۵]. اين مايوكاين باعث قهوه¬اي شدن سلولهاي چربي زيرپوستي ميشود. همينطور توليد گرما از طريق افزايش سطوح پروتئين جفت نشده-۱ (UCP-1) در هر دو مدل انساني و حيواني ميگردد[۴۶].

انجام پايان نامه چه ربطي به عضله سازي شكم داره؟!!

در عضله اسكلتي تنها يك عامل در تنظيم همه مسيرهاي درگير در ايجاد سازگاري استقامتي دخيل نيست. اما مشخص گرديده است كه پروتئين PGC-1α در اكثر مسيرها درگير بوده است. و يك فاكتور كمكي براي هماهنگي كاتابوليكي درون تار عضلاني است.
مطالعات قبلي نشان دادهاند كه تمرين شديد باعث افزايش ايريزين گردش خوني مي¬شود. در حالي كه تأثير تمرينات ورزشي بر ايريزين برعكس است[۴۹].
تغييرات ايريزين تا حدودي به نوع و شدت فعاليت ورزشي بستگي دارد. لذا تمرين استقامتي و تناوبي شديد (HIIT) نسبت به تمرين مداوم اثرات قابل توجهي بر بيان و ترشح ايريزين/FNDC5 دارند.

هو و همكاران سطوح ايريزين را در پاسخ به فعاليت ورزشي متناوب با شدت بالا (HIIE) را با فعاليت ورزش مداوم با شدت متوسط (MICE) را با هم مقايسه كردند.  افزايش قابل توجهي را در فعاليت اول گزارش نمودند. وبيان كردند كه ترشح ايريزين مستقل از سطح آمادگي بدني و سني ميباشد. و افزايش ايريزين مستقيما از طريق فعال سازي پروتئين كيناز فعال شده با AMP (AMPK) صورت ميگيرد.
بافت چربي به دو نوع اصلي تقسيم ميشود: بافت چربي سفيد و بافت چربي قهوه¬اي. بافت چربي سفيد نشانگر بخش عمده¬ي بافت چربي در انسانها و ناحيه¬ي فيزيولوژي ذخيره¬ي تري¬گليسيريد است.

از سوي ديگر، بافت چربي قهوه¬اي يك منبع ويژه است. كه در گرمازايي بدن پستانداران و نوزاد انسان نقش دارد[۲۱].

هورمون ايروزين

پس از كشف هورمون ايريزين در سال ۲۰۱۲ توسط بوستروم و همكاران، در ابتدا اين گروه نشان دادند در موشهايي كه داراي PGC-1α افزايش يافته بصورت تراريخته بودند، در مقابل چاقي مرتبط با سن و ديابت مقاومت وجود دارد. محققان بيان كرده¬اند كه افزايش PGC-1α با افزايش بيان FNDC5 همراه است. در مرحله¬ي بعد اين محققين دريافتند كه اين پروتئين غشايي بعد از شكسته شدن، از غشاي سلولي جدا شده و وارد خون مي¬شود و با نام ايريزين شناخته مي¬گردد[۴۵].


برچسب:
امتیاز:
 
بازدید: <~PostViwe~>
+ نوشته شده: 1395/12/4 ساعت: ۲۲ توسط:drtahqiq :

دانلود ترجمه مقاله لكزيكوگرافي تي چبي شف وزني - انجام پايان نامه

پياده سازي روش اولويت دهي لكزيكوگرافي تي چبي شف وزني

دانلود ترجمه مقاله لكزيكوگرافي لكزيكوگرافي چبيشف

در اين مقاله يك مدل رياضي سه هدفه ارائه شده كه همزمان هر سه تابع هدف را در نظر مي گيرد. متدولوژي براي رسيدن به جواب هاي كارآمد پارتو فرانتير مي باشد. اگر بين توابع هدف تناقض و تضادي وجود نداشت مي توانيم يك جواب پيدا كنيم كه مقادير هر تابع هدف را بهينه مي كرد. حال ان كه در واقعيت معمولا بين توابع هدف تضاد و تناقض وجود دارد. بنابراين فقط جواب هاي مقايسه اي به دست مي آيد. بنابراين در طول فرآيند تصميم گيري، تضاد توابع هدف اين پتانسيل را دارد كه هربار ترجيحات تصميم گيرنده را تغيير دهيم و مسئله را چندبار حل كنيم و بنابراين جواب هاي مختلف كارآمدي براي مقايسه به دست آوريم. از آنجا كه در اين مقاله از رويكرد اولويت دهي تي چبي شف وزني براي بهينه سازي مسئله چندهدفه استفاده شده تعاريف زير ارائه مي شود. -لكزيكوگرافي تي چبيشف وزني )

يك مسئله چندهدفه MOP فرض مي كنيم كه k تابع هدف دارد كه بايد همگي به طور همزمان مينيمم شود.

تعريف اول: بردار تصميم   براي مسئله چندهدفه ي جواب كارا بهينه پارتو است اگر هيچ   وجود نداشته باشد كه براي همه آن ها   باشد و حداقل يكي از ان ها كوچكتر اكيد باشد.

تعريف دوم: بردار تصميم   به نسبت كارا است(بهينه ضعيف پارتو) اگر هيچ   وجود نداشته باشد كه   باشد.  جواب كاراي ضعيف است و   نامسلط ضعيف است.

تعريف سوم: راه حل بهينه پارتو supported ناميده مي شود اگر وزن هاي مثبتي وجود داشته باشند كه راه حل با توجه به ادغام ان ها بهينه است. با ضرايب   در غير اين صورت non-supported ناميده مي شود.فرمول اولويت دهي لكزيكوگرافي تي چبي شف وزني براي اين مسئله به صورت رابطه ۲۴ است كه   وزن هاي هريك از توابع هدف بوده و   به صورت    به دست مي آيدو نقطه utopia ناميده مي شود و   بردار يكه مي باشد. در اين جا فرآيند حداقل سازي طي دو مرحله انجام مي شود:

اولين مرحله: برنامه تي چبي شف وزني و دومين گام l1متريك مي باشد. (دانلود مقاله لكزيكوگرافي)

اگر از اولين مرحله بردار معيار واحدي به دست نيايد مرحله دوم حذف مي شود. در اين مقاله مسئله ۲۴ با وزن هاي مختلف چندين بار حل شده است تا چندين جواب كارآمد براي مسئله مديريت پسماندهاي زائد به دست آوريم.

براي دانلود مقاله لكزيكوگرافي اينجا كليك كنيد.

 


برچسب:
امتیاز:
 
بازدید: <~PostViwe~>
+ نوشته شده: 1395/11/24 ساعت: ۲۳ توسط:drtahqiq :

انجام پايان نامه برنامه ريزي استراتژيك و عملياتي - انجام پروپوزال فوري

تفاوت برنامه ريزي استراتژيك و برنامه ريزي عملياتي


برنامه ريزي استراتژيك با تلفيق رهبري و مديريت سازمان را در مقابل تغييرات و تحولات محيطي، همواره در حالت پويا و فعال نگه ميدارد.

پيش از آنكه به تدوين برنامه عملياتي بپردازيم ميبايست رسالت سازمان را تعيين كنيم، آنگاه دورنما (چشم انداز) سازمان را مشخص نموده و به بيان اهداف كلي و اختصاصي بپردازيم. پس از تعيين استراتژي مناسب به عنوان مسيري جهت رسيدن به اهداف، فعاليت¬هاي مقتضي بصورت گام به گام بيان مي¬شود. سپس شاخص¬هاي پايش تعيين گرديده و در آخر نيز عملكرد انجام شده، پايش مي¬شود.
برنامه ريزي استراتژيك به دليل ويژگي هاي خود تفاوت هاي بنيادي با برنامه ريزي عملياتي دارد كه در زير به برخي از آنها اشاره مي شود:
اصولا برنامه ريزي عملياتي در سطوح مياني و پايه شكل مي گيرد، در حالي كه برنامه ريزي استراتژيك در سطوح عالي سازمان تدوين مي شود. 
 تأكيد برنامه ريزي عملياتي بر كارايي و بازدهي است، درحالي كه برنامه ريزي استراتژيك بر اثربخشي تأكيد دارد. منظور از اثربخشي آن است كه هدف هاي اصلي و اساسي تعيين شوند و به آنها دست يابيم.

 اما در كارايي غرض آن است كه به هدف هاي تعيين شده با حداكثر بازدهي برسيم. به تعبير صاحبنظران مدريريت، در برنامه ريزي استراتژيك با هدف اثربخشي مي كوشيم تا كارهاي درست را انجام دهيم، درحالي كه در برنامه ريزي عملياتي با هدف كارايي تلاش براين است كه كارها به درستي انجام پذيرد. 
در برنامه ريزي عملياتي بيشتر بر منافع فعلي سازمان تأكيد مي شود، درحالي كه در برنامه ريزي استراتژيك توجه بر منافع آتي است. به عبارت ديگر، ديد برنامه ريزي عملياتي كوتاه مدت و ديد برنامه ريزي استراتژيك بلند مدت است. در برنامه ريزي عملياتي منابع و امكانات موجود سازمان در نظر گرفته مي شود، درحالي كه در برنامه ريزي استراتژيك به منابع و امكانات آينده سازمان چشم مي دوزيم. 
 در برنامه ريزي عملياتي ساختار سازماني و شرايط محيطي، با ثبات نسبي در نظر گرفته مي شود، درحالي كه در برنامه ريزي استراتژيك ساختار سازماني منعطف و متناسب و همراه با تغييرات در طول زمان است. 
 در برنامه ريزي عملياتي روش هاي كار غالباً تجربه شده بوده و متكي به دستاوردهاي گذشته است، درحالي كه در برنامه ريزي استراتژيك روش هاي نو و تجربه نشده نيز پا به عرصه مي نهد. 
برنامه ريزي عملياتي در مقايسه با برنامه ريزي استراتژيك مخاطره كمتري را در بردارد(مبيني دهكردي و سلمانپور خويي، ۱۳۹۱). 
آيت الهي، در كتاب خود تفاوت برنامه ريزي استراتژيك و عملياتي را چنين بيان مي كند: 
برنامه ريزي استراتژيك، تابع ارزش ها، ايدئولوژي ها، سياست ها و استراتژي هاي حاكم بر جامعه بوده و برعهده سياست مداران و به طور كلي مقامات عالي و سازمان هاي كشوري است، حال آن كه برنامه ريزي عملياتي، تنها در سطوح مديريت هاي اجرايي مطرح مي گردد.

برنامه ريزي استراتژيك در پي حل مسايل اساسي جامعه، رشد و توسعه كلي آن است، در صورتي كه برنامه ريزي عملياتي با هدف يا هدف هايي مشخص، محدود، عيني و دست يافتني، تنها متوجه بهترين كارايي عوامل توليد كالا يا خدمات و در نتيجه بازدهي است. 
برنامه ريزي استراتژيك متوجه منافعي است كه احتمالاً در آينده نصيب جامعه خواهد شد، ليكن برنامه ريزي عملياتي متوجه منافع فعلي مي باشد(آيت الهي، ۱۳۷۷). 
چون برنامه ريزي استراتژيك، به منافع آتي تأكيد دارد، امكانات آتي و احتمالي را نيز در بر مي گيرد. حال آنكه برنامه ريزي عملياتي با ديدي واقع گرايانه، فقط متكي بر امكانات مسلم و موجود مي باشد. 
ديد برنامه ريزي استراتژيك « بلند مدت » و ديد برنامه ريزي عملياتي « كوتاه مدت » است. 
برنامه ريزي استراتژيك بنابر پيش بيني و در مقابل يك « راه طي نشده » قرار دارد، در صورتي كه برنامه ريزي عملياتي مي تواند از تجربيات قبلي بهره مند گردد. 
برنامه ريزي استراتژيك برحسب كليت و وسعت هدف ها و اتكاي خود بر پيش بيني و آينده نگري، امكانات احتمالي و اميدهايي كه گاه عبث مي نمايند، با توجه به حوادثي كه ممكن است پيش آيند، راهي پر مخاطره را مجسم مي نمايد، اما برنامه ريزي عملياتي مي تواند با اطمينان بسيار بيشتري صورت پذيرد. 
در واقع، برنامه ريزي استراتژيك و برنامه ريزي عملياتي از دو نگرش كاملاً متمايز از يكديگر پيروي مي كنند. برنامه ريزي استراتژيك به طرز تفكر گسترده و جهت دار نياز دارد، در حالي كه برنامه ريزي عملياتي مستلزم نگرش محدود و كوتاه مدت است (برايسون ، جان.ام،۱۳۷۲؛ به نقل ازمنوريان).


برچسب:
امتیاز:
 
بازدید: <~PostViwe~>
+ نوشته شده: 1395/11/24 ساعت: ۲۳ توسط:drtahqiq :

چربي سوز قوي بنام آريزين ؛ علم جديد چربي سوزي

چربي سوز ي بنام آريزين !! تبديل بافت چربي سفيد به بافت قهوه اي

چربي سوز ي بنام هورمون آريزين

چربي سوز ؛ از جمله ژن هاي مورد توجه FNDC5 (Fibronectin Type III Domain است. در گذشته اين ژن به عنوان ميانجي تمايز چربي در پاسخ به فعاليت عضلات توجهات را به خود جلب كرده بود.

با اين حال، FNDC5 در چند ماه گذشته توجه بيشتري را بدست آورده است. هفت نشريه مختلف براي چندين هفته بر روي FNDC5تمركز كردند[۳۲].

به گزارش پژوهشكده مجازي بيوتكنولوژي پزشكي، اين انفجار تبليغاتي توسط يك نشريه اتفاق افتاد. نشريه در حوزه متابوليسم سلولي بود.  و حاكي ازدخالت ژن FNDC5 در يك ارتباط مولكولي خاص بين ورزش وآسايش مغز دارد[۳۲].

