انجام پايان نامه ارشد و دكتري دكتر تحقيق

رابطه سقط جنين در زنان ايراني با رژيم غذايي آنها : يك پايان نامه

انجام پايان نامه 

انجام پايان نامه پزشكي, انجام پايان نامه كارشناسي ارشد, انجام پروپوزال ارشد, انجام پروپوزال دكتري,  : در مقاله اي كه توسط Vahid و همكاران در سال ٢٠١٧ با عنوان “ارتباط نمايه التهابي رژيم غذايي در زنان مبتلا به سقط جنين مكرر و بروز سقط جنين در زنان ايراني و اعتبارسنجي نمايه التهابي رژيم غذايي با استفاده از غلظت سرمي شاخص هاي التهابي” منتشر گرديد.

محققين گزارش كردند كه زنان مبتلا به سقط جنين مكرري كه رژيم غذايي عمدتا التهابي مصرف مي كنند در مقايسه با زنان مبتلا به سقط جنين مكرري كه رژيم غذايي عمدتا ضدالتهابي مصرف مي كنند ۲ برابر بيشتر در معرض خطر بروز سقط جنين هستند.

در مطالعه حاضر نمايه التهابي هم به صورت يك متغير پيوسته (نسبت شانس = ٢,١٢؛ فاصله اطمينان ٩۵%: ١,٠٢-۴,۴٣) و هم متغير طبقه اي (نسبت شانس = ٢,١٢؛ فاصله اطمينان ٩۵%: ١,٠٢-۴,۴٣) در ارتباط با افزايش خطر سقط جنين ناشناخته بود. همچنين محققين گزارش كردند كه بين امتيازات نمايه التهابي رژيم غذايي و غلظت سرمي شاخص التهابي اينترلوكين -۶ ارتباط معني داري وجود دارد،

به طوري كه با ازاي هر واحد افزايش در امتياز نمايه التهابي رژيم غذايي افزايش متناظري در شاخص التهابي اينترلوكين -۶ مشاهده شد (بتا= ٠,١۵؛ فاصله اطمينان ٩۵%: ٠,٠١-٠,٢٨). در اين مطالعه بين امتيازات نمايه التهابي رژيم غذايي و غلظت سرمي CRP اختلاف معني داري مشاهده نشد. Vahid و همكاران در اين مطالعه جهت گزارش ميانگين دريافت روزانه افراد مورد مطالعه از پرسشنامه بسامد خوراك ١۶٨ آيتمي استفاده كردند (۴٧).

ارتباط بين نمايه التهابي رژيم غذايي و خطر پره – ديابت

انجام پايان نامه تغذيه : در مطالعه اي ديگر كه توسط Vahid و همكاران با عنوان “ارتباط بين نمايه التهابي رژيم غذايي و خطر چره – ديابت ؛ يك مطالعه مورد-شاهدي” در سال ٢٠١۶۶ منتشر شد. محققين ارتباط معني داري بين شاخص هاي خوني مانند هموگلوبين گليكوزيله ، قند خون ناشتا، كسترول با چگالي بالا، ميزان چربي بدن با نمايه التهابي مشاهده كردند.

به طوري كه افزايش امتياز نمايه التهابي رژيم غذايي در ارتباط با افزايش متناظر موارد فوق بود. در اين مطالعه بعد از تعديل هاي چندگانه ؛ افرادي كه رژيم غذايي عمدتا التهابي مصرف مي كردند ١٩ برابر بيشتر در معرض خطر ابتلا به پره -ديابت بودند (نسبت شانس = ١٨,٨٨؛ فاصله اطمينان ٩۵%: ٧,٠٢-۵٠,٨۵).

انجام پايان نامه علوم تغذيه  و پزشكي را بما بسپاريد!


برچسب:
امتیاز:
 
بازدید: <~PostViwe~>
+ نوشته شده: 1396/1/24 ساعت: ۰۱ توسط:drtahqiq :

مدل چند هدفه در گمز : انجام پايان نامه و تحليل مدل هاي چند هدفه احتمالي

انجام پايان نامه مدل چند هدفه در گمز

 انجام پايان نامه مدل چند هدفه فازي: يك مدل چند هدفه در گمز رياضي توسعه داده شده در زير كه با مشاهده پذيري و ريسك و SCR زنجيره تامين در آن تلفيق شده است. تا از اين طريق تامين كنندگان مناسب قابل شناسايي باشند. مدل مطرح شده كه مدل برنامه ريزي عدد صحيح چند هدفي] نام دارد، شامل سه هدف است: بيشينه سازي مشاهده پذيري، كمينه سازي ريسك و كمينه سازي هزينه. فرمول بندي اين مدل در ادامه ارايه شده است.

 

علائم
  انديس تامين كنندگان
  انديس قطعات
متغيرهاي تصميم گيري
  مقدار (كميت) قطعه i كه توسط تامين كننده j تامين مي شود
  يك متغير باينري، بر اين اساس تعيين مي شود كه آيا قطعه j توسط تامين كننده i تامين مي شود؟
  برابر با ۱ در صورتيكه قطعه i توسط تامين كننده j تامين شود.

 

۰ در غير اينصورت.

پارامترها
  بودجه در دسترس به منظور تقويت SCV براي قطعه i
  ظرفيت توليد تامين كننده j
  هزينه كاهش ريسك تامين براي قطعه i از سوي تامين كننده j
  هزينه تقويت SCV تا سطح فعلي براي قطعه i از سوي تامين كننده j
  تقاضا براي قطعه i
  مينيمم مقدار (كميت) سفارش[۲] براي قطعه i كه تامين كننده j نيازمند آن است.
  قيمت خريد براي قطعه i كه توسط تامين كننده j تامين مي شود.
  تاثير (ضرر مالي) بوجود آمده توسط ريسك تامين براي قطعه i از سوي تامين كننده j
  ريسك تامين قطعه i از سوي تامين كننده j
  ماكزيمم ريسك تامين مجاز براي قطعه i
  ميزان مشاهده پذيري زنجيره تامين كه اگر قطعه i توسط تامين كننده j تامين شود، بوجود مي آيد.
  مينيمم ميزان مشاهده پذيري كه براي قطعه i مورد نياز است.

 

 

مدل چند هدفه در گمز :

مدل چند هدفه در گمز

مدل چند هدفه در گمز

مدل چند هدفه در گمز

مدل چند هدفه در گمز

ادامه در انجام پايان نامه دكتر تحقيق


برچسب:
امتیاز:
 
بازدید: <~PostViwe~>
+ نوشته شده: 1396/1/24 ساعت: ۰۱ توسط:drtahqiq :

استخدام پژوهشگر : بازاريابي خدمات پژوهشي و دانشگاهي

 


استخدام پژوهشگر : بازاريابي خدمات پژوهشي و دانشگاهي


 

 
    آيا تصاوير را نمي بينيد؟ 
 

موسسه پژوهشي انجام پايان نامه دكتر تحقيق

مركز جامع مشاوره و انجام خدمات دانشگاهي


فرصت طلايي

هر رشته فقط سه نفر

تا حالا فكر كرديد كه موسسات چقدر با دانشجو قرارداد مي بندند و چقدر سهميه پژوهشگر مي شود؟ تازه اگر بعد از چند تا كار بخوان با شما تسويه كنند!!

