انجام پايان نامه ارشد و دكتري دكتر تحقيق

دانلود ترجمه مقاله isi و پروژه هاي دانشجويي مهندسي برق و مهندسي صنايع

دانلود رايگان ترجمه مقاله isi رشته مهندسي برق - حذف تشديد مخازن

دانلود رايگان ترجمه مقاله isi رشته مهندسي برق - حذف تشديد مخازنروشي جديد براي حذف تشديد در بانك هاي خازنيچكيده—در اين مقاله يك الگوريتم كنترل جديد براي حذف تشديد موازي در بانك هاي خازني اصلاح ضريب توان ارائه شده است. سيستم ارائه شده مبتني بر اينورتر هاي سري با بانك هاي خازني در هر فاز است. مزيت اصلي اين شيوه پاسخ سريع به حذف تشديد است. يك مزيت ديگر استفاده از يك كنترلر با بهره تناسبي پايين ب ...

توضيحات بيشتر - دانلود 5,000 تومان

شبيه سازي مقاله با متلب براي رشته مهندسي برق

شبيه سازي مقاله با متلب مقاله زير. فايل مقاله همراه با كدنويسي متلب پيوست شده است Discrimination between internal faults and inrush currents in power transformers using the wavelet transformGaddala Jaya RajuAssociate Professor, Tirumala Engineering Collegejayaraju2006@gmail.comAbstractThe power transformer protection plays vital role in power systems. Any power transformer protective scheme has ...

توضيحات بيشتر - دانلود 9,000 تومان

دانلود پروپوزال رايگان ارزيابي سرمايه گذاري كارا در صنعت نفت (با مقالات جديد)

دانلود پروپوزال رايگان ارزيابي سرمايه گذاريموضوع:ارزيابي سرمايه گذاري كارا  در صنعت نفت خام در ايران   بيان مساله در فرايند جهاني سازي و ايجاد دهكده جهاني، همكاري هاي بين المللي براي بقا، سودآوري و توسعه شركت ها لازم و ضروري است . كشورهاي در حال توسعه نيز به دلايل مختلفي از قبيل كمبود منابع مالي داخلي جهت تأمين سرمايه گذاري هاي بلندمدت و دسترسي ...

توضيحات بيشتر - دانلود 5,000 تومان

يك مثال كامل و عملي از كنترل پروژه در نرم افزار MSP

مثالي از يك كنترل پروژه در نرم افزار MSPROJECTدر فايل پيش رو يك مثال كاربردي و عملي از پروژه ي كامل در نرم افزار محبوب MSP قرار داده شده است. اين فايل شامل 720 فعاليت يك شركت در امر توليد را نشان مي دهد ك در يك بازه زماني يكساله انجام شده است. تمامي محاسبات و فرمول هاي درصد پيشرفت وزني پروژه و زمانها بصورت فارسي برنامه ريزي شده اند. يك پروژه كامل و عملي براي ارائه درس برنامه ريزي و كنترل پروژه خوا ...

توضيحات بيشتر - دانلود 9,000 تومان

پروژه انتخاب پرتفوي بهينه در بورس - يك مثال كامل سبد سهام

پروژه انتخاب پرتفوي بهينه در بورس پرتفوي چيست؟ كلمه portfolio به معاني كيف چرمي بزرگ ----مقام ---سهام آمده است كه در عالم بورس بازي منظور كيف يا سبد سهام ميباشد بدين معني كه وقتي شخصي از پورت فوي خود صحبت ميكند منظورش انواع سهام موجود در سبد سهامش ميباشد  پرتفوي همان سبد است. معمولا سهامداران براي اينكه ريسك سرمايه گذاريشان كمتر شود سبد تشكيل ميدهند كه به آن پرتفوي ميگويند.  اما پرتفوي ...