دكتر ران[۱] و همكاران درمطالعه خودنشان دادندكه FNDC5 در هيپوكامپ موش با ورزش افزايش مي­يابد. افزايش بيان FNDC5 در سلول هاي عصبي قشر پيشين مغز موجب افزايش بيان BDNFF مي شود.

ناك­داون كردنFNDC5[۲] موجب كاهشBDNF مي­گردد. علاوه بر اين، آيريزين افزايش يافته خون، BDNF را درناحيه هيپوكامپ افزايش مي­دهد.

در مقايسه، كاربرد مستقيم ايريزين براي سلولهاي عصبي هيپوكامپ كشت داده شده، سطح BDNFرا افزايش نمي­دهد. اين امر پيشنهاد مي­كندكه ممكن است يك محصول متفاوت از FNDC5موسوم به عامل ورزش (EF)دركارباشد[۴۳].

شكل(۲-۱) مسيرهاي FNDC5 تمرينات عضلاني را بتمايز چربي ورفاه مغز نسبت مي­دهد. پس از ورزش استقامتي، ميوسيت[۳] ESRRAبه PGC-1α متصل شده ورونويسي از FNDC55 راافزايش مي­دهند. ميوسيت همان (گيرنده هاي آلفا مرتبط با استروژن) است.

تبديل بافت چربي سفيد به بافت چربي قهوه اي !!

FNDC5 براي توليد ايريزين جايگزين و عامل ورزش (EF) شكسته مي­شود. تا تبديل سلول­هاي چربي سفيد به سلول­هاي چربي قهوه­اي را القاء كند.

هورمون ايريزين با اثر پاراكريني خود، نورون­هاي ناحيه هيپوكامپ رااز طريق يك گيرنده ناشناخته و به منظور افزايش توليد BDNFفعال ميكند.

در يك مسير جايگزين احتمالي، FNDC5 هيپوكامپ كه تنظيم رونويسي اش راباسلولهاي ماهيچه اي به اشتراك ميگذارد. BDNF را با عمل اتوكريني كه بصورت پروتئوليتيك ايريزين/EFرا توليدكرده است، تنظيم ميكند[۳۲].

چربي سوز

شكل (۱-۱): طرحواره­ي مسيرهاي FNDC5 طي تمرينات استقامتي و مكانيسم تبديل به ايريزين و نقش آن در چربي سوز ي

وجود اين ژن در مطالعات ژنومي در مقياس بزرگ اشاره شده است. اما عملكرد مرتبط با عضلات آن تا چند سال پيش ناشناخته باقي مانده بود.

مقاله اي كه در اوايل ۲۰۱۲ به چاپ رسيد. مشخص كردكه بيان PPARGC1A درعضلات موش موجب تحريك افزايش بيان FNDC5 ميشود. مهم تر از آن، مشخص شدكه شكستن پروتئوليتيك دومين خارج سلولي FNDC5 موجب آزادسازي ايريزين مي­شود. در واقع همان پپتيدهورموني ۱۳۰ كيلودالتوني كه اخيرا شناسايي شده است.

چربي سوزي با چه شيوه اي

مشخص شد كه ايريزين در برنامه تمايز سلولهاي چربي سفيد به چربي قهوه اي دخالت دارد. اين امرباعث افزايش مصرف انرژي  بدون هيچ تغييري درمصرف موادغذايي شده است. نتيجتا، ايريزين به تنهايي و باچاپ نزديك به۴۰مقاله درسال ۲۰۱۳ بعنوان سرگروه درماني بالقوه براي چاقي مطرح شد[۳۲].

ايريزين محصول FNDC5 توسط سلولهاي ماهيچه­اي ترشح شده وبافت چربي رامتأثر مي سازد. در نتيجه ممكن است بطور طبيعي بعنوان يك مايوكاين[۱] در نظر گرفته شود.


برچسب:
امتیاز:
 
بازدید: <~PostViwe~>
+ نوشته شده: 1395/11/20 ساعت: ۰۰ توسط:drtahqiq :

ويرايش انگليسي مقاله ISI - استخراج مقاله از پايان نامه ي ارشد

ويرايش انگليسي مقاله ISI - استخراج مقاله از پايان نامه ي ارشد

معمولا وقتي مقالات درمجلات معتبر آكادميك و ISI از نظر علمي پذيرش مي شوند, مجله از نويسنده درخواست مي كند كه با هزينه خودش مقاله را  به ويراستاران انگليسي الاصل آمريكايي يا بريتانيايي ارسال كرده و تحت اديت انگليسي قرار بدهد.علت انجام ويرايش انگليسي الاصل در دي آر تحقيق تضمين كيفيت نگارشي مقالاتISI علمي است كه دراين مركز انجام ميشود.  ويراستاران انگليسي  الاصل اين شركت با كيفيتي بسيار عالي و مورد تاييد مجلات ISIاقدام به نه تنها چك كردن گرامر و Proofreading مقاله مي نمايند, بلكه عملا اقدام به باز نويسي دهها جمله در هر مقاله مي نمايند و علاوه بر همه اينها معمولا اقدام به نگارش تعدادي كامنت در بالونهاي سمت راست در صفحات مقالهمي نمايند كه مطالعه آن كامنتها براي نويسنده مقاله ISI حاوي ارزش آموزشي است.

نويسنده با مشاهده اصلاحات انجام شده بر روي متن مقاله انگليسي توسط ويراستاران انگليسي الاصل اين مجله و با مطالعه كامنتهايي كه ويراستار به ايشان تقديم كرده است, نه تنها اقدام به اصلاح و ارتقاي كيفيت نگارشي مقاله خود مي نمايد, بلكه با مطالعه تمام كامنتها و اصلاحات انجام شده روي مقاله , اين عمل برايش به مانند شركت در يك كلاس آموزشي پيشرفته در نگارش انگليسي متون آكادميك است و مهارتها ونكاتي ارزشمند را دراين فرايند مي آموزد كه در نگارش با كيفيت و صحيح و پروفشنال مقالات بعدي خود مي تواند از اين مهارتها استفاده نمايد.

همين الان براي ما ايميل ارسال كنيد يا آنلاين سفارش دهيد.


برچسب:
امتیاز:
 
بازدید: <~PostViwe~>
+ نوشته شده: 1395/11/5 ساعت: ۱۳ توسط:drtahqiq :

تفاوت ميان استرس حاد و مزمن – تعاريف اضطراب انجام پايان نامه

 استرس حاد و مزمن

 موضوع پايان نامه اضطراب در علوم روانشناسي

تعريف نظري و تئوريك  استرس شامل مجموعه هايي از واكنش هاي هيجاني، رواني، ذهني روانشناختي و رفتاري است كه انسان در برابر محرك هاي دروني يا بيروني برهم زننده‌ ي ثبات و تعادل طبيعي از خود نشان مي‌دهند (گاييني، ۱۳۸۵).

پديده استرس در معناي بسيار عام، پاسخ هاي رواني به نيازها و تهديدهاي رواني و فيزيكي است. زماني كه نيازهاي محيطي اعم از دروني يا بيروني و حقيقي يا تخيلي فشار بياورد و يا بيشتر از ظرفيت فرد باشد، موجب تغييرات رواني و بيولوژيكي مي شود كه فرد را در معرض خطر بيماري قرار مي دهد(كوهن و همكاران ، ۱۹۸۳).

به عبارتي ديگر، استرس واكنشي است كه در فرد در اثر حضور عاملي ديگر (عامل تنش زا) به وجود مي آيد تا تعادل از دست رفته را بازگرداند و باعث بسيج شدن قواي فرد براي مقابله با آن عامل و آماده باش موجود زنده شود (سادوك و سادوك ، ۲۰۰۷).
طبقات تنش زا عبارتند از: رويدادهاي آسيب زا كه فراتر از طيف معمول تجارب فرد هستند. رويدادهاي كنترل ناپذير يا پيش بيني ناپذير، رويدادهايي كه نشان دهنده تغييرات عمده در شرايط زندگي هستند و يا تعارض هاي دروني(سوزان و همكاران ، ۲۰۰۹).
افراد نسبت به عوامل استرس زاي يكسان ممكن است پاسخ هاي متفاوتي نشان بدهند. پاسخ هر فرد به عوامل تنش زا به عوامل ژنتيكي، ويژگي هاي شخصيتي (ارزيابي فرد از عامل استرس زا و مهارت هاي مقابله اي فرد با عامل تنش زا)، شرايط زندگي مانند فقر، محيط زندگي، ساختارهاي حمايت اجتماعي و تجارب قبلي فرد بستگي دارد(لاتندرس، ۲۰۰۹، مولدر و همكاران ، ۲۰۰۲).

همچنين در زمينه بررسي پيامدها، احتمال مي رود كه استرس درك شده نسبت به شدت رويدادهاي زندگي، تعيين كننده معتبرتري باشد( استين و همكاران ، ۲۰۰۵).

ادامه در دكتر تحقيق
برچسب:
امتیاز:
 
بازدید: <~PostViwe~>
+ نوشته شده: 1395/11/1 ساعت: ۱۹ توسط:drtahqiq :

انجام پايان نامه بانكداري اينترنتي – مديريت رضايت مشتري

انجام پايان نامه بانكداري اينترنتي

 رضايت مشتري در بانكداري الكترونيك ايران!

چهار كانال بانكداري الكترونيكي يا بانكداري اينترنتي وجود دارند كه عبارتند از: دستگاه هاي خودپرداز، بانكداري تلفني شماره گيري لمسي ، بانكداري اينترنتي و بانكداري موبايل.

بانكداري اينترنتي در واقع يك كانال بانكداري محسوب مي شود كه به مصرف كنندگان اجازه مي دهد تا طيف وسيعي از خدمات مالي و غير مالي خود را از طريق وب سايت بانك انجام دهند(Hoehle و همكاران، ۲۰۱۲).

اولين خدمات بانكداري آنلاين كه از طريق اتصال به اينترنت مورد استفاده قرار گرفت، در سال ۱۹۹۴ توسط اتحاديه اعتباري فدرال استنفورد (SFCU) تاسيس شد كه به سرعت درسراسر جهان گسترش پيدا كرد(يون، ۲۰۱۰).

ازاين رو، مطالعات متعددي در زمينه بانكداري آنلاين در سراسر جهان انجام گرفته شده است. به عنوان اولين معرفي بانكداري آنلاين دردهه ۹۰، بانكداري اينترنتي به طور فزاينده اي توسط مشتريان بانك در سراسر جهان انتخاب شده است.
اين كانال معاملات بانكي نسبتا جديد در واقع براي كاربران خود” به صورت بيست و چهار ساعته” دسترسي به خدمات بانكي، كاهش زمان، دسترسي مستقيم در سراسر جهان، كاهش هزينه ها و از بين بردن اضطراب با توجه به حمل پول نقد را فراهم مي سازد.
بانكداري از طريق اينترنت در واقع به عنوان يك مرجع استراتژيك براي دستيابي به بهره وري بالاتر، كنترل عمليات و كاهش هزينه با جايگزيني روش هاي فشرده مبتني بر كاغذ و نيروي كار همراه با فرآيندهاي خودكار تلقي شده است كه در نتيجه منجر به بهره وري بالاتر و سودآوري خواهد شد.

تحقيقات تجربي اخير نشان مي دهد كه بانكداري اينترنتي در واقع نمي تواند داراي تاثير مستقل بر روي سودآوري بانكداري داشته باشد، با اين حال، هرچند اينگونه نتايج ممكن است تغيير يابد،آن هم زماني كه استفاده از اينترنت گسترده تر شود.
بانكداري از طريق اينترنت در واقع به عنوان يك مرجع استراتژيك براي دستيابي به بهره وري بالاتر، كنترل عمليات و كاهش هزينه با جايگزيني روش هاي فشرده مبتني بر كاغذ و نيروي كار همراه با فرآيندهاي خودكار تلقي شده است كه در نتيجه منجر به بهره وري بالاتر و سودآوري خواهد شد.

انجام پايان نامه مديريت رضايت مشتري در بانكداري الكترونيك


برچسب:
امتیاز:
 
بازدید: <~PostViwe~>
+ نوشته شده: 1395/11/1 ساعت: ۱۹ توسط:drtahqiq :

ايمپكت فاكتور Impact Factor مجله ISI براي انتخاب مقاله بيس انجام پايان نامه

يافتن يك مقاله بيس براي انجام پايان نامه

ايمپكت فاكتور Impact Factor مجله هاي isi چگونه محاسبه مي شود؟

اين ضريب توسط ژورنالهاي ايندكس شده در پايگاه web of science موسسه تامسون رويترز محاسبه مي شود كه اصطلاحا به انها ISI گفته مي شود. مجلات ISI خود دو دسته هستند؛ يكي آنهايي كه فقط در تامسون رويتر ليست هستند و فاقد ضريب تاثير يا ايمپكت فاكتور مي باشند و ديگري هم مجلات ISI با ايمپكت فاكتور هستند كه در جورنال سايتيشن ريپورت JCR نمايه مي شوند.  در اينجا دو سايت معرفي مي شود كه با وارد كردن ISSN مجله مي توانيد ISI بودن آنها را ثابت كنيد. اولين آدرس مربوط به لينك زير است كه مشخص مي كند ژورنال مورد بررسي در تامسون نمايه هست يا اصطلاحا ISI هست يا خير:

در ھمان صفحه در بالا سمت راست سه فاي  براي دانلود ھست كه ھر كدام مربوط به يكي از سه پايگاه زير از تامسون روترز است؛


برچسب:
امتیاز:
 
بازدید: <~PostViwe~>
+ نوشته شده: 1395/10/27 ساعت: ۰۶ توسط:drtahqiq :

انجام پايان نامه اقتصاد مديريت و مهندسي صنايع در زمان بندي تك ماشين

زمان بندي تك ماشين درشرايط زوال

 انجام پايان نامه اقتصاد مديريت و مهندسي صنايع

در مسائل زمان بندي تك ماشين كلاسيك، زمانهاي پردازش كارها بنا به فرض مقادير ثابتي هستند. ولي در بسياري كاربردها محيطهاي گوناگون مربوط به زندگي واقعي و عملي، زمانهاي پردازش كار يك تابع افزايشي از زمانهاي شروع آنها يا موقعيت هاي آنها در اين توالي زماني است.