دكتر تحقيق در نظر دارد براي واگذاري بخش هاي از سايت به پژوهشگران، تعدادي از پژوهشگران برتر را شناسايي و در صفحات خود به دانشجويان معرفي نمايد تا بدون واسطه و كسر درصد سهم، مستقيما دانشجويان از طريق ايميل و شماره تلفن با انها در ارتباط باشند و پروژه هاي ترجمه و پايان نامه را به آنها برونسپاري كنند.

در اين طرح موسسه بصورت جداگانه صفحه اي براي شما طراحي ميكند كه در ان به معرفي خود مي پردازيد و ما بر اساس ان براي شما بازاريابي ميكنيم.

در اين طرح تضمين ميكنيم كه روزانه حداقل 3 نفر با شما تماس بگيرند.

 

شرايط:

1- داشتن رزومه خوب

2- سابقه انجام پايان نامه

3- پرداخت حق اشتراك ماهيانه 500 هزار تومان (اين نرخ براي ماه اول است و در ماههاي بعد هزينه 1 ميليون خواهد بود كه در صورت سفارش در اين ماه مبلغ آن براي شما با تخفيف 700 هزار تومان خواهد بود)

4- آدرس رسمي بايد داشته باشيد (بدين صورت كه پس از سفارش و پرداخت مبلغ اشتراك شما بايد يك آدرس بما بدهيد و ما براي تاييد آدرس و تلفن ثابت از طريق پست و خطوط تلفن يك كد تاييد بشما مي دهيم. شما از طريق بسته پستي ارسالي از سوي ما كد را دريافت مي كنيد و براي ايميل ميكنيد. در اين حالت آدرس پستي شما تاييد شده است و در سايت يك صفحه اختصاصي كسب درامد بدون واسطه خواهيد داشت (يك مغازه با امكانات بازاريابي حرفه اي)

 

نكته

براي هر رشته فقط سه نفر را انتخاب ميكنيم. لذا لطفا رزومه ي عالي خود را ارسال كنيد. 

               
 

 

واحد مديريت پروژه، 76276553 021 ..

 

سامانه اطلاع رساني پروژه هاي سايت دكتر تحقيق

 برچسب:
امتیاز:
 
بازدید: <~PostViwe~>
+ نوشته شده: 1396/1/20 ساعت: ۰۱ توسط:drtahqiq :

انجام پايان نامه كارشناسي ارشد - انجام پايان نامه پزشكي - انجام پروپوزال ارشد و دكتري

 
 

انجام پايان نامه دكترا لجستيك و زنجيره تامين به صورت تخصصي

انجام پايان نامه دكترا انجام پايان نامه دكترا  لجستيك و زنجيره تامين: براي اجراي مأموريت ها و دسترسي به اهداف لجستيكي، هر سيستم لجستيك داراي اجزاي زير است:  تعيين ضوابط و استاندارها: كه در اين قسمت، استانداردهاي مناسب براي نوع اقلام و كالاهاي مصرفي و نيز تعيين اندازه مصرف در سازمان، بررسي و تدوين مي…

 

سقط جنين در زنان ايراني چه رابطه با رژيم غذايي آنها دارد؟ انجام پايان نامه پزشكي

سقط جنين در مقاله اي كه توسط Vahid و همكاران در سال ٢٠١٧ با عنوان “ارتباط نمايه التهابي رژيم غذايي در زنان مبتلا به سقط جنين مكرر و بروز سقط جنين در زنان ايراني و اعتبارسنجي نمايه التهابي رژيم غذايي با استفاده از غلظت سرمي شاخص هاي التهابي” منتشر گرديد. محققين گزارش كردند كه زنان…

 

منبع سه فاز ۱۲۰ ولتي براي آزمايش امپدانس هاي خود و متقابل شبكه


برچسب:
امتیاز:
 
بازدید: <~PostViwe~>
+ نوشته شده: 1396/1/18 ساعت: ۱۸ توسط:drtahqiq :

توزيع معكوس چه رابطه اي با آميخته بازاريابي دارد ؟

مفهوم آميخته بازاريابي

مفهوم آميخته بازاريابي : (فيسك[i]، ۱۹۷۳) به رهبران كسب وكار درباره وضع اضطراري بحران زيست محيطي و پيامدهاي آن در تصميمات بازاريابي آنها هشدار داد. علاوه بر آن، درمورد مخاطراتي كه اگر از مصرف معقولانه‌ي شركت‌هاي خود چشم پوشي كنند، با آنها مواجه خواهند شد هشدار داد.
ال‌انصاري[ii] (1974) مفهوم آميخته بازاريابي ، تفاوت بين متغيرهاي قابل كنترل(قيمت /ارتقاء) و غيرقابل كنترل (محيط زيست/اكولوژي) را مورد بحث قرارداد، و براهميت تغيير بازاريابي از كاهش هزينه‌ها به ارتقاي عوامل اجتماعي و توليد تاكيد نمود. او مديريت كانال هاي توزيع معكوس را به عنوان يك كاركرد بازاريابي براي دستيابي به تغيير موفقيت آميز ضروري مي‌داند.

توزيع معكوس

كانال‌هاي توزيع معكوس براي بازيافت درآمريكا، همراه با كاركردهاي كليدي توزيع معكوس، وعوامل اصلي و كاركردي اندازه‌گيري عملكرد اين كانال هاي توزيع، توسط گولتينان و نوكوي[iii](1975) مورد بحث وشناسايي قرار گرفت. نويسندگان از توزيع فيزيكي بهتر وبرنامه‌هاي بازاريابي، قوانين سخت گيرانه‌تر و مراكز سرمايه‌گذاري مشترك براي ارتقاي منابع به منظور بهبود كانال هاي توزيع معكوس حمايت كردند.

قوانين محيط زيست در بلژيك

براي مثال، قانون اكوتكس بلژيك[i]، آگاهي و نگراني صنعت در خصوص محيط زيست را بهبود داد(دي‌كلرك، ۱۹۹۶). تاخير وديركرد بخشي از صنايع براي اتخاذ بازيافت درعمليات خود، ناشي از دلايل قانوني واقتصادي است.
براي مثال، سايرنيگ[ii](1976) اشاره كرده است كه نرخ بهبود محصول و بازيافت آن در دو دهه‌ي گذشته بعلت كاهش قيمت مواد اوليه، قوانين مالياتي نامناسب اعمال شده بر مواد دست دوم، و علاقه‌ي ناخواسته به مواد دست دوم، و علاقه‌ي ناخواسته به مواد استفاده نشده، در حال كاهش بوده است.
سايرنيگ(۱۹۷۶) براي مساعد كردن بازيافت و مورد توجه قراردادن آن، طراحي مجدد شبكه‌هاي برگشت محصول از مواد دست دوم و اصلاح سياست‌هاي تامين و تدارك دولتي را پيشنهاد داده است. «كانال هاي بازاريابي معكوس[iii]» واژه‌اي بود كه توسط فولر(۱۹۷۸) براي ارايه مكانيسم حفظ جريان مناسب مواد دست دوم از مشتريان به سازندگان استفاده شد. او بازيافت را به عنوان حالتي خاص از كانال‌هاي بازاريابي معكوس با پتانسيل‌هاي مختلف شناسايي كرد.