توضيحات بيشتر - دانلود 8,000 تومان

شبيه سازي pso براي ضريب توان بهينه - با نرم افزار متلب

شبيه سازي الگوريتم pso با نرم افزار متلب براي ضريب توان بهينه - مهندسي برقدر اين مقاله يك روش چندگانه براي پيكر بندي بهينه شبكه و همچنين پخش بار توان راكتيو ژنراتور هاي توزيع شده ) DGs (به جهت بهبود كارايي شبكه با استفاده از الگوريتم بهينه سازي مرتب سازي ازدحام ذرات غير اجباري پيشنهاد شده است. عملكرد شبكه هاي مختلف از نظر توابع چندگانه شامل به حداقل رساندن تلفات توان سيستم قدرت و انحراف ولتاژ و ات ...

توضيحات بيشتر - دانلود 14,000 تومان

دانلود فصل 4 و كد شبيه سازي رديابي امپدانس هارمونيك توسط نرم افزار DIGSILENT

دانلود فصل 4 پايان نامه مهندسي برق همراه با شبيه سازي نرم افزار ديگ سايلنت مقدمه: دو رويكرد كه روش هاي تهاجمي و غيرتهاجمي مي باشند براي تعيين  امپدانس موثر، وجود دارد. در روش هاي اول، اختلال عمدي براي يك سيتم قدرت بكار مي رود( مانند تغيير شبكه خازن) و سپس ايمپدانس هارمونيك محاسبه مي شود. اگرچه  اين روش ها معمولا نتايج قابل قبولي در بر دارند، اختلالات مي توانند تاثيرات منفي بر عملكرد شب ...

توضيحات بيشتر - دانلود 15,000 تومان

دانلود نرم افزار powersim پاورسيم همراه با لايسنس psim بدون محدوديت كاربري

دانلود نرم افزار powersim پاورسيم  همراه با لايسنس ( نسخه پيشرفته و بدون محدوديت ) معرفي و راهنماي نصب: نرم افزار powersim براي مدل سازي، شبيه سازي، تحليل نتايج مورد استفاده قرار مي گيرد، powersim به شما اين امكان را مي دهد تا مدل خود را با استفاده از تحليل هاي مربوط به ريسك ها ي موجود بهينه سازي كنيد. powersim تكنولوژي است كه توسط آن مي توان هرنوع كسب و كار و يا مسئله فني (تكنيكي)را مدل ...

توضيحات بيشتر - دانلود 15,000 تومان

دانلود ترجمه مقاله isi عوامل مؤثر بر كيفيت زندگي كاري

دانلود ترجمه مقاله isi عوامل مؤثر بر كيفيت زندگي كاري عوامل مؤثر بر كيفيت زندگي كاري: شواهد تجربي حاصل از سازمانهاي هندي چكيده پژوهش حاضر به مطالعه ي عوامل مؤثر بركيفيت تجارب زندگي مي پردازد. اين مطالعه روي  100 نفر از كارمندان پست هاي مديريتي مياني در سازمانهاي مختلف اجرا شد. آلفاي كرونباخ پرسشنامه 0.862 و ضريت همبستگي پيرسون P<0.001) 0.924 ( به دست آمد. تحليل عامل مؤلفه ي كيفيت تجارب ...

توضيحات بيشتر - دانلود 5,000 تومان

دانلود رايگان مقاله با ترجمه مكانيك انتقال حرارت و جابجايي لوله بادامكي

دانلود رايگان مقاله با ترجمه مكانيك انتقال حرارت و جابجايي لوله بادامكي مطالعه آزمايشي كارآيي حرارتي- هيدروليك دسته لوله بادامكي شكل با آرايش متناوب چكيده جريان و انتقال حرارت از بانك لوله بادامكي شكل با آرايش متناوب به صورت آزمايشي مورد مطالعه قرار گرفته است. لوله ها در بخش آزمايش يك  تونل باد حلقه باز با دو نرخ گام طولي 5/1 و 2 قرار گرفتند. عدد رينولدز در محدوده متغير است و دماي سطح لوله ...