اين پديده را كه زوال گويند، به طور گسترده اي در دهه اخير در محيطهاي مختلف ماشيني و سنجشهاي مختلف عملكرد مطالعه شده است.

بررسي هاي گسترده مطالعاتي درباره  زمانبندي كارهاي با سير نزولي در رفرانس هاي متنوعي  موجود است. مقالات تازه تري كه تعيين زمان بندي تك ماشين در ارتباط با كارهاي نزولي درنظر داشته اند، عبارتند از رفرانسهاي  وانگ و  لي.

Wu و همكارانش مسئله تهيه زمان بندي تك ماشين را براي ميانگين زمان كل مصروفه تكميل كار تك دستگاه با سير نزولي خطي درنظر گرفته اند.

ايشان يك روش شاخه و حد و چندين الگوريتم ابتكاري را براي حل اين مسئله مطرح كردند. Shiau و همكارانش تعيين زمان بندي تك ماشين خط توليد دو دستگاهي را براي به حداقلرساني ميانگين زمان خط توليد با سير نزولي خطي ساده درنظر گرفتند.

Wang و همكارانش مسائل تعيين زمان بندي تك ماشين يا تك دستگاهي را با كارهاي سير نزولي و مصرف تكنولوژي گروهي درنظر گرفتند. آنها نشان دادند كه مسئله به حداقل رساني زمان اتمام آخرين كار و مسئله به حداقل رساني ميانگين زمان كل تكميل كار همچنان به طور چندجمله قابل حل مي باشد.

Ng و همكارانش يك مسئله زمان بندي تك ماشين خط توليد با دو دستگاه را براي حداقل سازي زمان كل تكميل كار با سير نزولي خطي متناسب در نظر گرفتند. آنها چندين خاصيت غالب، برخي حدود پاييني، و يك حد بالايي اوليه را مشتق گيري كرده و آنها را در الگوريتم حد و شاخه مطروحه اي براي جستجوي راه حل بهينه بكار بستند.

Yin و همكارانش همان مدل Wang و همكاران را در نظر گرفتند. ايشان يك مثال نشان دادند مبني براينكه قضيه۳ و قضيه فرعي ۲ در مطالعه Wang و همكارانش اشتباه است!

در اين نگاره، پيشنهاد ميهيم بر اساس آنچه آورديم، مسئله زمانبندي حداقل سازي زمان كل تكميل كار تك دستگاهي را با يك سير نزولي زماني مطروحه در مطالعه Wang و همكارانش بعنوان يك ايده جديد درنظر بگيريد.

سير نزولي؛ برخي محصولات هست كه نياز به پردازش با يك ابزار برش دارد. به دليل فرسودگي ابزار برش، زمان لازم براي پردازش يك محصول منفرد از لحاظ زمان پردازش محصولاتي كه قبلا اجرا شده، افزايش مي يابد.

 انجام پايان نامه اقتصاد و مديريت را به ما بسپاريد؛ 

 

ايميل سفارشات:  drtahqiq [at] gmail.com

سفارش آنلاين

.

 انجام پايان نامه اقتصاد و مديريت خود را به دكتر تحقيق بسپاريد؛ ما بهترين پيشنهاد هاي براي انجام پايان نامه اقتصاد و انجام پايان نامه مديريت و مهندسي صنايع در زمينه هاي برنامه ريزي خطي و غير خطي پيشنهاد مي دهيم تا بهترين پروپوزال همراه با بهترين ايده همراه با نوع آوري تحقيق را داشته باشيد.


برچسب:
امتیاز:
 
بازدید: <~PostViwe~>
+ نوشته شده: 1395/10/23 ساعت: ۲۰ توسط:drtahqiq :

حقوق مالكيت معنوي و سرقت پايان نامه - جرم سرقت ادبي

حقوق مالكيت معنوي و عواقب سرقت پايان نامه

مالكيت فكري

 

برخي از دوستان از ما ميخواهند كه پايان نامه آماده به آنها بفروشيم و خبري از حقوق مالكيت معنوي ندارند. در اين پست قصد داريم شما را با حقوق مالكيت معنوي آشنا كنيم.

شما بايد بدانيد كه در اين موسسه براي انجام پايان نامه خودتان به شما كمك ميكنيم نه در تهيه پايان نامه ديگران براي شما! لذا در اينجا با قانون مالكيت معنوي و مالكيت فكري آشنا مي شويم و سرقت ادبي آثار علمي و هنري را معرفي مي كنيم.

اين جواب بسياري از دوستاني است كه از ما مي پرسند مالكيت فكري و مالكيت معنوي چيست؛

بررسي جرايم سرقت ادبي در ايران

مبحث اول: جرم نشر يا پخش يا عرضۀ اثر ديگري

عناصر تشكيل دهندۀ جرم: ماده ۲۳ قانون حمايت حقوق مؤلفان و مالكيت معنوي «هر كس تمام يا قسمتي از اثر ديگري را كه مورد حمايت اين قانون است به نام خود يا به نام پديد آورنده بدون اجازه او يا عالماً عامداً به نام شخص ديگري غير از خود پديد آورنده، نشر يا پخش يا عرضه كند به حبس تأديبي از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد.

هر جرمي الزاماً داراي يك عنصر ماديست. از اين الزام مي‌توان نتيجه گرفت كه تحقق جرم موكول به بروز عوارض بيروني اراده ارتكاب جرم است در اينجا عنصر مادي عبارتست از:
الف) عمل مرتكب: عمل مرتكب در اينجا نشر، پخش و عرضه است.

نشر عبارت است از هر عملي كه منجر به ساختن يا تهيه نمونه‌هاي ديگري از اثر اصلي مي‌شود و پخش توزيع آن آثار است و عرضه به معني در دسترس قرار دادن يا نمايش دادن يك اثر شنيداري يا ديداري براي عموم است عمل مرتكب در اينجا فقط با فعل محقق است.
ب) شخصيت مرتكب: با توجه به واژه (هر كس) كه در ماده فوق آمده است مرتكب در اينجا هر شخص حقيقي يا حقوقي مي‌تواند باشد.
ج) موضوع جرم: اثر فرد ديگر است و مقصود از اثر در اينجا همان گونه‌هاي مورد حمايت قانون است. اين جرم مطلق است و مقيد به نتيجه نيست يعني لازم نيست كه حتماً منجر به اضرار، پديد آورنده شود. «عنصر معنوي» عبارت از فعل و انفعال ذهني انسان براي انجام عمل خلاف قانون و يا فعاليت ذهن در راستاي عمل خلاف قانون است. در اين جرم علم به حكم قانون مفروض است و با توجه به واژۀ عالماً عامداً جرم عمدي است و مرتكب بايد علم به موضوع داشته باشد كه علم به تعلق اثر به ديگري است و سوء‌نيت عام دارد كه عمد در نشر و پخش و عرضه غيرقانوني است.
الف)جرم نشر، پخش و عرضه كتب و نشريات وآثار صوتي:
نشر و پخش كتب و نشريات و آثار صوتي با توجه به قانون ترجمه و تكثير كتب و نشريات و اثار صوتي جرم قلمداد شده در ماده ۷ قانون ترجمه، اشخاصي را كه عالماً عامداً مرتكب تكثير كتب و نشريات، ترجمه و نسخه برداري يا ضبط يا تكثير آثار صوتي شده اند را علاوه بر تأديه خسارت شاكي خصوصي به حبس جنحه اي از ۳ ماه تا يكسال محكوم مي كند.

قابل ذكر است كه واردات و صادرات نسخه هاي غير مجاز آثار صوتي نيز بر اساس قانون ترجمه و تكثير كتب ( مصوب ۱۳۵۲) جرم قلمداد شده است و به موجب اين قانون وارد كردن و صادر نمودن نسخه هاي غير مجاز حتي بدون قصد انتفاع جرم محسوب مي شود

ب) جرم چاپ و پخش و نشر ترجمه ديگري:

ماده ۲۴ قانون حمايت حقوق مولفان هر كس بدون اجازه ترجمه ديگري را به نام خود يا ديگري چاپ و پخش و نشر كند به حبس تاديبي از سه ماه تا يكسال محكوم مي شود عمل مرتكب در اينجا چاپ و پخش و نشر است و اين موارد حصري است و تنها بافعل محقق است.

موضوع جرم، ترجمه متعلق به ديگري است كه آن را بدون رضايت پديد آورنده آن، چاپ … مي كند در اينجا هر كس اعم از شخص حقيقي يا حقوقي اگر ترجمه ديگر را بدون رضايت وي چاپ يا نشر يا پخش كند مشمول اين ماده است.
ج) جرم نشر، پخش و عرضه آثار سمعي- بصري:
نشر، پخش و عرضه آثار سمعي و بصري (راديوي، تلويزيوني، سينمايي) علاوه براينكه نياز به كسب اجازه از سوي پديد آورنده اثر دارد براي نشر، پخش و عرضه اثر نياز به اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي را نيز دارد و گرفتن اين مجوز براي پديد آورنده اصلي اثر لازم مي باشد و متخلفين از اين امر به جريمه نقدي از يك ميليون تا ده ميليون ريال محكوم مي شود.

مبحث دوم: جرم بكار بردن نام و عنوان و نشان ويژه اي كه معرف اثر است.

عناصر تشكيل دهنده جرم: ماده ۱۷ قانون حمايت حقوق مالكيت معنوي : « نام و عنوان و نشان ويژه‌اي كه معرف اثر است از حمايت اين قانون برخوردار خواهد بود و هيچ كس نمي‌تواند آنها را براي اثر ديگري از همان نوع يا مانند آن به ترتيبي كه القاي شبهه كند به كار برد» عمل مرتكب استعمال نام، عنوان و نشان ويژه اي است كه معرف اثر است و بافعل محقق است و مصاديق آن حصري است و مقيد به نتيجه است يعني عنصر مادي اين جرم وقتي محقق است كه مرتكب از نام و عنوان ونشان اثر ديگري استفاده كند با اين عمل موجب فريب ديگران شود.

بنابراين تا فريب واقع نشود اين جرم محقق نيست و اگر مرتكب از وسايل متقلبانه ( نام و عنوان اثر ديگري) استفاده كند و فريب واقع نشود مشمول اين ماده قرار نخواهد گرفت. علم به حكم مفروض است و جهل به قانون رافع مسئوليت مرتكب نمي باشد وبايد علم به موضوع داشته باشد يعني علم به تعلق نام و عنوان و نشان به اثر ديگري داشته باشد و علم به متقلبانه بودن وسيله جرم داشته باشد و سوء نيت عام يعني قصد توسل به وسايل متقلبانه ( استعمال نام، نشان و عنوان اثر ديگري) را داشته باشد جرم نياز به سوء نيت خاص دارد كه آن قصد فريب و بردن مال غير است .
بررسي صور خاص: در ماده ۳۳ قانون مطبوعات (اصلاحي ۱۳۷۹ مقرر شده « هر گاه در انتشار نشريه، نام ياعلامت نشريه ديگري ولو با تغييرات جزيي تقليد شود به طوري كه براي خواننده امكان اشتباه باشد از انتشار آن جلوگيري و مرتكب به حبس تعزيري شصت و يك روز تا سه ماه و جزاي نقدي از يك ميليون ريال تا ده ميليون ريال محكوم مي شود. تعقيب جرم و مجازات منوط به شكايت شاكي خصوصي است.

مبحث سوم: جرم اقتباسي غير قانوني

عناصر تشكيل دهنده جرم: ماده ۱۸ قانون حمايت حقوق مالكيت معنوي « انتقال گيرنده و ناشر و كساني كه طبق اين قانون اجازه استفاده يا استناد يا اقتباس از اثري را به منظور انتفاع دارند بايد نام پديد آورنده را با عنوان و نشانه ويژه معرف اثر همراه اثر يا روي نسخه اصلي يا نسخه هاي چاپي يا تكثير شده به روش معمول و متداول اعلام و درج نمايند مگر اينكه پديد آورنده به ترتيب ديگري موافقت كرده باشد» عمل مرتكب در اينجا عدم اعلام درج نام پديد آورنده و انتشار آن به هنگام اقتباس از اثري است كه به موجب قانون اجازه اقتباس يا استفاده يا استناد از آن را دارد و بنابراين عمل مرتكب با فعل محقق است.

شخصيت مرتكب در اينجا ملاك است كه مطابق ماده فوق انتقال گيرنده، ناشر و كساني است كه طبق اين قانون اجازه اقتباس از اثر را دارند و موارد حصري نيست و تمثيلي است بنابراين هر كسي كه به موجب قانون اجازه اقتباس را داشته باشد ولي تشريفات قانوني آن را انجام ندهد مرتكب اين جرم شناخته مي شود.

علم به قانون مفروض است يعني علم متهم در مورد اينكه مي دانسته عمل ارتكابي جرم است يا خير مانند اكثريت جرايم تاثيري ندارد، كافي است كه مرتكب علم به موضوع داشته باشد يعني بداند كه از اثر متعلق به ديگري اقتباس نموده است.

مبحث چهارم: جرم تغيير يا تحريف آثار ادبي – علمي و هنري

عناصر تشكيل دهنده جرم: ماده ۱۹ قانون حمايت حقوق مالكيت معنوي « هر گونه تغيير يا تحريف در اثرهاي مورد حمايت اين قانون و نشر آن بدون اجازه پديد آورنده ممنوع است» عمل مرتكب در اينجا تغيير يا تحريف آثار ادبي- هنري است كه مورد حمايت اين قانون قرار گرفته اند: تحريف « هر گونه تغيير و تبديلي در متن و محتوا و شكل پديده و به معناي تغيير هويت عقيدتي و شخصيت علمي – ادبي پديد آورنده است و چنين تحريف و تبديلي تدليس است و هر گونه تدليسي در اسلام ناروا و حرام است و همانگونه كه سانسور حقايق اثر، كتمان علم است و حرام مي باشد».