انجام پايان نامه آميخته بازاريابي ۷p آميخته بازاريابي ۸p و ۴c و عناصر آميخته بازاريابي و آميخته محصول

انجام پايان نامه بازاريابي و مفاهيم توزيع معكوس و محيط زيست را از ما بخواهيد …
منبع:
[i] Belgian Ecotax law[ii] Syring[iii] Reverse Marketing Channels[i] Fisk[ii] El- Ansary[iii] Guiltinan & 

برچسب:
امتیاز:
 
بازدید: <~PostViwe~>
+ نوشته شده: 1396/1/18 ساعت: ۱۸ توسط:drtahqiq :

معرفي دستگاه عصبي مركزي و دستگاه عصبي محيطي : آشنايي با علم فيزيولوژي

دستگاه عصبي مركزي و دستگاه عصبي محيطي : علم فيزيولوژي

دستگاه عصبي

 انجام پايان نامه فيزيولوژي : بطور كلي عملكرد بدن تحت كنترل دستگاه عصبي مي­باشد. دستگاه عصبي از دو بخش دستگاه عصبي مركزي[۱] و دستگاه  عصبي محيطي تشكيل شده است. دستگاه عصبي مركزي شامل مغز و نخاع مي­باشد كه از پيچيدگي بالايي برخوردار است.

دستگاه عصبي محيطي از ۱۲ جفت رشته­ هاي عصبي مغزي و ۳۱ جفت رشته ­هاي عصبي نخاعي تشكيل گرديده است.

كه مغز و نخاع را به ساير قسمت­هاي بدن ارتباط مي­دهد. دستگاه عصبي محيطي شامل دو بخش حسي و حركتي است. بخش حسي پيام­هاي حسي را از اندام­ها به دستگاه عصبي مركزي هدايت مي­كند و بخش حركتي، ارسال پيام­هاي عصبي را به اندام­هاي حركتي بر عهده دارد.

علم فيزيولوژي

علم فيزيولوژي شامل مطالعه نحوه عملكرد دستگاه­هاي بدن است. فيزيولوژي ورزشي شاخه­ اي از علوم ورزشي است كه به مطالعه چگونگي تغيير ساختار، كنش بدن و سازگاري­هاي ايجاد شده بر اثر فعاليت­هاي ورزشي مي­پردازد.

طي سال­هاي گذشته، تغييرات و سازگاري­هاي ايجاد شده در سطح سلولي مورد توجه محققان علوم ورزشي قرار گرفته است. اين سازگاري­ها باعث ارتقا عملكرد سيستم­هاي حياتي بدن و در نهايت منجر به بهبود سلامت انسان مي­شود.

نورون ها

نورون­ ها اصلي­ترين سلول­هاي عصبي هستند كه وظيفه انتقال اطلاعات عصبي را برعهده دارند. اين سلول­هاي عصبي از طريق دندريت ­ها،  اطلاعات را دريافت و از طريق آكسون اطلاعات را به سلول­هاي بعدي  منتقل مي­كنند.

سيستم عصبي- عضلاني يكي از سيستم­هاي حياتي بدن است كه در اجراي فعاليت­هاي بدني نقش مؤثري ايفا مي­كند. علاوه بر  اين، اهميت اين سيتم براي درمان بيماري­هاي حركتي و عصبي- عضلاني غير قابل انكار مي­باشد. رشد و حفظ سيستم عصبي عضلاني مهره­ داران نيازمند فعاليت مجموعه­ اي از پلي پپتيدهايي است كه تحت عنوان فاكتورهاي نوروتروفيك شناخته شده­اند ]۱[.

ازين رو مطالعه بيشتر سيستم­هاي عصبي عضلاني و فاكتورهاي مؤثر بر آن از اهميت خاصي برخوردار است.

مروري بر فعاليت و ساختار مولكولي نوروتروفين­

تاريخچه نوروتروفين­ ها [۱] (NT) در پستانداران، در سال ۱۹۵۰ با كشف فاكتور رشد عصب[۲]NGF  به عنوان يك فاكتور ضروري براي رشد آكسوني، آغاز شد و ۳۰ سال بعد انواع ديگر آن­ها، شامل عامل عصبي تغذيه­اي مشتق از مغز (BDNF)، NT-3 و NT-4/5 كشف شدند.

ادامه در انجام پايان نامه دكتر تحقيق!


برچسب:
امتیاز:
 
بازدید: <~PostViwe~>
+ نوشته شده: 1396/1/15 ساعت: ۲۳ توسط:drtahqiq :

نوروبيون چيست؟ مصرف نوروبيون در بارداري و شيردهي چه عواقبي دارد

آمپول نوروبيون چيست

انجام پايان نامه : آمپول نوروبيون يكي از داروهاي رايج امروزه بين مردم براي درمان بيماري هاي مختلف و تقويت نيروي جسماني مي باشد. اطلاعات دارويي اين آمپول را در اين بخش مورد بررسي قرار مي دهيم.
به گزارش دكتر تحقيق:
آمپول نوروبيون را شركتي آلماني به نام مرك توليد كرده است اين دارو داراي ويتامين هاي ب كمپلكس مثل ويتامينB1,B6,B12 است. اين آمپول در ايران براي درمان دردهاي عصبي مورد استفاده قرار مي گيرد.

ورزشكاران نيز از اين آمپول براي تقويت خود استفاده مي كنند. امروزه يكي از شركت هاي دارويي ايران نيز به توليد آمپول هاي نوروبيون مشغول مي باشد. در اين مقاله به بررسي ويژگي ها و عوارض اين دارو مي پردازيم كه مي تواند براي شما نيز مفيد باشد.
آمپول نوروبيون تركيبي از ويتامين هاي گروه B است.

اين ويتامين ها نقش مهمي در حمايت، ترميم و بازسازي اعصاب دارند. بخاطر نقش مهم اين ويتامين ها در بدن اين آمپول در تسكين دردها مخصوصا دردهاي ناحيه كمر، افزايش سرعت انتقال عصبي و بازسازي اعصاب آسيب ديده تاثير قابل توجهي دارد. همچنين بيماران ديابتي و افراد الكلي از اين آمپول براي درمان و كنترل بيماري هاي خود استفاده مي كنند.

آمپول نوروبيون چه ويژگي ها و چه عوارضي دارد

اطلاعات دارويي كامل آمپول نوروبيون

آمپول نوروبيون امروزه در بين فوتباليست ها كاربرد بسيار زيادي دارد. از آنجا كه اين دارو داراي ويتامين هاي گروه B است بهتر است تحت نظر پزشك مورد استفاده قرار بگيرند.