توضيحات بيشتر - دانلود 9,000 تومان

دانلود رايگان مقاله word اولويت بندي مشخصه هاي فني محصول با رويكرد QFD فازي

دانلود رايگان مقاله word معرفي رويكرد QFD فازي روشي جديد براي وزن دهي به خواسته هاي مشتريان و  اولويت بندي مشخصه هاي فني محصول با رويكرد QFD فازي - مهندسي صنايع دانشگاه صنعتي شريف آگهي رايگان درج آگهي رايگان چكيده امروزه گسترش عملكرد كيفيت (QFD) براي ترجمه خواسته هاي مشتريان به مشخصه هاي فني محصول بصورت گسترده مورد استفاده قرار ميگيريد. رتبه بندي ووزن دهي صحيح هريك ازخواسته هاي مشتر ...

توضيحات بيشتر - دانلود 5,000 تومان

دانلود پروژه ارشد فيزيولوژي : تاثير 8 هفته تمرين استقامتي بر مسير سيگنالينگ PGC

دانلود پروژه ارشد تاثير 8  هفته تمرين استقامتي بر مسير سيگنالينگ PGCپايان نامه كارشناسي ارشد رشته ­ي فيزيولوژي گرايش باليني تاثير 8  هفته تمرين استقامتي بر مسير سيگنالينگ PGC-1α/FNDC5/BDNF در رت هاي نر ويستار 1-1- مقدمه در طي ساليان گذشته، سازگاري­هاي بدن نسبت به تمرين ورزشي همواره از اهميت بسيار زيادي براي دانشمندان علوم ورزشي برخوردار بوده است. سازگاري­هايي كه در ...

توضيحات بيشتر - دانلود 9,000 تومان

دانلود نمونه فصل اول پروژه پاياني كارشناسي ارشد مديريت منابع انساني

دانلود نمونه فصل اول پروژه پاياني كارشناسي ارشد مديريت منابع انسانيمقدمه         سازمانهاي داراي منابع مختلفي هستند. بعضي از آنها منحصر به فرد، غير قابل تقليد و بسيار ارزشمند مي باشند كه دانش از جمله آنها است سازمان ها و شركت ها بطور فزاينده اي براي بقاي خود در بازار كار رقابتي به ايجاد دانش متكي هستند و تغيير سريع تقاضاها و الزامات محيطي و تقليد سريع رقبا ايجاد ...

توضيحات بيشتر - دانلود 5,000 تومان

دانلود پروژه حسابداري با فرمت word - دانلود پروژه حسابداري كارشناسي ارشد + WORD

دانلود پروژه حسابداري با فرمت word - دانلود پروژه حسابداري كارشناسي ارشد + WORDدانلود پروژه حسابداري با فرمت word - دانلود پروژه حسابداري كارشناسي ارشد + WORD سال 94 همراه با منابع : موضوع: بررسي تأثير شادي حسابداران بر اثربخشي سيستم هاي اطلاعاتي حسابداري فهرست مطالب عنوان                      ...

توضيحات بيشتر - دانلود 15,000 تومان

دانلود رايگان پروژه پاياني كارشناسي ارشد : تأثير جن سيت هيات مديره شركت بر محافظه كاري

دانلود رايگان پروژه پاياني كارشناسي ارشد : تأثير جن سيت هيات مديره شركت بر محافظه كاري تأثير جنسيت هيات مديره شركت  با توجه به ويژگي هاي شخصيتي بر محافظه كاري .  فايل بصورت word در 132 صفحه همراه با منابع است فهرست مطالب عنوان                          &nbs ...

توضيحات بيشتر - دانلود 20,000 تومان

شبيه سازي مقاله با متلب : مقاله اقتصاد Model selection for stock prices data

شبيه سازي مقاله با متلب : مقاله اقتصاد Model selection for stock prices data شبيه سازي مقاله با متلب : مقاله اقتصاد Model selection for stock prices data : در اين فايل كد نويسي تمامي اجزاي مقاله انجام شده و در فولدر codhaye asli قرار دارند. مابقي فايل ها هم شامل داده ها و نمودارها و فايل مقاله اصلي است. يك فيلم هم بصورت mp4 گذاشتم ك ببينيد مراحل كدنويسي نمدارها را. لينك مقاله: http://www.tandfon ...