اين جرم با فعل و هم با ترك فعل محقق است مثلا اگر يك آپاراتچي پرده اي از فيلمي را نمايش ندهد با ترك فعل مرتكب تحريف شده است. مرتكب اين جرم هر كسي مي‌تواند باشد به جز خود پديد آورنده اثر، چون او حق دارد با توجه به گذشت زمان تغييراتي در اثر دهد و مطالبي بر آن بيفزايد يا از آن حذف كند چون حقوق معنوي اثر متعلق به او مي باشد و شخص ديگر تنها با اجازۀ پديد آورنده مي تواند تغييراتي دراثر بدهد.

جهل بر قانون رافع مسئوليت نيست و مرتكب جتي اگر علم نداشته باشد كه تحريف اثر ديگري جرم است مجازات خواهد شد و مرتكب بايدعلم به موضوع داشته باشد و بداند كه اثر ادبي و هنري متعلق به ديگري و مورد حمايت اين قانون مي باشد و سوء نيت عام يعني قصد تحريف و تغيير داشته باشد .

يعني تعلق اثر به ديگري را بداند و خواهان تحريف آن باشد اما اين جرم سوء نيت خاص نمي‌خواهد.

مبحث پنجم: ساير جرايم در حقوق مالكيت معنوي و مالكيت فكري

جرايم مربوط به حقوق پديد آورندگان نرم افزارهاي رايانه اي تا پيش از تصويب قانون خاص در ارتباط با برنامه هاي كامپيوتري مشمول قانون حقوق مولفان (مصوب ۱۳۴۸) بودند. هر چند كه در پاره اي از موارد بند ۱۱ ماده ۲ قانون حقوق مولفان به گونه اي تفسير مي شد كه نرم افزارهاي كامپيوتري را مورد حمايت قانوني نمي دانست اما دادگاهها در برخي از موارد قانون فوق را ملاك عمل قرار مي دادند و جرايم ذكر شده در آن را مستند رأي خود در دعاوي مربوط به نرم افزارها قرار مي دادند.

با تصويب قانون حمايت از حقوق پديد آورندگان نرم افزارهاي رايانه اي در سال ۱۳۷۹، جرايم ناشي از نقض حقوق نرم افزارها در شمول اين قانون قرار گرفت و بر اساس ماده ۱۳ آن، « هر كس حقوق مورد حمايت اين قانون را نقض نمايد علاوه بر جبران خسارت به حبس از نود و يك روز تا شش ماه و جزاي نقدي از ده ميليون تا پنجاه ميليون ريال محكوم مي گردد.».

موارد نقض حقوق مالكيت معنوي مورد حمايت اين قانون، ممكن است به شكل استفاده غير مجاز، كپي برداري غير مجاز، تكثير يا توزيع و يا هر عملي باشد كه منجر به تعرض به حقوق مادي و معنوي پديد آورندگان اين آثار مي گردد. اين قانون تنها از جرم به كار بردن نام، عنوان و نشان ويژه اي كه معرف نرم افزار است به صورت مستقل و جداگانه نام برده است.
جرم ارتكابي توسط چاپخانه ها: نيز از موارد نقض حقوق هنرمندان و اديبان مي باشد كه ماده ۲۰ قانون حمايت حقوق مالكيت معنوي به تعريف آن پرداخته است: « چاپخانه ها و بنگاه هاي ضبط صوت و كارگاه ها و اشخاصي كه به چاپ يا نشر يا پخش يا ضبط و يا تكثير اثرهاي مورد حمايت اين قانون مي پردازند بايد شماره دفعات چاپ و تعداد نسخه كتاب يا ضبط يا تكثير يا پخش يا انتشار و شماره مسلسل روي صفحه موسيقي و صدا را بر تمام نسخه هايي كه پخش مي شود با ذكر تاريخ و نام چاپخانه يا بنگاه و كارگاه مربوط بر حسب مورد درج نمايند» مرتكب در اينجا چاپخانه ها و كارگاه ها…. هستند و تمثيلي در نوع و حصري در وصف است.

يعني هر شخص حقيقي و حقوقي كه به چاپ يا نشر يا پخش آثار ادبي- هنري مي پردازد و عمل ارتكابي وي عدم درج شماره دفعات چاپ و تعداد نسخه كتاب يا ضبط يا تكثير يا پخش يا انتشار و شمارۀ مسلسل روي صفحۀ موسيقي و صدا است مشمول اين ماده مي‌باشد و عمل ارتكايي با ترك فعل محقق مي‌گردد و اين جرم مطلق است و مانند ساير جرايمي كه توضيح داده شد جرم عمدي است و مرتكب بايد بداند كه اثر مورد حمايت قانون مالكيت معنوي است و عمد در عدم درج مشخصات فوق داشته باشد و نيازي به سوء نيت خاص ندارد.

مجازات‌ها
بررسي ضمانت اجراهاي كيفري حقوق مالكيت معنوي

 

جرايم ناشي از نقض مالكيت معنوي اعم از  ادبي  و علمي – هنري همانند ساير جرايم از نظر ماهيت و اهميت يكسان نمي‌باشند به همين دليل مي‌بايست هر يك از اين جرايم را با توجه به ويژگيهاي آن سنجيد و براي آن مجازات تعيين نمود زيرا در صورتي كه اصل تناسب جرم و مجازات رعايت شود موجب اصلاح مجرم، پيشگيري از جرم و اجراي عدالت مي‌شود.

بنابراين براي تعيين مجازات‌ها بايد عواملي را در نظر گرفت. گستردگي عمل مجرم در نقض آثار مورد حمايت قانون ماكيت معنوي ، صدمه وارده به بزه ديده از نظر مالي و حيثيت و اعتبار وي، سازمان يافتگي جرم و تعداد مرتكب و سابقه كيفري وي در نظر گرفته شود (چون اغلب مجرمان اين جرايم سابقه ارتكاب جرايم متقلبانه را دارند) اما در ايران بسياري از نقض‌كنندگان حقوق پديدآورندگان مجرمان حرفه‌اي نيستند و معمولاً ناآگاهي از قوانين و بسترهاي اجتماعي و حرفه‌اي آنان را به ارتكاب اين جرايم سوق مي‌دهد. به همين دليل مجازات‌ها از شدت كمتري در ايران برخوردار است (براي مطالعه چگونگي تعيين مجازات‌ها ي مالكيت معنوي و مالكيت فكري در ايران به نوشته هاي زير مراجعه شود)

مواد قانوني آنها ،مراجع صالح براي رسيدگي و ميزان مجازات ها:

۱- عنوان جرم: نشر، پخش يا عرضه اثر ديگري

ماده قانوني: ۲۳ قانون حمايت مؤلفان و مصنفان و هنرمندان و حقوق مالكيت معنوي

مرجع صالح: دادگاه­هاي عمومي

مجازات: حبس از ۶ ماه تا ۳ سال حبس

۲ – عنوان جرم : چاپ، پخش و نشر ترجمه ديگري

ماده قانوني: ۲۴ قانون حمايت مؤلفان و مصنفان و هنرمندان و حقوق مالكيت معنوي

مرجع صالح: دادگاه­هاي عمومي

مجازات: حبس از ۳ ماه تا ۱ سال حبس

۳- عنوان جرم: نشر، پخش و عرضه كتب، نشريات و آثار صوتي

ماده قانوني : ۲-۱ ، ۷-۳ قانون ترجمه و تكثير كتب نشريات و آثار صوتي

مرجع صالح: دادگاه­هاي عمومي

مجازات: حبس از ۳ ماه تا ۱ سال حبس

۴- عنوان جرم: سرقت ادبي

ماده قانوني : تبصره ۱ ماده ۶ و ۶۹۸ قانون مطبوعات و مجازات اسلامي

مرجع صالح: دادگاه­هاي عمومي

مجازات: حبس از ۲ ماه تا ۳ سال يا شلاق تا ۷۴ ضربه

* قابل تخفيف، غيرقابل گذشت

۵- عنوان جرم: نشر، پخش و عرضه آثار سمعي و بصري بدون مجوز

ماده قانوني: ۲ قانون نحوه مجازات اشخاصي كه در امور سمعي و بصري فعاليت­هاي غير مجاز مي­نمايند.

مرجع صالح: دادگاه­هاي انقلاب

مجازات: جزاي نقدي ۱ ميليون تا ۱۰ ميليون ريال

* قابل تخفيف، غير قابل گذشت، مشمول مرور زمان، قابل تعليق

۶- عنوان جرم: به بكاربردن نام و عنوان نشان ويژه­اي كه معرف اثر است

ماده قانوني: ۱۷ و ۲۵ قانون حمايت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان و حقوق مالكيت معنوي

مرجع صالح: دادگاه­هاي عمومي

مجازات: حبس از ۳ ماه تا ۱ سال

۷- عنوان جرم: به بكاربردن نام و عنوان نشان ويژه­اي كه معرف نشريات است

ماده قانوني: ۳۳ قانون مطبوعات

مرجع صالح: دادگاه­هاي عمومي

مجازات: حبس از ۶۱ روز تا ۳ ماه و جزاي نقدي از ۱ ميليون تا ۱۰ ميليون ريال

توضيحات: تعقيب با شكايت شاكي خصوصي آغاز مي­شود، قابل تخفيف

۸- عنوان جرم: اقتباس غيرقانوني

ماده قانوني: ۱۸ و ۲۵ قانون حمايت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان – حقوق مالكيت معنوي

مرجع صالح: دادگاه­هاي عمومي

مجازات: حبس از ۳ ماه تا ۱ سال

۹- عنوان جرم: تغيير و تحريف اثار ادبي – هنري

ماده قانوني: ۱۹ و ۲۵ قانون حمايت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان

مرجع صالح: دادگاه­هاي عمومي

مجازات: حبس از ۳ ماه تا ۱ سال

۱۰- عنوان جرم: نقض حقوق پديدآورندگان نرم­ افزار ها

ماده قانوني: ۱۳ قانون حمايت حقوق پديدآورندگان نرم­افزارهاي رايانه­ اي

مرجع صالح: دادگاه­هاي عمومي

مجازات: حبس از ۹۱ روز تا ۶ ماه و جزاي نقدي از ۱۰ ميليون تا ۵۰ ميليون ريال

توضيح اينكه اغلب جرائمي كه نام برده شدند به جز مواردي كه با علامت ستاره توضيح داده شده اند ، قابل تخفيف، قابل تعليق، قابل گذشت و مشمول مرور زمان مي شوند.

منابع:

۱- قانون حمايت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان حقوق مالكيت معنوي (مصوّب ۱۱ دي ماه ۱۳۴۸).

۲- قانون مطبوعات(اصلاحيه ۳۰/۱/۱۳۷۹).

۳- گر باود، الفباي حقوق پديد آورنده ، غلامرضا لايقي،چاپ اول (انتشارات خانه كتاب،۱۳۸۰)، ص ۱۲۳

۴- قانون نحوه مجازات اشخاصي كه در امور سمعي و بصري فعاليت­هاي غيرمجاز مي­نمايند (مصوّب ۲۴/۱۱/۱۳۷۳).

۵- قانون حمايت از حقوق پديدآورندگان نرم­افزارهاي رايانه­اي (مصوّّب ۱۳۷۹).

۶- قانون ترجمه و تكثير كتب و نشريات و آثار صوتي (مصوّب ۶ دي ماه ۱۳۵۲).


برچسب‌ها: مالكيت معنويمالكيت فكريسرقت پايان نامهسرقت ادبي
برچسب:
امتیاز:
 
بازدید: <~PostViwe~>
+ نوشته شده: 1395/10/20 ساعت: ۱۶ توسط:drtahqiq :

انجام پايان نامه مديريت فناوري و اطلاعات AHP تحليل سلسله مراتبي فازي شهودي

انجام پايان نامه و مقاله ارزيابي عملكرد واحد فناوري و اطلاعات سيستم هاي بانكي

انجام پايان نامه مديريت فناوري و اطلاعات AHP تحليل سلسله مراتبي فازي شهودي

ارزيابي عملكرد واحد فناوري و اطلاعات ؛ مقاله كاربرد مدل تلفيقي- مفهومي IF-AHP و FSIRدر كارت امتيازي متوازن بمنظور ارزيابي عملكرد واحد فناوري و اطلاعات سيستم هاي بانكي

ارزيابي عملكرد واحد فناوري و اطلاعات ؛ بانكها نقش مهمي را در حمايت از صنايع توليدي ايفا ميكند. در اين راستا خدمات و بواسطه آن، عملكرد واحدهاي بانكي بايد ارتقا يابند. يكپارچه سازي در سيستم هاي اطلاعاتي و زنجيره عرضه سازمان ها سبب بهبود عملكرد و خدمات مي شود. در دنياي كسب و كار امروزي ، فناوري اطلاعات (IT)[i] براي بقاي سازمانها امري ضروري است، و ساختار واحد فناوري اطلاعات به ميزان چشم گيري اهميت پيدا كرده است. ازريابي عملكرد واحد فناوري و اطلاعات IT يك بحث مهم براي درك اين مفهوم است ، كه تلاش سازمان براي دستيابي به اهداف سازماني و استراتژيكي چقدر است. از آنجايي كه واحد IT وظايف متعددي بر عهده دارد كه به وسيله شاخصهاي مالي قابل سنجش نميباشند، روشهاي ارزيابي كه صرفا متكي به شاخصهاي مالي هستند مناسب نميباشند. هدف اين مقاله معرفي يك رويكرد مبتني بر روش هاي تصميم گيري چند معياره فازي (FMCDM)[ii] و كارت امتيازي متوازن [iii](BSC) ، براي ازريابي عملكرد واحد فناوري و اطلاعات IT  سيستمهاي بانكي در صنايع توليد شهر ياسوج است.  مفهوم BSC  ،فرايند رتبه بندي را براساس چهار مشخصه عمده) مالي، مشتري، فرايند داخلي كسب وكار و يادگيري و پيشرفت ) انجام ميدهد. و عملكرد واحدها براساس اين ۴ واحد ارزيابي ميشوند. پس از اين،از روش IF-AHP[iv] و  [v]FSIRبعنوان مدلهاي تصميم گيري چندمعياره فازي (FMCDM)، به منظور برطرف كردن هرگونه ابهام و ترديد اطلاعات موجود در شرايط عدم قطعيت ، به كار گرفته ميشود. نهايتا سيستم تصميمگيري چندمعياره فازي براي تسهيل فرايند حل مساله به كار گرفته خواهد شد. از نتايج حاصله به عنوان يك راهنما براي واحدهاي IT سيستمهاي بانكي در صنايع توليدي  در جهت بهبود عملكرد صنعت توليد و خدمات بانكها استفاده خواهد شد. از سيستم اطلاعاتي شكل گرفته نيزميتوان بعنوان ابزاري موثر براي حل مسائل تصميمگيري چندمعياره استفاده كرد.