اين آمپول بايد بصورت داخل عضلاني و عميق تزريق شود اين دارو نبايد توسط بيماران مبتلا به LEBER مورد استفاده قرار گيرد. اگر از اين آمپول براي تقويت استفاده مي كنيد بهتر است هفته اي۱ مرتبه آن را تزريق نماييد.

موارد مصرف آمپول نوروبيون

اين دارو همانطور كه گفتيم تركيبي از ويتامين هاي B مي باشد به همين دليل براي افرادي كه با كمبود ويتامين B در بدن مواجه هستند و همچنين براي افراد بالاي ۵۰ سال كه نمي توانند به اندازه كافي ويتامين B جذب كنند نيز مفيد مي باشد. بيماران مبتلا به كم خوني شديد، ضعف، خستگي شديد و يا دوران نقاحت پس از عمل جراحي نيز مي توانند از اين آمپول استفاده كنند.

آمپول نوروبيون اطلاعات دارويي, سلامت

عملكرد ويتامين ها در نوروبيون

ويتامينB1 كه به آن تيامين نيز مي گويند براي فعاليت غده آدرنال، سيستم عصبي مركزي و متابوليزم مواد غذايي مورد نياز مي باشد. اين ويتامين به عنوان كوآنزيم به كنترل اشتها و هضم و همچنين جذب مواد غذايي كمك مي كند و در تبديل قند به انرژي به عنوان سوخت نقش مهمي دارد.

كه براي فعاليت هاي سلول هاي بدن ضروري مي باشند. اين ويتامين براي افراد بزرگسال بطور روزانه مورد نياز مي باشد. ويتامينB6 نيز براي توليد انتقال دهنده هاي عصبي مورد نياز مي باشند. اين انتقال دهنده ها يكي از ابزارهاي ارتباطي سلول مغز و رشته هاي عصبي مي باشند.

براي سيستم ايمني و متابوليزم مواد غذايي ويتامينB6 بسيار مورد نياز است. ويتامين هاي B12 باعث افزايش توليد آر ان اي و دي ان اي مي شوند اين ويتامين براي ثبت اطلاعات ژنتيك و رشد سلول ها مورد نياز مي باشد.

آمپول نوروبيون اطلاعات دارويي, سلامت

ادامه در انجام پايان نامه پزشكي دكتر تحقيق


برچسب:
امتیاز:
 
بازدید: <~PostViwe~>
+ نوشته شده: 1396/1/15 ساعت: ۲۳ توسط:drtahqiq :

تاثير آلزايمر بر مغز سطح شناسي و فعاليت هاي روزانه – دانلود پايان نامه

پايان نامه تاثير آلزايمر بر مغز و سطح شناسي

تاثير آلزايمر بر مغز ؛ آلزايمر شايع ترين نوع دمانس است. اين بيماري موجب اختلال در حافظه مي شود. دراين حالت تفكرو تواناييهاي فكري، ادراك ورفتار فردرادرانجام كارهاي روزمره تحت تاثير قرارميدهد(۱۱).

اين بيماري يك بيماري مزمن، پيشرونده و تحليل برنده سلول هاي مغزي است. تاثير آلزايمر بر مغز ميتواند به اختلال شناختي درفرد منجر شود(۲).

فرد مبتلا درشناخت زمان، مكان و اشخاص دچار اختلال ميشود.  حافظه اخيرش ازكار ميافتد. در اين بيماران بافت مغز تحليل مي رود. بافت و اندازه مغز كوچك مي شود و پلاكهاي پيري بافت مغز را احاطه ميكند(منبع).

در سي تي اسكن نيز كوچك شدن بافت مغز وچين وشكنج بزرگ مغزي بيش ازحد معمول ديده ميشود(۳).

دانلود پايان نامه آلزايمر و پرستاري

آلزايمر يك معظل جهاني درعرصه سلامت است. عمده ترين علائم آلزايمر در زمينه هاي شناختي است.

به دنبال آن فرددچار كاهش سطح عملكردي، رفتاري ورواني ميشود. اين عوامل به مرور موجب وابستگي سالمند مي شود. درنتيجه مقدمه اي است بر كاهش كيفيت زندگي و بستري در بيمارستانها(۱).

اختلالات شناختي ابتدا فعاليتهاي روزمره وابسته به ابزار( IADL )و سپس فعاليتهاي روزانه زندگي(ADL) راتحت تاثير قرارميدهد.  درنهايت موجب گوشه گيري اين افراد از اجتماع و فعاليتهاي معمول زندگي ميشود(۴).

تاثير آلزايمر بر مغز و شروع اختلالات رواني

حفظ فعاليت روزانه وپيشگيري ازپيشرفت اختلال شناختي اين افراد به پيشگيري از ضعف عضلاني كمك مي‌كند(۵). ساير مشكلاتي كه در اثر بي‌تحركي ايجاد مي‌شود راحل ميكند.

از اين رو بكارگيري روشهايي جهت حفظ عملكرد سالمند تاثير زيادي بر سطح كيفيت زندگي اودارد.

در حال حاضر از روشهاي درماني زيادي استفاده ميشود. از جمله تجويز داروهاو كاردرمانيها براي كنترل روند پيشرفت. داروهاي مورداستفاده درآلزايمر تاثيركوتاه مدتي روي حيطه هاي شناختي دارد.

البته عوارض متعددي براي سالمند به همراه دارد. بهمين دليل نياز شديدي براي گسترش درمانها و مداخلات غير دارويي احساس ميشود(۱۰).
با توجه به اينكه بازي به بخش مهمي از زندگي روزمره افراد تبديل شده است. تحقيقات متعددي درمورد اثربخشي بازي‌سازي درزمينه‌هاي آموزشي انجام شده است(۹).
بازي‌سازي مفهوم جديدي است كه منشا پيدايش آن رسانه‌هاي ديجيتال است. براي اولين بار نيك پالينگ اين اصطلاح را در سال ۲۰۰۳ معرفي نمود.

ولي در آن زمان توجه چنداني به آن نشد. تاآنكه در نيمه دوم سال ۲۰۱۰، با وروداين بحث به كنفرانسهاي علمي، بازي‌سازي توجه بسياري رابه خودمعطوف داشت.

ادامه در انجام پايان نامه روانشناسي دكتر تحقيق !

انجام پروپوزال روانشناسي

دانلود پايان نامه آلزايمر و پرستاري

 


برچسب:
امتیاز:
 
بازدید: <~PostViwe~>
+ نوشته شده: 1396/1/12 ساعت: ۲۱ توسط:drtahqiq :

تمرين استقامتي و تاثير آن بر سيگنالينگ PGC و تخريب بافت چربي

تمرين هاي استقامتي

انجام پايان نامه فيزيولوژي – مطالعات اخير شروع به كيفيت­ گذاري اين مورد كرده ­اند. كه چگونه تمرين مي­تواند عملكرد شناختي را در انسان­ها تحت  تأثير قرار دهد. قابليت بالقوه اين مطالعات بالاست ازآنجايي كه مي­توانند به ايجاد فرضيه­ اي براي دستيابي به ارتباط جنبه­ هاي مختلف تمرين براي شناخت مزاياي بدست آمده كمك كنند.