توضيحات بيشتر - دانلود 15,000 تومان

دانلود رايگان ترجمه مقاله ieee مهندسي برق قدرت : ارزيابي امپدانس هارمونيك با گذر سه فازي

دانلود رايگان ترجمه مقاله مهندسي برق قدرت : ارزيابي امپدانس هارمونيك با استفاده از گذرهاي سه فازي دانلود رايگان ترجمه مقاله مهندسي برق قدرت : ارزيابي امپدانس هارمونيك با استفاده از گذرهاي سه فازي. ترجمه چكيده  چكيده: در اين مقاله، يك روش براي ارزيابي امپدانس هارمونيك يك خط تغذيه توزيع سه فاز نامتعادل ارائه شده است. اين روش از گذرهايي در ولتاژهاي باس و جريان هاي خط تغذيه توليد شده توسط چندين ...

توضيحات بيشتر - دانلود 10,000 تومان

دانلود رايگان كتاب Online Measurement and Monitoring Power System Impedance همراه با ترجمه

دانلود رايگان كتاب Online Measurement and Monitoring Power System Impedance همراه با ترجمه دانلود رايگان كتاب Online Measurement and Monitoring Power System Impedance همراه با ترجمه فصل اول كتاب سيد علي عارفي فر مهندسي برق قدرت از دانشگاه آلبرتا. كتاب بصورت رايگان همراه با ترجمه فصل اول آن در اينجا قرارداده شده است.   مقدمه پيشرفته ترين ابزار ارزيابي، آنقدر دقيق و پيشرفته هستند كه مي توانن ...

توضيحات بيشتر - دانلود 9,000 تومان

دانلود رايگان ترجمه مقاله 2016 مهندسي برق ieee : تكنيكي براي رديابي انلاين امپدانس

دانلود رايگان ترجمه مقاله 2016 مهندسي برق  ieee : تكنيكي براي رديابي انلاين امپدانس دانلود رايگان ترجمه مقاله 2016 مهندسي برق : تكنيكي براي رديابي انلاين امپدانس :  تكنيكي براي رديابي انلاين امپدانس( مقاومت جريان متناوب) هارمونيك موثر با استفاده از همزمان سازي نمونه هاي اندازه گيري شده.   چكيده : تخمين امپدانس هارمونيك موثرمرحله مهمي براي مطالعه و كنترل شيكه هاي الكتريكي كيفيت تو ...

توضيحات بيشتر - دانلود 9,000 تومان

ترجمه مقاله مديريت زنجيره تامين سبز سال 2015 Expert Systems with Applications

ترجمه مقاله مديريت زنجيره تامين سبز سال 2015 Expert Systems with Applicationsترجمه مقاله مديريت زنجيره تامين سبز : 2015 Expert Systems with Applications   ساختارهاي حلقه بسته و باز در مديريت زنجيره تامين سبز تحت (شرايط) عدم اطمينان مينگ-لانگ سنگ   چكيده هدف اين پژوهش، بررسي تفاوتهاي بين ساختارهاي سلسله مراتبي حلقه بسته و باز است كه در فرايند تحليل شبكه اي مديريت زنجيره تامين سبز ( GSCM )، تحت عدم اطمينان، استفاده مي شوند. بطور خاص، اين مطالعه، وابستگي متقاب ...

توضيحات بيشتر - دانلود 9,000 تومان

تحليل فرضيه ها با استفاد از آزمون كولموگروف اسميرنوف آزمون ضريب همبستگي پيرسون و آزمون فريدمن

تحليل فرضيه ها با استفاد از آزمون كولموگروف  اسميرنوف آزمون ضريب همبستگي پيرسون و آزمون فريدمن   تحليل فرضيه ها با استفاد از آزمون كولموگروف  اسميرنوف آزمون ضريب همبستگي پيرسون و آزمون فريدمن  تحليل فرضيه ها با استفاد از آزمون كولموگروف  اسميرنوف آزمون ضريب همبستگي پيرسون و آزمون فريدمن : اين فايل يك مثال كامل از بررسي پژوهش در پذيرش يا رد فرضيه است كه از طريق تحلي آزمون ضريب همبستگي و  آزمون  كولموگروف  اسميرنوف انجم شده است. فايل حاضر يك فيل word اس ...