كليد واژگان؛  ارزيابي عملكرد واحد فناوري و اطلاعات ؛ تصميم گيري چند معياره فازي؛ فازي شهودي ؛ كارت امتيازي متوازن

۱. مقدمه – ازريابي عملكرد واحد فناوري و اطلاعات

بانكها با استفاده از خدماتي همچون تسهيلات و سرمايه گذاري ميتوانند حامي صنعت توليد باشند. دركشوري مانند ايران كه محيط كسب و كار به شدت محدود كننده است ، منطقي است كه بانك ها از مشاركت در سرمايه گذاري گريخته، و راه هموار سوداگري را طي كنند. اين انتخاب منطقي براي همه بخش هاي اقتصاد ايران از جمله نظام بانكي، نتايج ناخوشايندي در بلندمدت خواهد داشت.

يكي از دلايل عدم تحقق بانكداري مشاركت در صنعت توليد، فقدان سيستم هاي يكپارچه است. سيستم يكپارچه اي كه بتواند تمامي توليد كنندگان منابع اطلاعاتي، سيستم برنامه ريزي منابع بنگاه (ERP) ، مديريت ارتباط مشتري (CRM) و مديريت زنجيره تامين (SCM) را به يكديگر متصل نمايد، بطوريكه هر تراكنش درون سيستم قابل ردگيري و نظارت باشد.
فناوري اطلاعات(IT) شامل كامپيوتر، نرم افزار و ارائه خدمت است. در يك ساختار IT مناسب، اين عناصر بايد بگونه اي قرار گيرند كه بانك ها و يا هر سازمان ديگري به اهداف خود برسد. وظيفه بخش IT كه نقش آن را برجسته مينمايد جمع آوري، پردازش، ذخيره و انتشار اطلاعات بصورت يك سيستم يكپارچه است. برخي از سازمانها به كمتر كردن بودجه اختصاصي واحد IT خود، اقدام نموده اند. زيرا بر اين باورند كه سرمايه گذاري در زمينه IT ،نرخ بازگشت سرمايه مناسبي ندارد. اگر چه مدارك هر چند ناكافي در دست دارند]۱[. علاوه بر آن اثبات نتايج ملموس ميزان سرمايه گذاري صورت گرفته براي طراحي، توسعه و اجراي سيستم هاي اطلاعاتي(IS) مبتني بر كامپيوتر، براي مديران سازمان ها بخصوص بانك ها كار دشواري است. برخي از سوالاتي كه توسط سازمانها مطرح ميشود اين است كه آيا واقعا سرمايه گذاري انجام شده در زمينه IT/IS  و ارزيابي عملكرد واحد فناوري و اطلاعات در آن به صرفه، و اجرا شدن آن يك موفقيت است. و اينكه واحد IT به چه ميزان داراي بهره وري است؟. به همين دليل است كه ارزيابي عملكرد واحد فناوري و اطلاعات IT و IS براي مديران بسيار مهم است.
سازمانها به دليل عدم هماهنگي و انعطاف پذيري در بازارهاي رقابتي ، اهميت ارزيابي عملكرد با ثبات و بدون تناقض را احساس كرده و طي ساليان گذشته از سيستم هاي ارزيابي عملكرد گوناگون در زمينه هاي متفاوت، از جمله فناوري اطلاعات، استفاده كرده اند. با اين حال هيچكدام از مقياس هاي مالي از قبيل نرخ بازگشت سرمايه(ROI) ، نرخ بازگشت داخلي(IRR) ، ارزش خالص فعلي(NPV) و زمان بازگشت، روشهاي ارزيابي مناسبي قلمداد نمي شوند]۲[. در ارزيابي سرمايه گذاري و ارزيابي عملكرد واحد فناوري و اطلاعات يا واحدهاي IT/IS سيستم هاي بانكي در صنعت توليد، درك اين مفهوم حائز اهميت است كه؛ واحدهاي فناوري و سيستم هاي اطلاعات براي دستيابي به اهداف استراتژيك و سازماني به چه نحوي عمل ميكنند. و اينكه بدانيم روش هاي ارزيابي كه تنها بر شاخص هاي مالي متكي هستند براي ساختارهاي IT مناسب نيستند. از اين رو، كارت امتيازي متوازن (BSC) كه از شاخص هاي مالي و غير مالي تشكيل شده، با ارائه ديدگاهي يكپارچه و دقيق به عملكرد سازمان ها، بعنوان يك چارچوب ارزيابي عملكرد مناسب و جامع توسعه يافته است]۳[. اگرچه اطلاعات و نظرات گوناگوني در رابطه با چگونگي نقش استراتژي و اثرگذاري آن در روش BSC وجود دارد، اما بيشتر سازمان هاي مورد مطالعه در همسوسازي استراتژي خود با واژه هاي عملياتي به نتايج مناسبي دست نيافته اند]۴[. هرچند كه BSC سنتي قادر نيست اين شاخصهاي كاربردي را با هم تركيب سازد، اما تركيب BSC و روش هاي تصميم گيري چند معياره(MCDM)، بعنوان يك پيشرفت و بهبود در اين زمينه تلقي ميشود. در اين تحقيق از رويكرد تركيبي تحليلي سلسله مراتبي(AHP) و روش برتري و مادوني(SIR) ، بعنوان روش هاي مهم و نوين تصميم گيري چند معياره در مدل كارت امتيازي متوازن در راستاي ارزيابي عملكرد واحد فناوري و اطلاعات سيستم هاي بانكي در صنايع توليد  استفاده مي كنيم. از آنجايي كه ترديد و ابهامات موجود در اطلاعات يكي از مشكلات در تصميمگيري ها ميباشد، تركيب تحليل سلسله مراتبي فازي شهودي(IF-AHP) و مدل برتري و مادوني فازي(FSIR) قادر است كه ابهامات را به حداقل برساند كه در اين تحقيق ما آنرا پيشنهاد ميكنيم. لازم بذكر است كه اين پژوهش بصورت مطاله موردي انجام شده و در آن متغيرهاي كيفي و پيوسته، به متغيرهاي كمي تبديل شده و بصورت داده هاي فازي بكار مي روند.
سوالاتي كه در انجام اين پژوهش به پاسخ آنها خواهيم رسيد؛
۱. چگونه مي توان با تركيبي از دو روش تصميم گيري چندمعياره فازي و مدل كارت امتيازي متوازن،به ارزيابي عملكرد واحد فناوري و اطلاعات بانك ها در بخش صنعت توليد پرداخت؟
۲. تكنيك AHP به چه صورت با داده هاي فازي شهودي انجام مي گيرد؟
۳. آيا سيستمازريابي عملكرد واحد فناوري و اطلاعات بر مبناي مدل BSC كه با تكنيك هاي تصميم گيري چند معياره فازي كه با استراتژي سازمان آميخته شده است، براي مديريت عملكرد ابزاري كارآمدتر از ارزيابي عملكرد واحد فناوري و اطلاعات كلاسيك و سنتي است؟
۴. آيا مدل پيشنهادي در دوره هاي آتي قابل استفاده است، و پس از ارزيابي، مجددا مي تواند سبب بهبودي سازمان در حمايت از توليد كنندگان گردد؟

۲. مباني نظري كارت امتيازي متوازن (BSC) و تكنيك هاي تصميم گيري چند معياره (MCDM)

سازمان هايي كه بر روي شاخص هاي مالي از قبيل نرخ بازگشت سرمايه و دوره بازگشت سرمايه تمركز مي¬كنند با مشكلاتي همراه هستند. و از آنها به عنوان ريشه و اساس برخي از مسائل و موانع موجود در صنعت ياد مي¬شود]۳،۵[. مديران بيشتر بر معيارهاي عملكرد مالي كوتاه مدت تمركز دارند. كه آنها را به سمت فعاليت هايي از قبيل توسعه محصول جديد، بهبود فرايندها، توسعه نيروي انساني، فناوري اطلاعات و بهبود بازار و ارتقا دانش مشتريان كه به نوعي از تكنيك هاي كسب و كار محسوب مي¬شوند، و همچنين داراي منافع بلند مدت براي سرمايه موجود شركت است متمايل مي سازد. گرايش به سمت اين عوامل باعث ايجاد محدوديت¬هايي در سرمايه¬گذاري ها و از دست رفتن فرصت¬هايي مي شود كه در آينده ممكن است براي شركت سودآور باشند]۶[.چنين اقداماتي از سوي مديران، نشأت گرفته از مجموعه¬اي از سيستمهاي اندازه¬گيري كارايي با طراحي ضعيفي است كه تنها بر عملكردهاي مالي كوتاه¬مدت تأكيد دارند. براي حل اين مشكل بايستي از شاخصهاي متمم مالي به همراه شاخصهاي ديگر كه به كمك آنها ميتوان كارايي بلندمدت يك شركت را مورد سنجش قرار داد، كمك گرفت. كاپلان و نورتون، BSC را بعنوان چارچوب ارزيابي عملكرد واحد فناوري و اطلاعات معرفي مي كنند، كه به كمك مجموعه¬اي از شاخصها نگاهي يكپارچه به عملكردهاي كسب وكار سازمان دارد. اين چارچوب ارزيابي علاوه بر شاخص هاي مالي، شاخص هاي غيرمالي را نيز در بر مي گيرد] ۸,۳ ,۷ [.كارت امتيازي متوازن نشات گرفته از اين مفهوم است كه شامل مجموعه¬اي از شاخصهاست كه بين اهداف كوتاه مدت و بلندمدت، شاخص هاي مالي و غيرمالي، شاخصهاي عقب¬ماندگي و پيشرفت و ديدگاههاي كارايي داخلي و خارجي تعادل برقرار مي¬كند]۹[. اهداف و شاخص هاي امتيازي متوازن، به عملكرد سازمان از چهار منظر مالي، مشتري، فرآيندهاي داخلي و رشدويادگيري مي نگرد]۱۰,۳[. چهار شاخص مربوطه به اختصار در ذيل تشريح مي شوند]۹[ ؛
در وجه مشتري، مشتريان منابع سود در كسب وكارند. از اين رو راضي نگهداشتن مشتريان فشاري است كه بر دوش سازمان هاست و در اين ديدگاه مديريت اهداف مورد انتظار مشتريان را مشخص كرده و بازار را به واحدهاي عملياتي كوچك تقسيم مي¬كنند. همچنين عملكرد واحدها را براي دستيابي به اهداف جزئي كنترل مي¬كنند. از شاخصهاي مرتبط با اين موضوع مي-توان به سطح رضايت مشتري، حفظ مشتري، به دست آوردن مشتريان جديد، موقعيت بازار و سهم در بازار اشاره كرد. وجه مالي اين ديدگاه، نوعا شامل اندازه¬گيريهاي كارايي مالي سنتي است كه معمولا مرتبط با سود و زيان هستند. اين شاخص معمولا به وسيله¬ي معيارهايي از قبيل سود، جريان سرمايه ، ROI، نرخ بازگشت سرمايه(ROIC) و ارزش افزوده اقتصادي(EVA) سنجيده مي¬شوند. هدف از ديدگاه فرآيند كسب وكار، راضي نگهداشتن مشتريان و سهامداران از طريق گسترش فرايندهاي كسب¬وكار و تلاش در حوزه¬هايي است كه بيشترين تاثير را دارند. در تعيين اهداف و شاخصها اولين گام، تجزيه و تحليل زنجيره ارزش شركت است. يك فرايند عملياتي قديمي بايد منطبق با منافع مالي و اهداف موردنظر مشتريان باشد. يك زنجيره ارزش فرايند كسب¬وكار، بايستي به گونه¬اي ساختاردهي شده باشد كه بتواند نيازهاي فعلي و آينده را تامين كند. يك زنجيره ارزش داخلي شركت شامل سه جزء اصلي فرايندهاي كسب و كار يعني نوآوري، اجرا و خدمات پس از فروش است. مشخصه يادگيري و رشد سازمان از سه منبع اساسي نيروي انساني، سيستم هاي اطلاعاتي و رويه هاي سازمان حاصل مي شود. سطح دستيابي به قابليت ها و توانمندي هاي ويژه در اين منابع، در شاخص رشد و يادگيري سنجش مي شود.
از اين رو كاپلان و نورتون در مدل BSC تاكيد ويژه اي بر سه مشخصه ديگر- بجز مالي- دارد. علت آن نيز وجود شاخص هايي است كه داراي ارتباط مستقيم با شاخص هاي مالي است كه ارتباطات را بصورت علي و معلولي مورد ارزيابي قرار مي دهند. آنها همچنين تاكيد مي¬كنند كه BSC يك چارچوب كلي بوده و بايستي متناسب با ويژگيهاي هر سازمان و يا صنعت بهينه¬سازي شوند]۳[. با اين مقدمه مي توان گفت كه BSC به وسيله بسياري از سازمانها به عنوان چارچوب سيستم مديريت استراتژيك انتخاب مي¬شود. BSC براي مديران اين امكان را فراهم آورده است كه كه با بهينه¬سازي آن به كمك استراتژيهاي جديد در كسب وكارشان به پيشرفتهاي جديد دست يابند، و محصولات و خدمات خود را با ارزش افزوده بيشتر و نرخ هزينه كمتر به مشتريان عرضه كنند]۱۱[.
تصميم گيري با معيارهاي چندگانه(MCDM) مبحثي است كه به فرآيند تصميمگيري در حضور معيارهاي متفاوت و بعضاً متناقض با يكديگر مي پردازد]۱۲[. مدل هاي موجود در MCDM از نظر معيارهاي كيفي و كمي و حتي درجه اهميت معيارها به دو دسته كلي مدل هاي چند هدفه(MODM) و مدل هاي چند شاخصه(MADM) طبقه بندي مي شوند. فرآيند تحليل سلسله مراتبي(AHP) و رتبه بندي برتري و مادوني(SIR) از روش هاي تصميم گيري چند شاخصه هستند. فرآيند تحليل سلسله مراتبي براي اولين بار توسط ساعتي در سال ۱۹۷۱ بمنظور حل تخصيص منابع كمياب و برنامه ريزي نيازهاي نظامي معرفي شد]۱۳[. ا ين رويكرد مسائل پيچيده را بر اساس تعامل آنها بصورت يك سلسله مراتب، مورد بررسي قرار مي دهد و آن را به فرمي ساده تبديل و سپس حل مي نمايد.از مزاياي رويكرد AHP مي توان به موارد زير اشاره كرد؛
• نحوه استفاده و درك آن بسيار آسان است]۱۴[.
• با ايجاد ساختار سلسله مراتبي تصميم گيري، معيارها، جايگزين ها و هدف، بهترين راه حل را براي حل مسائل پيچيده پيشنهاد مي دهد]۱۵[.
• اين رويكرد در تحليل قضاوت هاي كمي و كيفي بخوبي عمل مي كند]۱۶[.
• اين فرآيند از مقايسات زوجي در تحليل جايگزين ها ومعيارها استفاده مي كند. در اين شرايط تصميم گيرنده فارغ از هرگونه مزاحمت خارجي تنها بر روي مقايسه دو معيار يا گزينه تمركز مي كند]۱۷[.
• مقايسات زوجي باعث بهبود عامل منطقي بودن فرآيند تصميم گيري مي شود] ۱۴ [.
يكي ديگر از تكنيك هاي تصميم گيري در ارزيابي و رتبه بندي معيارها، مدل برتري و مادوني(SIR) است. در سال ۱۹۹۳ آقاي ربائي، كيف هاي فازي را در قالب تصميم گيري چند معياره ارائه نمود. در اين مدل امتيازات برتري و مادوني معيارها براي اولين بار مطرح شد]۱۸[. اين امتيازات بر اساس مقايسه ضرايب عملكرد ماتريس تصميم تعيين مي شد. امتياز دهي از اين طريق بدون در نظر گرفتن اينكه مقايسه امتيازها ترتيبي است يا كاردينال، مطابق تعريف معيار حقيقي صورت مي گيرد. دراين تكنيك دو نوع مقايسه و رتبه بندي وجود دارد، يكي رتبه بندي بر اساس برتري گزينه ها(S) و ديگري رتبه بندي مادوني(I)( چه مقدار يك گزينه در مقايسه با گزينه هاي ديگر رتبه پايين تري دارد). تكنيك SIR توسعه يافته مدل PROMETHEE است.