توانايي تمرين براي گسترش عملكرد طي يادگيري و فرآيند حافظه همچنين تحريك نوروژنز هيپوكمپ در حيوانات، تلاش­هايي را در جهت درك مكانيسم­هاي مولكولي آن­ها برانگيخته است، زيرا چنين دانشي مي­تواند در فرمول­بندي استراتژي­هاي مؤثر براي جلوگيري از زوال شناختي، بويژه طي پيري مفيد باشد ]۲۷[.

ضرورت ورزش براي سلامت مغز

در سال­هاي اخير، مشخص شده ورزش و به ويژه ورزش استقامتي اثرات مفيدي بر روي سلامت مغز و عملكرد شناختي داشته باشد. همچنين گزارش شده است كه ورزش موجب بهبود بيماري­هاي عصبي مثل افسردگي، صرع، سكته مغزي و بيماري آلزايمر مي­شود.

اثرات آن بر روي مغز بيشتر در مناطق مربوط به حافظه و يادگيري مانند هيپوكمپ آشكار مي­باشد. يك ميانجي مهم اين اثرات، BDNF است كه بقا سلول هاي عصبي، تمايز، مهاجرت و انعطاف سيناپسي را القا مي كند. با اين حال، مكانيسمي كه BDNF توسط ورزش تحريك مي شود تاكنون نامشخص مانده است ]۲۰[.

علاوه بر اينكه افزايش در سطوح BDNF پس از ورزش سبب افزايش يادگيري و عملكرد شناختي مي شود، امكان دارد ورزش فاكتورهاي ديگري كه باعث فراگيري اطلاعات جديد مي‌شوند را تعديل‌كند. براي مثال، پس از ورزش افزايش نروژنزيز در هيپوكمپ سبب پيشرفت در عملكرد حافظه فضايي و افزايش تسلط حيوان به محيط پيرامون مي­شود]۲۶[.

تعيين بهترين پروتكل تمريني

جديدترين بررسي­ها نشان مي­دهد كه بيان FNDC5 و گردش ايريزين در بيماران چاق كاهش مي­يابد اما ممكن است بافت چربي در واكنش به ورزش،ايريزين ترشح كند. نتايج متناقض در مورد ترشح ايريزين در پاسخ به ورزش، نشان مي­دهد، نوع برنامه ورزشي و مدت و شدت آن بسيار مهم است و پيشنهاد شده كه تحقيقات بيشتري براي تعيين بهترين پروتكل تمريني انجام گيرد ]۲۱[.

نقش FNDC5 ماهيچه اسكلتي در هموستاز انرژي و نقش تنظيم كننده ورزش و PGC-1α در بدن، منجر به بررسي اين مساله شد كه آياFNDC5  mRNA ماهيچه ­اي و ايريزين سرم به ورزش پاسخ مي­دهند. و آيا بيان PGC-1α با بيان FNDC5 در ارتباط است.

پس از آن تحقيقات گسترده­اي براي بررسي بيان اين فاكتورها و ارتباط بين آنها در ساير قسمت­هاي بدن، به ويژه در مغز شكل گرفت. و تحقيقات بيشتر براي دستيابي به مكانيسم­هاي زيربنايي همچنان ادامه دارد ]۲۱[.

افزايش BDNF در خون و هيپوكمپ بر اثر ورزش

ادامه در دكتر تحقيق: انجام پايان نامه دكتر تحقيق

drtahqiqco.com

انجام پروپوزال فيزيولوژي ورزش


برچسب:
امتیاز:
 
بازدید: <~PostViwe~>
+ نوشته شده: 1396/1/12 ساعت: ۲۱ توسط:drtahqiq :

رژيم غذايي و رابطه آن با التهاب معده : سرطان معده از التهاب شروع ميشود!

رابطه رژيم غذايي و سرطان معده

چندين نمايه رژيمي وجود دارد كه كيفيت رژيمي را بررسي مي كنند اما هيچكدام از آنها اثرات رژيم غذايي بر روي التهاب را بررسي نمي كردند تا اين كه محققين در مركز پيشگيري و كنترل سرطان دانشگاه كاروليناي جنوبي؛ نمايه التهابي رژيم غذايي يا (DII)Dietary Inflammatory Index   را در سال ٢٠٠٩ ايجاد كرده و توسعه دادند.

شواهد زيادي نيز نشان مي دهد كه رژيم غذايي نقش مهم و مركزي در تنظيم التهاب مزمن برعهده دارد.

به عنوان مثال ، رژيم غذايي غربي كه حاوي مقادير بالاي گوشت قرمز، محصولات لبني پرچرب و كربوهيدرات هاي ساده مي باشد، در ارتباط با سطوح بالاي پروتئين واكنشي سي يا (CRP)C-reactive protein   و اينترلوكين ۶ يا (۶-IL) ۶-Interleukin است . در طرف ديگر؛ رژيم غذايي مديترانه اي كه حاوي مقادير بالايي غلات كامل ، ماهي، ميوه و سبزيجات برگ سبز و مقادير متوسط الكل و روغن زيتون و مقادير پايين گوشت قرمز و كره است ؛ در ارتباط با سطوح پايين التهاب است (٢٣-٢۵).

همچنين رژيم هاي حاوي مقادير بالاي ميوه و سبزي در ارتباط با سطوح پايين CRP هستند (٢۶, ٢٧). مواد مغذي خاصي نيز مانند اسيدهاي چرب امگا ٣ (٢٨, ٢٩)؛ فيبر (٣٠, ٣١)؛ ويتامين E (٣٢-٣۴)؛ ويتامين C (٣٢, ٣۵)؛ بتاكارتن (٣٢, ٣۶, ٣٧) و منيزيم (٣٠, ٣٨) در ارتباط با سطوح پايين التهاب هستند.

نمايه التهابي رژيم غذايي

از نمايه التهابي رژيم غذايي مي توان در جمعيت هاي مختلف جهت بررسي پتانسيل التهابي رژيم غذايي كه از بررسي رژيم غذايي توسط ابزارهايي مانند يادآمد ٢۴ ساعته ، پرسشنامه بسامد خوراك و يا يادداشت هاي غذايي به دست آمده استفاده كرد (٣٩-۴١).

نمايه التهابي رژيم غذايي در پيش بيني نشانگرهاي التهابي مانند CRP و ۶-IL در چندين مطالعه در ايالات متحده و يك مطالعه در استراليا موفق بوده است (۴٠-۴٢). هدف ايجاد نمايه التهابي رژيم غذايي تهيه روش و يا ابزاري بود كه بتواند رژيم افراد را به دو گروه عمدتا “مولد التهاب ” و عمدتا “ضدالتهاب ” طبقه بندي كند (۴٣).

انجام پايان نامه علوم پزشكي

انجام پايان نامه تغذيه بصورت حرفه اي فقط در دكتر تحقيق!