توضيحات بيشتر - دانلود 11,000 تومان

دانلود نمونه تحليل رگرسيون خطي - بررسي فرضيه هاي يك پژوهش توسط تحليل رگرسيون

دانلود نمونه تحليل رگرسيون خطي - بررسي فرضيه هاي يك پژوهش توسط تحليل رگرسيوندانلود نمونه تحليل رگرسيون خطي - بررسي فرضيه هاي يك پژوهش توسط تحليل رگرسيون دانلود نمونه تحليل رگرسيون خطي : در اينجا نمونه اي تحليل رگرسيون براي بررسي فرضيه هاي يك پژوهش بطور كامل و بصورت فيل word قرار داده شده است. اميد است مورد رضايت شما قرار بگيرد. بخشهايي از سرفصل هاي تحليل فر ضيات يكگ پژوهش با توجه به تحليل رگرسيون   1 مقدمه در اين پژوهشداه­هاي شركت­هاي مورد بررسي ...

توضيحات بيشتر - دانلود 9,000 تومان

نرم افزار SAP : شبيه سازي مهندسي عمران : بررسي پارامترهاي تير پيوند مهاربند واگرا

نرم افزار SAP : شبيه سازي مهندسي عمران : بررسي پارامترهاي تير پيوند مهاربند واگرانرم افزار SAP : شبيه سازي مهندسي عمران   نرم افزار SAP : شبيه سازي مهندسي عمران : در گونه اي از سيستم هاي سازه اي، محل اتصال اعضاي مهاربند به طور عمد در محل تلاقي تير و ستون قرار نمي گيرند و قسمتي از تير كه بين محل اتصال بادبند و محل اتصال تير به ستون، يا بين نقاط اتصال دو بادبند قرار دارد تير پيوند ناميده مي شود. يكي از پارامترهايي كه در طراحي اين نوع از مهاربندها تاثير فوق العاده زيادي خوا ...

توضيحات بيشتر - دانلود 9,000 تومان

مثال آموزش و كاربرد FMEA و حل آن در ارزيابي ريسك پالايشگاه نفت - فصل چهار پايان.نامه

دانلود مثالي از آموزش و كاربرد FMEA و حل آن در ارزيابي ريسك پالايشگاه نفت اصفهان - فصل چهارم پايان نامه در اين فايل كه برگرفته از فصل چهارم پايان نامه كارشناسي ارشد مهندسي صنايع با عنوان ارزيابي ريسك پالايشگاه نفت اصفهان با رويكرد FMEA است؛ مثال كاملي از نحوه استفاده آناليز بالقوه خرابي و روش FMEA همراه با نمودار شرح داده شده است. درست است كه روش FMEA خيلي سخت نيست اما مي تواند در نحوه چگونگي ...

توضيحات بيشتر - دانلود 5,000 تومان

دانلود برنامه نويسي شبيه سازي تشخيص پلاك خودرو توسط نرم افزار متلب به روش سوبل

دانلود برنامه نويسي شبيه سازي تشخيص پلاك خودرو توسط نرم افزار متلب به روش سوبلدانلود برنامه نويسي شبيه سازي تشخيص پلاك خودرو توسط نرم افزار متلب به روش سوبل اين برنامه فقط بهينه سازي شده روش سوبل است كه در زمينه ي بهبود سرعت تشخيص پلاك خودرو كار كرده است چون از عملگر سوبل به دليل سرعت بالا و حجم پرداز ش كم استفاده شده است. اين فايل همراه با فابلهاي شبيه سازي، فيلم شبيه سازي تشخيص پلاك خودرو توسط متلب و دو فايل توضيح برنامه نويسي انجام شده همراه بايك فايل ضميه پي دي اف كه د ...