۳- تئوري مجموعه هاي فازي در ارزيابي عملكرد واحد فناوري و اطلاعات

در دنياي واقعي همواره عدم اطمينان وجود دارد، مدل سازي عدم اطمينان در تحليل تصميم از طريق تئوري مجموعه فازي انجام مي شود، دكتر لطفي زاده مبتكر منطق فازي – براي تجزيه و تحليل اين مجموعه ها به هر يك از اعضاي آن عددي در محدوده ]۱ و ۰[ بعنوان درجه عضويت آن عضو در آن مجموعه نسبت داد]۱۹[. يك عدد فازي مثلثي را مي توان با سه تائي مرتب (l,m,u) نشان داد. اگر درجه عضويت عدد فازي را با μ(x)نشان دهيم تابع عضويت اعداد فازي بصورت رابطه (۱) تعريف مي شود. همچنين يك عدد فازي مثلثي به صورت شكل (۱) نشان داده مي شود]۲۰[.

۴- مجموعه هاي فازي شهودي  (IFSs) و اعداد فازي مثلثي شهودي (TIFNs)

از زمان ارائه مجموعه فازي توسط زاده]۱۹[، انواع مجموعه هايي كه داراي عدم دقت هستند ايجاد شده اند. به دليل فشار زمان و محدوديت دانش، هنگامي كه فرد با عدم قطعيت يا مشكلي مواجه مي شود تامل بوجود مي آيد. عبارت ابهام و عدم قطعيت بسيار مورد بحث قرار گرفته است. مجموعه فازي مقدار بازه اي (IVFS) كه زاده تعريف كرد]۲۱[، توسط يك تابع عضويت در زير بازه بسته ي ]۱و۰[ نشان داده شده است. در سال ۱۹۸۶ آتاناسوف يك مجموعه فازي شهودي(IFS) كه توسط تابع عضويت ،تابع عدم عضويت و تابع عدم قطعيت شناخته مي شود، را ارائه كرد]۲۲[ . درجه عدم قطعيت منعكس كننده ي اين امر است كه، تصميم گيرندگان قادر نخواهند بود همواره درجه عضويت هاي مشخص و معين را انتخاب كنند. IVFSها و IFSها به عنوان ابزار هاي انعطاف پذير و عملي براي مقابله با بهم ريختگي و عدم قطعيت بكار مي روند. تيژوش پيشنهاد كرد كه IVFS وIFSها داراي يك هويت از نظر رياضي هستند، كه فقط با لغات مختلفي تعبير مي شوند]۲۳[.براساس اعداد فازي مثلثي ارائه شده توسط دابويس و پراد]۲۴[،مفهوم اعداد فازي شهودي مثلثي به صورت زير تعريف مي شود:
يك عدد فازي شهودي مثلثي مانند يك مجموعه فازي شهودي است كه برروي مجموعه اعداد حقيقي قرار دارد. تابع عضويت؛ و عدم عضويت؛ يك عدد فازي شهودي مثلثي بصورت رابطه(۷) نمايش داده مي شود.

 

۵.پيشينه تحقيق – ارزيابي عملكرد واحد فناوري و اطلاعات

۵.۱.پيشينه تلفيق BSC و روشهاي تصميمگيري چندمعياره و كاربرد آنها در زمينه IT

 

انعطاف پذيري مدل BSC سبب شده است كه برخي از محققان در صدد تركيب آن با ديگر روشها باشند كه در اينجا به برخي از آنها اشاره مي­كنيم؛ بانكر وهمكارانش]۲۶[، از تحليل BSC به عنوان شاخص ارزيابي كارايي صنايع ارتباطات از راه دور در ايالات متحده استفاده كرد. چهار شاخص كارايي براي چهار ديدگاه موجود در BSC  به كار گرفته شده است كه بترتيب شامل نرخ بازگشت دارايي(ROA)[i]، تعداد دسترسي خطوط به ازاي هر كارمند، درصد دسترسي خطوط ديجيتالي، درصد دسترسي خطوط دسترسي كسب­وكار براي فرايندهاي داخلي، نوآوري و يادگيري و بينش مشتريان مي­شود. سپس از تحليل پوششي دادهها(DEA)[ii] به عنوان ابزاري براي تعيين مرز ارتباطات بين شاخص كارايي مالي(ROA) و سه شاخص غيرمالي ديگر استفاده مي­شود. نتايج نشان مي­دهد دو شاخص از سه شاخص غيرمالي  هيچگونه نيازي به شاخصهاي مالي كسب و كار ندارند. در حالي كه سومين شاخص غيرمالي(درصد خطوط در دسترس كسب وكار) نيازمند شاخص مالي بوده و بايستي بدرستي و با دقت به وسيله شاخص كارايي سيستم ارزيابي مورد سنجش قرار داده شوند. راوي و همكاران]۲۷[،راه حلهاي موجود در لجستيك معكوس را براي مشتريان كامپيوتر به كمك فرايند تحليل شبكه­اي (ANP)[iii] و رويكرد BSC مورد تجزيه و تحليل قرار مي­دهند. به كمك ANP وابستگي بين شاخصها، زيرشاخصها و ابعاد آنها مشخص مي­شود. به كمك BSC معيارهاي مالي از غيرمالي، معيارهاي ملموس از ناملموس و عوامل داخلي از خارجي از هم بازشناخته مي­شوند. در نتيجه تركيب BSC و رويكرد ANP يك چارچوب دقيق، واقعي و جامع براي مسئله موجودارائه مي­ دهد.

BSC به صورت گسترده در زمينه­ هاي مختلف به ويژه در ارزيابي عملكرد واحد فناوري و اطلاعات IT/IS بهينه­ سازي شده است. كاپلان و نورتون ]۲۸[ ،از يك شركت كه در زمينه ارزيابي عملكرد واحد فناوري و اطلاعات فعاليت مي­كند، براي تشريح كاربردهاي BSC به منظور ايجاد يك چارچوب براي برخي از شاخصها و مجموعه­اي از اهداف مديران رده بالا، بعنوان نمونه­ استفاده كردند. ويلكاكسون و لستر]۲۹[ ،از اين چارچوب به منظور ارزيابي ميزان سرمايه­ گذاري يك شركت كه در زمينه ارزيابي عملكرد واحد فناوري و اطلاعات در اروپا فعال است بهره بردند. مارتينسونس و همكاران]۳۰[ ،به مديران پيشنهاد مي­كند كه از BSC در ارزيابي سرمايه­گذاريهاي صورت گرفته  در زمينه IT و ارزيابي ارزيابي عملكرد واحد فناوري و اطلاعات وسازماندهي IS در يك وصغيت منطقي استفاده كنند. آبران و همكاران]۳۱[ ،در نهايت اينچنين نتيجه­ گيري مي­كند كه BSC سنتي نمي­تواند ديدگاههاي مختلف را به صورت يك ديدگاه واحد بيان كند و در نتيجه اين چارچوب ها نمي­توانند از عهده همهي اهداف BSC برآيند.

همچنين پيشنهاد مي دهد كه مي­توان از مدل كارايي چندبعدي براي كاناليزه كردن مدل هاي BSC در سازمانهاي فعال در صنعت فناوري اطلاعات و ارتباطات بهره برد. بگونهاي كه معيارهايي با استفاده از عامل كيفيت بعلاوهي اقتصاد، ابعاد فني و اجتماعي(QEST)در آن ها لحاظ شده باشد. در تحقيقي ديگر]۳۲[ ،تكنيكهاي ارزيابي سرمايه­ گذاري سنتي از قبيل دوره بازگشت(PP)[iv] نرخ بازگشت حساب(ARR)[v]، IRR، NPV را براي پروژه هاي ارزيابي عملكرد واحد فناوري و اطلاعات  و ارتباطات مورد باز بيني قرار گرفت و نتيجه ­گيري كردند كه اين مدلها داراي ايرادات اساسي هستند. يك فرايند ارزيابي چندلاي ه­اي كه تركيبي از BSC و ديگر شاخصهاي لايه ­اي براي از بين بردن و يا كاهش نقاط ضعف تكنيك هاي رايج پيشنهاد مي­ دهد.

اگرچه چارچوب رايج BSC كارايي را در چند لايه و در سطوح مختلف سازماني تا كوچكترين واحد و حتي در سطح فردي مورد ارزيابي قرار مي­دهد اما باز هم داراي نقاط ضعفي در كاربرد و عملكرد است. اول از همه اينكه نمي­تواند يك شاخص عمومي و يا يك ديدگاه كلي كه متناسب با تمام سازمانها و واحدهاي كاري باشد ارائه دهد]۳۲[. بنابراين تخصص و پيش زمينه كاربران در ايجاد چارچوب بسيار ارزشمند است. دوم اينكه با وجود تعداد بسيار زيادي از شاخصهاي كمي،BSC  اين قابليت را ندارد كه شاخصهاي كارايي را به صورت عدد و رقم- نه براي ديدگاههاي شخصي و نه براي تركيبي از آنها- بيان كند]۳۱[. BSC نمي­تواند درجه اهميت شاخصها را در كنار هم بيان كند. در عمل يكه كردن و كاناليزه كردن شاخصها به تنهايي توسط BSC انجام نمي­پذيرد و بايستي از AHP كه در بخش۲ به مختصر تشريح آن پرداختيم كمك گرفت. AHP مي­تواند براي حل مشكلات مزبور با BSC تركيب شود. به كمك AHP تصميم­گيران نيازمند ساختار سلسله مراتبي هستند كه منعكس كننده معيارهايي است كه آنهارا به اهدافشان مي­رساند. يك سلسله مراتب نادرست ممكن است منجر به نتيجه گيري نامناسب شود. از آنجايي كه BSC كارايي شركتها را در ۴بعد تخمين مي­زند تركيب BSC و AHP مي­تواند ارزيابي عملكرد را با اعتماد بيشتري حل كند. استوارت و همكاران]۳۳[ ،يك چارچوب BSC براي ارزيابي عملكرد واحد فناوري و اطلاعات  IT/IS در يك سازمان به كمك AHP و تئوري مطلوبيت چندمعياره پيشنهاد مي­دهد. از AHP براي ساختاردهي سلسله مراتب و وزن دهي ارتباطات بين ديدگاههاي عملكردي، شاخصها و معيارها، و از [vi]MAUT به عنوان ابزاري به منظور اندازه­گيري كارايي حاصل شده در واحدهاي كاري استفاده مي­شود. بهبود كارايي و ارزيابي عملكرد واحد فناوري و اطلاعات IT/IS  در هر سطحي از تصميم­گيري(سازماني، واحد كسب و كار و ساختار پروژه) اندازه­گيري مي­شود. كلينتون و ويبير]۳۴[ ،نيز از AHP براي بكارگيري  BSC استفاده مي­كند. اولين سطح سلسله مراتب BSC شامل ۴ ديدگاه BSC است و دومين سطح آن معيارهاي بكاررفته براي هركدام از ديدگاههاست. از AHP مي­توان براي انتخاب شاخصهاي BSC و درك درجه اهميت آنها استفاده كرد.