برچسب:
امتیاز:
 
بازدید: <~PostViwe~>
+ نوشته شده: 1396/1/12 ساعت: ۰۰ توسط:drtahqiq :

موضوعات جديد پايان نامه و تحقيق بهداشت محيط

پايان نامه بهداشت محيط

در اين بخش قصد داريم به ارائه موضوعات پايان نامه و تحقيق در زمينه بهداشت محيط بپردازيم:

موضوعات جديد پايان نامه و تحقيق بهداشت محيط

 

پايان نامه بهداشت محيط

پايان نامه بهداشت محيط 

عناوين پايان نامه بهداشت محيط

 • بررسي كارائي لجن فعال با محيط ثابت رشد جهت حذف فسفر از فاضلاب خانگي.
 • نيتريفيكاسيون در فاضلاب شهري بااستفاده ازلجن فعال بامحيط رشد ثابت.
 • طرح پايلوت براي بررسي كارآئي لجن فعال با محيط رشد ثابت براي تصفيه فاضلاب خانگي.
 • بررسي نقش زغال دركاهش و جداسازي THM‎ از آب.
 • بررسي آزمايشگاهي تصفيه فاضلاب واحد پنيرسازي به روش بسترهاي ثابت غير هوازي.
 • مطالعه و ارزيابي سيستم لجن فعال (Anonic-Oxic‎) در تصفيه فاضلاب.
 • ارزيابي مزايا و معايب طرح جديد جمع آوري زباله در تهران.
 • مطالعه حذف سيانيد از پساب كارخانجات آبكاري الكتريكي حاوي كمپلكسهاي سيانيد با فلزات سنگين.
 • تعيين كارايي فرايندهاي فيزيكو شيميائي در تصفيه پساب كارخانجات پنبه سفيد كني.
 • جداسازي و شناسايي نيتريفايرهاي بومي با استفاده از روشهاي كشت و PCR‎.
 • جداسازي و شناسايي باكتريهاي دنيتريفاير موثر در حذف نيترات توسط روش‌هاي كشت و مولكولي (PCR‎).
 • بررسي وضع آلودگي آبهاي زيرزميني به يون نيترات دراثر كاربرد كودهاي ازته در شهرستان بابل.
 • بررسي كمي و كيفي و ارائه راه‌حل تصفيه فاضلاب نساجي تهران.
 • تعيين مدل طراحي لجن فعال با محيط رشد ثابت.
 • حذف سورفاكتانتهاي آنيوني از فاضلاب شهري با استفاده از فرآيند بيولوژيكي هوادهي ممتد با سيكل متناوب.
 • بررسي كارآيي استفاده از ازن در تثبيت لجن فاضلاب شهري.
 • كاربرد توام انرژي خورشيدي، فرآيند الكتروشيميايي و سيكل مرطوب‌سازي – رطوبت‌زدايي در تصفيه پيشرفته فاضلاب.
 • حذف بيولوژيكي (Cr (V1‎ از فاضلابهاي صنعتي به روش هوازي و بي‌هوازي.
 • ارزيابي فرآيند لجن فعال دو مرحله‌ايي (AB‎) در تصفيه فاضلاب شهرتهران.
 • حذف فلزات سنگين و دترجنتها از آبهاي آلوده توسط بنتونيت.

راي دريافت موضوعات جديدتر و كامل تر و  مشاوره رايگان با دكتر تحقيق تماس بگيريد.

ضمنا اين بخش تازه افتتاح شده است و در آينده نزديك پربارتر خواهد بود. پس دوباره به ما سر بزنيد.


برچسب:
امتیاز:
 
بازدید: <~PostViwe~>
+ نوشته شده: 1396/1/5 ساعت: ۰۳ توسط:drtahqiq :

معرفي دانشگاه تگزاس اي اند ام TEXAS A&M UNIVERSITY

دانشگاه تگزاس اي اند ام

 • Texas A&M University
 • كشور: امريكا
 • تاسيس: ۱۸۷۶
 • سايت دانشگاه: www.tamu.edu
 • رتبه بندي: 
  رتبه جهاني ۱۵۳ (Top Universities)
    ۱۰۱-۱۵۰ (ARWU)
    ۱۵ (Webometrics)
  رتبه جهاني در مهندسي ۷۷ (Top Universities)
    ۲۲ (ARWU)
  رتبه جهاني در مكانيك ۵۰ (Top Universities)
  رتبه ملي ۵۳-۶۷ (ARWU)
 • شهريه:  
  بومي كارشناسي ۸۰۰۰-۱۰۰۰۰
  (دلار) تحصيلات تكميلي ۴۰۰۰-۶۰۰۰
  غيربومي كارشناسي ۲۲۰۰۰-۲۴۰۰۰
  (دلار) تحصيلات تكميلي ۱۲۰۰۰-۱۴۰۰۰
 • پذيرش: 
  مهلت درخواست پذيرش چرخشي
  هزينه ارسال درخواست (دلار) ۹۰

معرفي دانشگاه تگزاس اي اند ام   TEXAS A&M UNIVERSITY

دانشگاه تگزاس اي اند ام يك موسسه عمومي است كه در سال ۱۸۷۶ ميلادي تاسيس شده است. تعداد كل دانشجوياني كه در مقطع كارشناسي در اين دانشگاه ثبت نام كرده اند نزديك به ۴۰ هزار نفر بوده، دانشگاه در فضايي شهري قرار داشته و مساحت آن به ۵۲۰۰ هكتار ميرسد. اين دانشگاه با بهره گيري از تقويم تحصيلي ترمي واحدي در ميان كالج هاي آمريكا رتبه ۶۹ را به خود اختصاص داده است.

درحاليكه در مقاطع تحصيلات تكميلي در حوزه مهندسي توانسته است رتبه ملي ۱۱ را كسب كند. گفتني است كه شهريه اين دانشگاه براي سال ۱۴-۲۰۱۳ براي دانشجويان بومي حدود ۹ هزار دلار و براي دانشجويان غيربومي حدود ۲۵ هزار دلار تخمين زده شده است. شهريه ترمي براي دانشجويان مقاطع تحصيلات تكميلي بومي ۲۲۷ و براي دانشجويان غيربومي ۵۸۱ دلار برآورد شده است.
آيا براي اينكه شما را اگي (Aggie) بنامند آماده ايد؟ جالب است بدانيد به هر كسي كه در اين دانشگاه به تحصيل بپردازد اگي گفته ميشود. دانشگاه با ارائه بيش از ۸۰۰ كلوب و موسسه خدمت رساني به دانشجويان گستره وسيعي از رشته هاي تحصيلي را پوشش ميدهد. بيش از ۲۵ درصد از دانشجويان در ليگ هاي ورزشي داخلي شركت گرده و حدود ۱۲ درصد از آنها عضو جامعه گريك (Greek) هستند.