توضيحات بيشتر - دانلود 9,000 تومان

دانلود شبيه سازي برق مخابرات با متلب - شبيه سازي شبكه d-statcom توسط قاب مرجع سنكرون (SRF)

دانلود شبيه سازي برق مخابرات با متلب - شبيه سازي شبكه d-statcom  توسط قاب مرجع سنكرون (SRF)دانلود شبيه سازي برق مخابرات - شبيه سازي شبكه d-statcom  توسط قاب مرجع سنكرون (SRF) دانلود شبيه سازي برق مخابرات - شبيه سازي شبكه d-statcom  توسط قاب مرجع سنكرون (SRF) ؛ فايل در نظر گرفته شده شبيه سازي مقاله بيس با موضوع  "مطالعه موردي شبيه سازي براي كنترل DSTATCOM" مي باشد كه براي شما بمنظور استفاده در پايان نامه تان در نرم افزار متلب شبيه سازي شده و اينجا قرار داديم. شبيه سازي كا ...

توضيحات بيشتر - دانلود 8,000 تومان

دانلود پيشينه پژوهشي فناوري نانو سيالات با به روزترين منابع لاتين

دانلود پيشينه پژوهشي فناوري نانو سيالات با به روزترين منابع لاتيندانلود پيشينه پژوهشي فناوري نانو سيالات با به روزترين منابع لاتين فايل زير شامل پيشينه فتاوري نانو سيالات است كه در 58 صفحه فايل word تهيه شده است. تمامي منابع در انتهاي تاريخچه فناوري نانو سيالات ليست شده اند. در زير بخش هايي از فايل آورده شده است؛   مقدمه با گذر از ميكروذرات به نانوذرات، با تغيير برخي از خواص فيزيكي روبرو مي‌شويم، كه دو مورد مهم آنها عبارتند از: افزايش نسبت مساحت سط ...

توضيحات بيشتر - دانلود 5,000 تومان

دانلود شبيه سازي كنترل توزيع جبران استاتيك DSTATCOM براي بهبود هارمونيك

دانلود شبيه سازي كنترل  توزيع جبران استاتيك  DSTATCOM براي بهبود هارمونيكدانلود شبيه سازي كنترل  توزيع جبران استاتيك  DSTATCOM براي بهبود هارمونيك - شبيه سازي مهندسي برق فايل پيوست شده شبيه سازي كنترل توزيع جبران استاتيك DSTATCOM  براي بهبود هارمونيك و بهبود كيفيت توان خروجي در مساله اصلاح  ضريب  توان در يك سيستم توزيع سه فاز است. فايل زيپ شامل شبيه سازي و مقاله اصلي به آدرس زير است: http://www.sciencedirect.com/science/article ...

توضيحات بيشتر - دانلود 8,000 تومان

دانلود فايل شبيه سازي رشته مهندسي برق - مقاله روشي بهبود يافته براي بزرگ‌ نمايي تصوير بر اساس الگوي حد آستانه گذاري اتسو (Otsu)

دانلود فايل شبيه سازي رشته مهندسي برق - مقاله روشي بهبود يافته براي بزرگ‌ نمايي تصوير بر اساس الگوي حد آستانه گذاري اتسو (Otsu)دانلود فايل شبيه سازي رشته مهندسي برق - مقاله روشي بهبود يافته براي بزرگ‌ نمايي تصوير بر اساس الگوي حد آستانه گذاري اتسو (Otsu)  فايل شبيه سازي حاضر مربوط به مقاله اي در حوزه رشته مهندسي برق است. اين مقاله يك روش بهينه براي بزرگنمايي تصاوير بر اساس روش اتسو otso ارائه نموده است. فايل شبيه سازي شامل تمامي كد نويسي هاي اصلي در خود مقاله (سال 2015) است. در رابطه با اين فايل ذكر نكات زير ال ...