در تحقيقي آقاي سان و همكارانش]۳۵[ ،ارتباط بين استراتژي شركت، نيروهاي محيطي و اندازه­گيري كارايي BSC را مورد بازنگري قرار مي­دهد. از AHP براي محاسبه ميزان ارتباط بين هركدام از شاخصهاي كارايي استفاده مي­شود. سيركيي ]۳۶[ ،پيشنهاد مي­كند كه يكپارچگي بين AHP و BSC منجر به افزايش نزديكي بين ديدگاههاي مديران  BSCدر مورد شاخصهاي هدف استراتژيك سازماني، مي­شود. چيانگ]۳۷[ ،يك رويكرد پويا برمبناي AHP و BSC براي حل مشكلات فروشندگان ارائه مي­دهد. BSC براي تعيين ديدگاههاي چهارگانه مرتبط با تامين­كنندگان به كار گرفته شده به گونه­اي كه تمام ديدگاهها در آن گنجانده شده است. از ساختار تحليلي به عنوان سلسله مراتب كه مورد نياز AHP است استفاده مي­شود و نتايج بدست آمده و راه­ حلهاي پيشنهاد شده در دوره بلندمدت قابل تغيير هستند. آقاي ووي و همكاران]۳۸[، از منظر چهار ديدگاه كارت امتيازي متوازن و رويكرد فازي به ارزيابي عملكرد واحد فناوري و اطلاعات بانكي پرداخت. وزن نسبي شاخص هاي مورد ارزيابي توسط AHP فازي محاسبه شد. پس از آن رتبه بندي واحدهاي بانكي از طريق سه تكنيك MCDM در محيط فازي صورت گرفت. مانيان و همكاران]۳۹[، با استفاده از مدل تلفيقي رويكرد TOPSIS فازي اصلاح شده و BSC ، عملكرد واحد فناوري و اطلاعات شركت گاز استان تهران را ارزيابي كرد.

۵.۲. پيشينه استفاده از مجموعه هاي فازي در مدلهاي تصميمگيري

در روش هاي تصميم گيري چندمعياره با موانعي براي كنترل ناشناخته هاي دنياي واقعي روبرو هستيم. وجود ابهام و عدم قطعيت در قضاوت هاي انساني، موجب شده است تا تصميم گيرندگان از واژه هاي زباني غيرقطعي و نامحدود، كه معمولا با واژه هايي نظير «حدودا”» و «تقريبا”» همراه است، استفاده نمايند. از آنجاكه رويكرد زبان شناختي فازي مي تواند تمايلات خوشبينانه و بدبينانه را در نظر گيرد، توصيه مي شود براي سنجش مطلوبيت از داده هاي فازي استفاده شود. در نتيجه استفاده از تكنيك هاي تصميم گيري چندمعياره در محيط فازي معقولانه تر از روش هاي سنتي بنظر مي رسد.

در سال هاي اخير تلاش هاي بسياري براي مقابله با عدم قطعيت و ابهام در تصميم گيري صورت گرفته است كه منجر به استفاده از تئوري مجموعه هاي فازي در مدل هاي تصميم كيري شده است. در جدول ۱ برخي از تحقيقات در زمينه هاي مختلف و متدولوژي تركيبي مدل هاي تصميم گيري و تئوري فازي ذكر شده است.

 
 
جدول۱. مقالات كاربردي مرتبط با تلفيق تئوري فازي و تكنيكهاي تصميم گيري

 

 

 

مولف  

 

موضوع-حوزه مطالعاتي

 

 

روشها و مدلهاي مورد استفاده

آزاده وهمكاران   [۴۰] انتخاب روش هاي استخراج- داده كاوي FAHP, HEM[vii], HTOM[viii]
چن و تژنگ       ]۴۱[ انتخاب كشور ميزبان خارج از كشور- تصميم گيري

 

 

FAHP-TOPSIS
اولكر و اودعباسي ]۴۲[  

 

انتخاب سيستم رانش / مانوور

FMADM-TOPSIS-AHP- SMART-PROMETHEE-Centroid method
جهانشاهلو و همكاران        ]۴۳[  

 

توسعه داده هاي فازي

 

 

Fuzzy TOPSIS

ماوروتاسو همكاران]۴۴[  

 

او لويت بندي پروژه- مديريت پروژه و ارزيابي

FAHP-Fuzzy TOPSIS
دوكاس وهمكاران ]۴۵[  

 

بهبود انرژي-مديريت انرژي

 

 

FMCDM

آميد وهمكاران    ]۴۶[  

 

انتخاب تامين كننده درSCM-لجستيك وحمل ونقل

FUZZY MOP
وانگ وهمكاران   ]۴۷[ انتخاب استراتژيهاي تعميرات ونگهداري- توليد FAHP – Fuzzy prioritization method
چن وهمكاران     ]۴۸[ مديريت كيفيت جامع و نوع آوري  

 

FAHP-FANP-DEMATEL-GRA-NHFS

۶.روش شناسي تحقيق – ارزيابي عملكرد واحد فناوري و اطلاعات

 

۱-۶.طرح پژوهش، روش و ابزار گردآوري اطلاعات – ارزيابي عملكرد واحد فناوري و اطلاعات

 

اين پژوهش از جنبه نوع پژوهش، كاربردي و نوع روش تحقيق، توصيفي- پيمايشي است. در اين تحقيق پس از بررسي مطالعات و آثار گذشته و پس از نظرخواهي (مصاحبه بسته) از كارشناسان و صاحبنظران بخش فناوري و اطلاعات شعب بانك ملي ايران شاخص ها يا معيارهاي مورد ارزيابي در قالب مدل BSC بر اساس چهار مشخصه ي(مالي، مشتري، يادگيري و پيشرفت و كسب وكار داخلي) ليست گرديد. شاخص هاي مختلف مورد استفاده در ارزيابي و رتبه بندي، ابزار اصلي فرآيند رتبه بندي و ارزيابي هستند. در نتيجه انتخاب شاخص، بستگي به مقصود رتبه بندي و ارزيابي دارد.. اين تحقيق به دنبال ارزيابي و رتبه بندي واحدIT شعب بانك ملي ايران، حامي بخش صنعت توليد، مي باشد.. در نتيجهي مصاحبه جامعه آماري در مراحل اوليه پژوهش، از طريق نمونه گيري غيرتصادفي و قضاوتي بعنوان پاسخگو انتخاب شدند(كارشناسان واحدIT). در مرحله اوليه ۵ نفر از كارشناسان بانك ملي انتخاب شدند پس از تعيين شاخص ها در مرحله اول، پرسشنامه اي ديگر در قالب فرم استاندارد تحليل سلسله مراتبي و مقايسات دو به دو تنظيم گرديد. شاخص هاي مورد ارزيابي در اين مرحله ۱۲شاخص مي باشد. وزن نسبي هركدام از شاخص ها از طريق يك مقايسه زوجي از (۱) تا (۹) حاصل مي شود. به اين صورت كه؛ (۱) نشان دهنده اهميت برابر و(۹) بر نابرابري شديد در اهميت ،دلالت دارد]۱۳[. در اين تحقيق بجاي اعداد قطعي معادل فازي (عددفازي مثلثي شهودي) آن استفاده شد جدول۲ اعداد فازي معادل متغيرهاي زباني مورد استفاده در اين تحقيق را نشان مي دهد.

 

ادامه در دكتر تحقيق


برچسب‌ها: انجام پايان نامه مديريت فناوري و اطلاعاتمجموعه هاي فازي شهوديahp فازي شهوديارزيابي عملكرد واحد فناوري و اطلاعاتانجام پايان نامه فناوري و اطلاعات
برچسب:
امتیاز:
 
بازدید: <~PostViwe~>
+ نوشته شده: 1395/10/19 ساعت: ۱۵ توسط:drtahqiq :

چگونه پايان نامه بنويسم - گذري بر چگونگي نگارش پايان‌ نامه و انجام پايان نامه

چگونه پايان نامه بنويسم

گذري بر چگونگي نگارش پايان‌ نامه و انجام پايان نامه

 

برگرفته از ال‌اس‌اي ؛  گذشت زمان و پيشرفت در توليد و تكنولوژي، چگونگي استفاده از منابع و رفرنس ها و تعامل پژوهشگران با آنها و رفرنس هايشان را تغيير داده است. با در نظر داشتن اين تفكر؛ اگر بدانيم كه كتاب چگونگي نگارش پايان‌ نامه نوشته شده توسط استاد اومبرتو اكو از زمان چاپش در سال هفتم از دهه ۷۰ ميلادي تاكنون ويرايش يا تجديد چاپ نداشته است، به اهميت اين كتاب چگونگي نگارش پايان‌ نامه ي دوست داشتني پي خواهيم برد.

اين مشكل در دوران معاصر كه دسترسي به دانش، تقريباً فوري و لحظه اي و اطلاعات و داده‌ها موقتي‌ شده اند به ندرت اتفاق مي‌افتد. غرض از بيان اين مطلب اين نيست كه كتاب چگونگي نگارش پايان‌ نامه در زمان خودش اثري بينظير بوده باشد، بلكه بدين معني است كه اين اثر توانسته است از سيطره ي آزمون زمان سر بلند بيرون بيايد. چگونگي نگارش يك پايان‌ نامه الهام‌ بخش چندين نسل از دانشجويان كشور ايتاليا بوده است و اكنون با ترجمهٔ با تأخير آن به زبان انگليسي به تأثيرگذاري خود در مقياسي بزرگ‌تر ادامه داده است.

چگونگي نگارش پايان‌ نامه نمي‌گويد كه چه بنويسيد. موضع آقاي اكو در اين خصوص بسيار واضح و روشن است: چنانچه به‌دنبال «راه‌حلي فوري» هستيد، نبايد در پي اخذ مدرك دكتري باشيد، چرا كه انگيزهٔ شما براي انجام اين كار اشتباه است. آنچه مستر اكومي‌گويد، علاوه بر نكته‌هاي بديع  و خارق العاده – مانند اينكه «شما مارسل پروست نيستيد. از نوشتن جملات طويل بپرهيزيد»؛ و «شما اي.اي.كامينگز نيستيد… شما شاعري آوانگارد نيستيد» – واقعيت‌هاي بنياديني است كه پژوهش بر آن استوار مي‌شود.

اكو راه‌هاي مختلف جست‌ وجو و الزامات آن را به درستي نشان مي‌دهد. از انگيزه‌هاي اقتصادي گرفته تا ويژگي‌هاي فردي مانند سن و سال كه همگي ممكن است دانشجو و پژوهشش را در طي دوران تحصيليش تحت تأثير قرار دهد.

به هر تحقيقي بايد به مثابه ماجراجويي نگاه كرد، اكو معتقد است «اگر پايان‌ نامه‌تان را با انرژي و اشتياق فراوان و توسط خودتان آن را نگارش كنيد، منبعي الهام‌بخش خواهد شد كه ادامهٔ راه را برايتان ميسر مي‌كند.» پايان‌ نامه مسير آساني را در پيش نخواهد داشت  و اساساً اين فرايند به همين منوال طراحي نشده است.

هدف از نوشتن اين مطلب اين نيست كه كتاب اكو در زمان خودش اثري برجسته بوده، بلكه منظور اين است كه اين اثر توانسته براي ساليان متمادي مرجعي براي دانشجويان سراسر دنيا باشد.
كتاب چگونگي نگارش پايان‌ نامه به عنوان راهنمايي روش‌ شناختي، اموري چون «تعريف ضرورت پايان‌ نامه»؛ انتخاب موضوع مناسب در انجام پايان نامه؛ و بالاخره انجام تحقيق و پژوهش و تحرير آن را هدايت مي‌كند. اكو مي‌گويد در نهايت پايان نامه بايد «فعل و انفعالات فكري شما را فعال كند» و دانش‌اندوزي را در شما برانگيزاندقبل از آنكه با خود بگوييم چگونه پايان نامه بنويسيم .

بايد اين نكته را در نظر داشت كه اكو قصد مأيوس كردن ما را ندارد، بلكه كتاب او براي دانشجويي فرضي است كه هيچ تجربه‌اي ندارد. فرايند تفكر پوياي اكو را به آساني مي‌توان دنبال كرد.

براي مثال، او در آزمايشي در كتابخانهٔ «آلِسَندريا» نشان مي‌دهد كه دانشجويان كماكان مي‌توانند با استفاده از منابع محدود يك رفرنسشناسي ابتدايي را در زماني محدود (دقيقاً ۹ ساعت) انجام دهند.

در اين مجال اندك خوانش سريع آراي اكو شايد قدري نگران‌كننده به نظر آيد ولي دانشجويان بايد در نظر داشته باشند كه نبايد بگذارند اين موضوعات آن‌ها را دلسرد كند.