دانشكده مهندسي دوايت لوك (Dwight Look)

در ميان دانشكده هاي اين دانشگاه، دانشكده مهندسي دوايت لوك (Dwight Look) و دانشكده بيزينس ميز (Mays) از شهرت بسزايي برخوردارند. مركز تحقيقاتي اين دانشگاه امكانات منحصر بفردي را براي تحقيق و پژوهش براي دانشجويان محيا ساخته كه از جمله آن ميتوان به مركز تحقيقاتي دامپزشكي اشاره كرد كه تنها دانشكده دامپزشكي در ايالت تگزاس شناخته ميشود.

اين دانشگاه در قطر نيز پرديسي دارد كه در حال حاضر حدود ۳۰۰ دانشجو در آن مشغول به تحصيل هستند. از فارغ التحصيلان اين دانشگاه ميتوان به تعداد زيادي از سياستمداران آمريكايي و نمايندگان مجلس آمريكا جو بارتون (Joe Barton) و لويي گومرت (Louie Gohmert) اشاره داشت.

دانشكده مهندسي دانشگاه تگزاس

دانشكده مهندسي اين دانشگاه با دارا بودن بيش از ۳۰۰ عضو هيات علمي ثابت و تمام وقت رشته هايي نظير مهندسي هوافضا و مهندسي اقيانوس را ارائه ميكند. مضافا برنامه هاي ميان رشته ايي مانند فيزيك بهداشت، توزيع صنعتي و مهندسي ايمني در نظر گرفته شده است.

در مهندسي زيستي، مهندسي كشاورزي، مهندسي نفت و مهندسي هسته اي دانشگاه قدرتمندي شناخته شده است.
براي اخذ بورسيه تحصيلي و كمك مالي در دانشكده مهندسي دانشجويان از طريق فعاليت هايي در حوزه آموزش، تحقيق ميتوانند فعاليت داشته باشند. دانشجويان دكتري در دانشكده مهندسي در صورت موفق شدن به اخذ بورسيه سالانه مبلغ ۱۵ تا ۴۰ هزار دلار را براي مدت ۴ سال دريافت ميكنند.
از فارغ التحصيلان برجسته دانشكده دوايت لوك ميتوان به مارك پاكِت (Mark Puckett)، ر ئيس اسبق شركت فناوري انرژي شورون (Chevron) و دنيس سگرز (Denis Segers) مدير عامل شركت نيمه هادي تبولا (Tabula) اشاره كرد

ادامه در انجام پايان نامه دكتر تحقيق

پايان نامه مهندسي صنايع


برچسب:
امتیاز:
 
بازدید: <~PostViwe~>
+ نوشته شده: 1396/1/3 ساعت: ۲۱ توسط:drtahqiq :

رتبه بندي دانشگاه هاي ايران در سال ۲۰۱۷ – برترين دانشگاه هاي ايران

رتبه بندي دانشگاه هاي ايران

جبل عاملي و رسولي نژاد (۱۳۹۲)، “بكارگيري مدل فرايند تحليل شبكه اي در رتبه بندي دانشگاه هاي ايران : مطالعه موردي بانك صادرات” رتبه بندي  واحدهاي اقتصادي همسان يكي از موضوعات مهم جهت تصميم گيري و بهبود عملكرداين واحدها محسوب مي‌شود.يكي از اين واحدهاي اقتصادي مهم، بخش بانكي هركشور است.

 

رتبه بندي بر اساس عملكرد ERP

رتبه بندي دانشگاه هاي ايران -كال وهمكاران در سال ۲۰۱۰، طي مطالعه اي كه از عملكرد ERP در سازمان‌هاي هندي داشتند به اين نتيجه رسيدند كه، در سازمان‌هايي كه سيستم برنامه ريزي منابع سازمان را پياده سازي نموده-اند، نسبت به تأثيرات گسترده و مزاياي قابل توجه اين دستگاه‌ها متوقع بوده و انتظار دارند كه بسياري از مشكلات آن‌ها با پياده سازي سيستم مرتفع گردد.

در عمل با توجه به پيچيدگي¬هاي موجود، برآورده ساختن تمامي اين انتظارها مشكل بوده و دستيابي به تمام مزيت هاي عنوان شده در كوتاه مدت ميسر نيست. البته پياده‌سازي سيستم همواره تأثيرات مثبتي از جمله كيفيت اطلاعات و بهبود مكانيزاسيون را به همراه خواهد داشت، ولي ممكن است اين موارد نتواند به تنهايي رضايت مديران را جلب نمايد.

بنابراين هر سازماني قبل از پياده سازي سيستم برنامه ريزي منابع سازماني بايد ميزان آمادگي سازمان براي استقرار آن را سنجيده و به محض پياده‌سازي ERP، موانع موجود بر سر راه اثربخشي آن را موردمطالعه قرار دهد .

اظهار نظر رئيس پايگاه isc

دهقاني گفت: يو.اس.نيوز يكي از نظام هاي رتبه بندي معتبر در سطح دنياست و از سال ۱۹۸۳ دانشكده هاي آمريكا را مورد رتبه بندي قرار داده است. اين پايگاه با بيش از ۳۰ سال تجربه در رتبه بندي دانشگاهي، از سال ۲۰۱۵ ميلادي اقدام به رتبه بندي دانشگاه ها در سطح جهاني نمود.

سرپرست ISC افزود: اين پايگاه همچون ديگر نظام هاي رتبه بندي، تعداد دانشگاه هاي مورد ارزيابي خود را در سال ۲۰۱۷ ميلادي افزايش داد و از ۷۵۰ در سال ۲۰۱۶ ميلادي به ۱۰۰۰ دانشگاه رساند. بدين ترتيب تعداد دانشگاه هاي بيشتري توانستند ضمن حضور در اين رتبه بندي، فرصت بررسي عملكرد خود را در سطح جهاني پيدا كنند.

وي ادامه داد: دانشگاه هاروارد، موسسه فناوري ماساچوست و استنفورد رتبه اول تا سوم جهاني را به دست آوردند. دانشگاه كاليفرنيا، بركلي و موسسه فناوري كاليفرنيا نيز موفق به كسب رتبه هاي ۴ و ۵ در سطح دنيا شدند. دو دانشگاه آكسفورد و كمبريج نيز از انگلستان توانستند رتبه هاي ۱ و ۲ اروپا و ۶ و ۷ جهاني را در سال ۲۰۱۷ كسب نمايند.

دهقاني اظهار داشت: يو.اس. نيوز از ۱۲ شاخص جهت ارزيابي و رتبه بندي دانشگاه ها بهره مي گيرد كه اين شاخص ها در جدول زير نمايش داده شده است. همچنين اين شاخص ها نسبت به سال گذشته، اندكي تفاوت كرده اند.