توضيحات بيشتر - دانلود 9,000 تومان

دانلود فايل شبيه سازي ماشين بردار پشتيبان با رويكرد داده كاوي و الگوريتم خوشه بندي سلسله مراتبي - شبكه سيستم تشخيص نفو ذ SVM

دانلود فايل شبيه سازي ماشين بردار پشتيبان با رويكرد داده كاوي و الگوريتم خوشه بندي سلسله مراتبي - شبكه سيستم تشخيص نفو  ذ SVMدانلود فايل شبيه سازي ماشين بردار پشتيبان با رويكرد داده كاوي و الگوريتم خوشه بندي سلسله مراتبي - شبكه سيستم تشخيص نفو ذ - انجام پايان نامهفايل حاضر شامل شبيه سازي ماشين بردار پشتيبان (SVM) توسط رويكرد داده كاوي و الگوريتم خوشه بندي سلسله مراتبي در شبكه هاي سيستم نفو ذ مبتني بر SVM است. فايل زيپ شامل فايل شبيه سازي همراه با مقاله مبنا ست. لينك مقاله اصلي (مبنا): http://www.scien ...

توضيحات بيشتر - دانلود 9,000 تومان

دانلود پروپوزال ؛ شناسايي و ارايه رويكردي جهت رتبه بندي شاخص هاي موثر برانتخاب تامين كنندگان

دانلود پروپوزال ؛ شناسايي و ارايه رويكردي جهت رتبه بندي شاخص هاي موثر برانتخاب تامين كنندگان دانلود پروپوزال ؛ شناسايي و ارايه رويكردي جهت رتبه بندي شاخص هاي موثر برانتخاب تامين كنندگان زنجيره تامين از يك توالي پيچيده متشكل از مراحل پردازش مواد خام، ساخت قطعات، محصولات نهايي و مونتاژ و تحويل محصول تشكيل شده است ( Wu & Olson, 2008;Igoulalene et al., 2015 ).    در سالهاي اخير با به كارگيري مفهوم مديريت زنجيرة تأمين در صنايع‌، موضوع انتخاب تأمين‌كننده، توج ...

توضيحات بيشتر - دانلود 5,000 تومان

دانلود پروپوزال : ارزيابي ريسك مالي پروژه هاي نفتي با رويكرد DEA دو مرحله اي

دانلود پروپوزال : ارزيابي ريسك مالي پروژه هاي نفتي با رويكرد DEA دو مرحله ايدانلود پروپوزال ارزيابي ريسك مالي پروژه هاي نفتي با رويكرد DEA دو مرحله اي در اين فايل وورد مي توانيد يك پروپوزال استاندارد با رعايت تمامي اصول نگارش پروپوزال را ببينيد. اين پروپوزال مربوط به  ارزيابي ريسك مالي پروژه هاي نفتي با رويكرد DEA دو مرحله اي است. همراه با رفرنس هاي عالي تعداد صفحات: 9   دانلود پروپوزال ارزيابي ريسك مالي پروژه هاي نفتي با رويكرد DEA دو مرحله اي&nb ...

توضيحات بيشتر - دانلود 5,000 تومان

دانلود نمونه پرسشنامه مقايسات زوجي AHP

دانلود نمونه پرسشنامه مقايسات زوجي AHPدانلود نمونه پرسشنامه مقايسات زوجي AHPفايل وورد پيوست نمونه پرسشنامه مقايسات زوجي در روش AHP با شش معيار است. پرسشنامه مقايسه ذوجي در واقع همان مقايسه دو به دو معيارهاست كه براي مفهوم بهتر فايل زير تهيه شده است. فايل حاوي مقايسه 6 معيار است ...

توضيحات بيشتر - دانلود 5,000 تومان

برچسب:
امتیاز:
 
بازدید: <~PostViwe~>
+ نوشته شده: 1396/10/6 ساعت: ۱۴ توسط:drtahqiq :