معمولاً مطالعهٔ افكار ديگران از تفكر واقعي قدري متفاوت است، چرا كه مي‌تواند عجيب و غريب بنمايد؛ امّا اين موضوع به اين معني نيست كه از اهميت كمتري برخوردار است؛ به عبارت ديگر، محققان تازه كار نبايد نااميد شوند اگر كه شيوهٔ آن‌ها با روش اكو همخواني ندارد. نگرش آن‌ها به جست‌وجو در خلال زمان با تأمل انتقادي توسعه خواهد يافت كه اين موضوع خود تا حدي بستگي به «ساختار روان‌شناسانهٔ ذهن پژوهشگر» دارد.

با وجود پيشرفت‌هاي تكنولوژيك، پردازش ديجيتال كلمات و آرشيوهاي برخط و سيستم‌هاي مجموعه‌ساز، فصل چهارم كتاب با بازآفرينيِ كارت‌هاي نمايهٔ اكو كه حاوي حاشيه‌نويسي‌هاي دست‌نويس، نشانه‌گذاري با رنگ و ارجاعِ درون‌متني وي است شكلي بديع به خود گرفته است.

آنچه او ارايه مي‌دهد الگويي از سازمان‌دهي فراگير و سيستماتيك است، كارت‌هاي نمايه در مقولات فراواني فهرست شده‌اند: اطلاعات كتاب‌شناسي، چكيدهٔ كتاب يا مقاله، فايل ايده‌ها، نقلِ قول‌هايي كه قصد رجوع به آن‌ها را داريد.

اين شيوه به چند دليل موثر است چرا كه اجازه مي‌دهد دانشجويان با منابع از نزديك آشنا شوند؛ و بجاي دنياي ديجيتال به دانشجويان اين امكان را مي‌دهد كه با ارتباط فيزيكي با منابع اصيل به رابطه‌اي دروني دست يابند. كه اين خود در صورت‌بندي ايده‌هاي نوين آن‌ها نقش موثري ايفا مي‌كند و چگونگي نگارش پايان‌ نامه را آسان تر.

بهترين ايده‌ها هميشه از نويسندگان شاخص نشأت نمي‌گيرد.
اكو در كتاب چگونگي نگارش پايان‌ نامه ادعا مي‌كند كه الهام گرفتن مي‌تواند آنجايي كه بدنبال آن نيستيم يافت شود و حتي مي‌تواند از ميان ايدئولوژي‌ها و افكار آن‌هايي كه اختلاف زيادي با طرز تفكر ما دارد، برخيزد.
چنين منبع الهام و تفسيري تا حد زيادي ذهني است؛ تشخيص اين مطلب و گوش‌فرا دادن به ديگران مهارت ارزشمندي است و كسي كه تازه مي‌خواهد پژوهش كند مي‌بايست آن را فراگيرد. اكو در فصل پنجم كتاب به طور مشابهي از «عزتِ نفس آكادميك» مي‌نويسد. موضوع اين فصل اعتماد به نفس در نوشتن و احساس ورزيدگي در تلاش‌ها و كوشش‌هاي فردي است.

وقتي سخن مي‌گوييد، اين شماييد كه خبره و كاركشتۀ آن موضوع هستيد…شما نمايندۀ بشريت و صداي جمع هستيد. پيش از اينكه زبان بگشاييد فروتن و محتاط باشيد، امّا به محض اينكه چنين كرديد، موّقر و با افتخار باشيد...

ادامه مطلب در انجام پايان نامه دكتر تحقيق


برچسب‌ها: چگونگي نگارش پايان‌ نامهپايان‌ نامهچگونه پايان نامه بنويسمنگارش پايان‌ نامهانجام پايان نامه
برچسب:
امتیاز:
 
بازدید: <~PostViwe~>
+ نوشته شده: 1395/10/18 ساعت: ۱۷ توسط:drtahqiq :

انجام پايان نامه برون سپاري لجستيك معكوس تحليل SWOT و AHP خاكستري

ارزيابي عوامل تصميم استراتژيك برون سپاري با ارائه رويكرد تحليل SWOT و AHP خاكستري انجام پايا نامه تحليل SWOT  
برون ‌سپاري لجستيك معكوس : ارزيابي عوامل تصميم استراتژيك با ارائه رويكرد تركيبي تحليل SWOT و AHP خاكستري 

 چكيده
 در سال‌هاي اخير به‌دليل افزايش اهميت مزيت‌هاي رقابتي، اهميت لجستيك معكوس دوچندان شده است. بخاطر پيچيدگي‌هاي سيستم لجستيك معكوس (RL) و همچنين تمركز بر روي كسب و كار اصلي، سازمان‌ها اقدام به برون‌ سپاري RL مي‌كنند. اشتباه در ارزيابي عوامل مهم تصميم برون‌سپاري باعث شكست برون‌ سپاري RL مي‌شود. تحقيق حاضر به شناسايي و ارزيابي عوامل مهم استراتژيك برون‌سپاري لجستيك معكوس در شركت توليدي دنا صنعت در سال ۹۲ پرداخت. در اين تحقيق از تحليل نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهديد تحليل SWOT براي شناسايي عوامل استراتژيك برون‌ سپاري RL استفاده شد. از سوي ديگر براي اندازه‌گيري ميزان اهميت عوامل كيفي تحليل SWOT از فرآيند توسعه يافته‌ي تحليل سلسله مراتبي خاكستري (AHP خاكستري) استفاده شد. استفاده از داده‌هاي خاكستري در ارزيابي متغيرهاي كلامي راهي براي مقابله با عدم‌قطعيت بود. اعتبارسنجي مدل در يك مطالعه‌ي موردي بررسي شد كه حاكي از پايايي بالاي مدل تركيبي بود. نتايج نشان داد كه از ديد تصميم‌گيرندگان، تقسيم ريسك در تصميم برون‌ سپاري RL از اهميت به مراتب بيشتري از فاكتور كاهش هزينه برخوردار بود. 
 كليد واژگان؛ لجستيك معكوس؛ برون سپاري؛ AHP خاكستري؛ تحليل SWOT
 
 مقدمه
 امروزه ويژگي هايي همچون: ميزان كيفيت محصول، قيمت رقابتي، تحويل به موقع ونواقص پايين، زمان چرخه سفارش پايدار، بهاي ورود به عرصه رقابتي دنياي اقتصاد هستند. تعدادي از رقبا در برخي از اين ويژگي هاي مهم لجستيك به تعادل رسيده اند و اين ويژگي ها به استانداردهاي ارايه شده ي اين شركت ها ونيازهاي اساسي مشتريان تبديل شده است. سازمانهايي كه در اين ويژگي ها به استانداردهاي لازم دست نمي يابند، معمولاٌ حتي در تصميمات خريد ويا برون سپاري نيز منظور نمي شوند. زماني كه يك شركت به استاندارهاي مورد قبول در اين ويژگي ها دست مي يابد، ساير عوامل موجب تفاوت در تعميم مشتري نسبت به خريد مي شوند. يكي از عواملي كه در اين شرايط از اهميت بيشتري برخوردار مي شود، لجستيك معكوس است. ” لجستيك معكوس فرآيند برنامه ريزي، پياده سازي و كنترل كارآ و موثر (از لحاظ هزينه) جريان مواد خام ، مواد نيمه ساخته شده، محصولات تمام شده و اطلاعات آنها، از نقطه مصرف به نقطه مبدا با هدف خلق مجدد ارزش يا دفع مناسب است”]۱[. لجستيك معكوس به شركت ها اجازه مي‌دهد تا مزيت هاي رقابتي خود را افزايش و حفظ كنند، و در راستاي آن حداكثر رضايت مشتريان را تضمين سازند]۲[. خريداران بايد اطمينان پيدا كنند كه، مي توانند محصولات خريداري شده را ، درصورت معيوب بودن و يا خرابي كالا، برگشت دهند. علاوه برآن اهميت پيامدهاي زيست محيطي]۳[ باعث شده است كه، مديران شركت­هاي بزرگ بر بازسازي[۱] ، بازيافت[۲]، و احياي قدرت در تمام زمينه هاي لجستك معكوس، تمركز داشته باشند]۴[. اكثر شركتهاي توليدي، بدليل وجود محدوديت هاي منابع، قادر به كنترل شبكه­ هاي پيچيده ، بمنظور داشتن فرآيند كارآمد لجستيك معكوس نمي‌باشند. 
بنابراين اكثر شركت هاي توليدي و خرده فروشان ، لجستيك معكوس خود را برون سپاري مي­كنند. برون سپاري عملي است كه در آن سازمان ها طي قراردادهاي فرعي، يكي از عمليات‌هاي خود را كه نمي تواند بيش از اندازه در آن تمركز داشته باشد را به شخص سومي كه در آن عمليات متخصص است مي سپارد]۵[. در اين راستا صنعت لجستيك معكوس يكي از امور خاصي است كه كه به طور فعال به اتخاذ استراتژي هاي برون سپاري (به عنوان مثال؛ ]۴[و]۶[و]۷[) مي‌پردازد. در اين گونه موارد، سازمان‌ها شركت‌هاي ديگري را براي رسيدگي به امور لجستيك معكوس، امتيازات، مديريت مرجوعي ها و عمليات خدمت رساني به مشتري انتخاب و فرآيندهاي مربوطه را به آن ها وكالت ميدهند. 
اين شركت ها به عنوان فرآهم آوردندگان ثالث لجستيك معكوس (۳PRLP)شناخته مي‌شوند. تنها تعداد محدودي از تحقيقات در مورد ارزيابي تصميمات برون‌سپاري لجستيك معكوس وجود دارد(مانند؛ ]۱۱-۸[) اكثر مطالعات انجام شده بر روي نحوه انتخاب فراهم كننده ثالث لجستيك معكوس بحث مي كنند و از تحليل هاي لازم در بررسي استراتژيك برون سپاري لجستيك معكوس اجتناب شده است.
 هدف از اين مطالعه، بررسي عوامل تصميم گيري برون سپاري لجستيك معكوس بود. اين مطالعه با بكارگيري تحليل SWOT نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهديدها) و مدل تركيبي فرآيند تحليلي سلسله مراتبي (AHP)خاكستري به شناسايي عوامل تصميم گيري پرداخت تا مديران صنايع توليدي دناصنعت به‌كار گيرند كه تعيين كنندآيا آنها بايد فرآيند لجستيك معكوس خود را برون‌سپاري كنند يا خير. 
واينكه در تصميمات برونسپاري لجستيك معكوس خود كدام عوامل را بيشتر مدنظر قرار دهند. بيان مسأله – تحليل SWOT (تحليل سوات) برون‌ سپاري هميشه موفقيت آميز نيست]۱۲[و برون سپاري در صورتي براي شركت سودآور خواهد بود كه به‌درستي انجام شود. اشتباه در مورد تجزيه و تحليل مربوط به هريك از اين عوامل سبب شكست و عدم موفقيت در برون سپاري لجستيك معكوس خواهد شد. 
پيش از اين، تحقيقات بسيار كمي در مورد ارزيابي برون‌سپاري لجستيك معكوس متمركز شده بود. به عنوان مثال، ]۸[ برون‌سپاري لجستيك معكوس را به عنوان يك استراتژي كسب و كار، از لحاظ اقتصادي مورد بررسي قرار داد. براساس نتايج مشخص گرديدكه تمامي فعاليت‌هاي مهم و اساسي لجستيك معكوس سازمان بايد در خانه يا به‌اصطلاح(in-housing) انجام شود. از سوي ديگر فعاليت هايي كه داراي اهميت هاي كمتري هستند بايد به عوامل ثالث لجستيك معكوس سپرده شوند. در اين مدل با استفاده از فاز امكان سنجي اقتصادي، شكاف بين هزينه هاي عملياتي ايجادي در خانه و برون‌سپاري لجستيك معكوس به شخص ثالث مورد ارزيابي قرار گرفت اما به عوامل مهم در تصميم‌گيري برون‌سپاري كه مديران با آن‌ها درگير هستند اشاره‌اي نشده است، و بيشتر از منظر فاز امكان سنجي اقتصادي برون‌سپاري RL بررسي شده است. 
اينكه كدام عامل بايد به اصطلاح(in-housing) باشد يا اينكه برون سپاري شود، در تصميم‌گيري سازمان ها در مسأله‌ي برون سپاري بسيار مهم هستند. اهميت اين عوامل براي هر دوطرف يعني سازمان و شركت‌هاي پيمانكار بسيار مفيد است. بنابراين در اين مطالعه به شناسايي عوامل مهم در برون‌سپاري لجستيك معكوس پرداخته شد. و بر اساس آن استراتژي‌هاي سازمان مورد مطالعه تحليل و مورد بحث قرار گرفت. 
 تحليل SWOT (تحليل سوات) - انجام پايا نامه 
 تحليل SWOT براي اولين بار در سال ۱۹۵۰ توسط دو فارغ التحصيل مدرسه بازرگاني هاروارد به نامهاي جورج آلبرت اسميت و رولند كريستنسن مطرح شد]۱۳[. در آن زمان اين تحليل ضمن كسب موفقيتهاي روز افزون به عنوان كسب ابزار مفيد مديريتي شناخته شد. اما شايد بيشترين موفقيت مشهود اين تحليل زماني بدست آمد كه ]۱۳[ از جنرال الكتريك در سال ۱۹۸۰ از آن براي بررسي استراتژيها و افزايش بهره‌وري سازمان خود استفاده كرد. تحليل SWOT (تحليل سوات) سرواژۀ عبارات قوتها(Strenghths) ، ضعفها(Weaknesses) ، فرصتها (Opportunities) و تهديدات (Threats) است]۱۴[. 

 برچسب‌ها: تحليل SWOT, تحليل سوات, برون سپاري لجستيك معكوس, لجستيك معكوس, انجام پايا نامه

برچسب:
امتیاز:
 
بازدید: <~PostViwe~>
+ نوشته شده: 1395/10/18 ساعت: ۱۷ توسط:drtahqiq :