 شاخص هاي رتبه بندي يو.اس.نيوز سال ۲۰۱۷

    شاخص

وزن

شاخص

وزن

   اعتبار جهاني پژوهش

۵/۱۲%

تعداد مقالات پر استناد (۱۰% برتر)

۵/۱۲%

   اعتبار منطقه اي پژوهش

۵/۱۲%

درصد مقالات پر استناد (۱۰% برتر)

۱۰%

   انتشارات

۱۰%

همكاري هاي بين المللي

۱۰%

   تاثير استناد نرمال شده

۱۰%

تعداد مقالات ۱% برتر

۵%

   كتاب

۵/۲%

كنفرانس

۵/۲%

   مجموع استناد

۵/۷%

درصد مقالات ۱% برتر

۵%

 

شاخص هاي كتاب سنجي بر اساس اطلاعات نمايه شده در پايگاه اطلاعاتي وب.آو.ساينس براي يك دوره ۵ ساله ۲۰۱۰-۲۰۱۴ مورد محاسبه قرار مي گيرند.

سرپرست پايگاه استنادي علوم جهان اسلام (ISC) گفت: بر اساس نتايج منتشر شده پايگاه خبري رتبه بندي دانشگاه هاي ايران سال ۲۰۱۷ يو.اس.نيوز ، ۱۱ دانشگاه از كشورمان توانستند خود را در فهرست دانشگاه هاي برتر جهان قرار دهند.

دانشگاه هاي صنعتي شريف، تهران، صنعتي اصفهان، صنعتي اميركبير، آزاد اسلامي واحد كرج، علم و صنعت ايران، علوم پزشكي تهران، تربيت مدرس، تبريز، فردوسي مشهد و علوم پزشكي شهيد بهشتي توانستند با كسب رتبه هاي ۱ الي ۱۱ در سطح كشور، در فهرست ۱۰۰۰۰ دانشگاه برتر دنيا جا گيرند و اين در حالي است كه در سال گذشته تعداد دانشگاه هاي كشور در فهرست يو.اس.نيوز برابر با ۸۸ دانشگاه بوده است.

دهقاني اعلام كرد: اين اولين سالي است كه ۳ دانشگاه تبريز، فردوسي مشهد و علوم پزشكي شهيد بهشتي توانستند در رتبه بندي يو.اس.نيوز حاضر شوند.  در جدول زير وضعيت دانشگاه­هاي كشور در رتبه بندي يو.اس.نيوز نشان داده شده است.

  وضعيت دانشگاه­هاي كشور در رتبه بندي يواس نيوز

رتبه جهاني سال      ۲۰۱۵

رتبه جهاني سال ۲۰۱۶

رتبه بندي دانشگاه هاي ايران سال ۲۰۱۷

دانشگاه

۳۷۷

۴۳۵

۴۰۵

دانشگاه صنعتي شريف

۳۶۰

۳۷۹

۴۴۸

دانشگاه تهران

۴۷۲

۵۴۷

۵۲۳

دانشگاه صنعتي اصفهان

۵۹۹

۶۰۱

دانشگاه صنعتي اميركبير

۷۳۶

۶۲۹

دانشگاه آزاد واحد كرج

۷۱۷

۷۲۴

دانشگاه علم و صنعت ايران

۶۱۲

۷۴۵

دانشگاه علوم پزشكي تهران

۶۹۹

۷۵۷

دانشگاه تربيت مدرس

۷۷۷

دانشگاه تبريز

۸۲۰

دانشگاه فردوسي مشهد

۹۱۱

دانشگاه شهيد علوم پزشكي بهشتي

 

وي افزود: دانشگاه صنعتي شريف با ۳۰ پله رشد نسبت به سال گذشته توانست رتبه نخست ايران و ۴۰۵ جهان را كسب نمايد. دانشگاه تهران رتبه دوم ايران و صنعتي اصفهان رتبه سوم ايران را به دست آوردند.

در بين ۱۱ دانشگاه ايران، دانشگاه آزاد اسلامي كرج رتبه ۵ ايران و ۶۲۹ جهان را كسب كرده است. اين دانشگاه با ۱۰۷ رتبه رشد، بيشترين رشد رتبه را در بين دانشگاه هاي كشور داشته است.

سرپرست ISC در ادامه افزود: ايران همچون سال گذشته توانسته بعد از تركيه رتبه دوم منطقه را به لحاظ تعداد دانشگاه برتر در رتبه بندي دانشگاه هاي ايران از آن خود كند. رژيم اشغالگر قدس و عربستان نيز بعد از ايران و به ترتيب با داشتن ۷ و ۴ دانشگاه رتبه هاي سوم و چهارم منطقه را كسب كرده اند. در جدول زير تعداد كل دانشگاه هاي حاضر در رتبه بندي يو.اس. نيوز و همچنين تعداد دانشگاه هاي ايران نمايش داده شده است.

    تعداد دانشگاه هاي ايران در رتبه بندي يو.اس.نيوز

سال رتبه بندي

۲۰۱۷

۲۰۱۶

۲۰۱۵

تعداد دانشگاه هاي ايران

۱۱

۸

۳

تعداد كل دانشگاه ها

۱۰۰۰

۷۵۰

۵۰۰

 

دهقاني تصريح كرد: علاوه بر رتبه بندي جهاني، اين پايگاه در سال ۲۰۱۷ميلادي دانشگاه ­هاي جهان را در ۲۲ حيطه موضوعي رتبه ­بندي و ۴۰۰ دانشگاه­ برتر را در هر شاخه معرفي كرد. لازم به ذكر است كه در رتبه بندي موضوعي سال ۲۰۱۶ يو.اس.نيوز تعداد ۲۵۰ دانشگاه را در هر حيطه مورد رتبه بندي قرار داده بود.

وي گفت: ايران در سال ۲۰۱۷ در ۱۲ حيطه موضوعي داراي نماينده در جمع ۴۰۰ دانشگاه برتر دنيا است و اين در حالي است كه اين رقم در سال گذشته برابر با ۸ حيطه بوده است.

دهقاني در ادامه گفت: ايران در ۳ حيطه داروشناسي و سم شناسي، علوم كشاورزي، و مهندسي بالاتر از تركيه، عربستان و رژيم اشغالگر قدس قرار گرفته است و بدين ترتيب توانست رتبه نخست منطقه را از آن خود كند. دانشگاه تهران در حيطه مهندسي توانست با ۵ پله رشد نسبت به سال گذشته رتبه ۴۵ جهان و اول خاورميانه را كسب كند.

همچنين اين دانشگاه در حيطه علوم كشاورزي نيز با كسب رتبه ۷۱ جهاني، به عنوان برترين دانشگاه منطقه در اين حيطه معرفي شد. دانشگاه علوم پزشكي تهران نيز در حيطه دارو شناسي و سم شناسي براي اولين بار توانست حاضر شود و با كسب رتبه ۸۶ جهاني، بالاتر از كليه دانشگاه هاي خاورميانه قرار گيرد.

سرپرست پايگاه استنادي علوم جهان اسلام (ISC) افزود: همچنين در حيطه ايمني شناسي، رياضي و علم مواد ايران رتبه دوم منطقه را كسب كرده است. لازم به ذكر است كه در حيطه ايمني شناسي هيچ دانشگاهي از عربستان و تركيه در جمع ۴۰۰ دانشگاه برتر دنيا وجود ندارد.

در جداول زير عملكرد دانشگاه هاي كشور در ۱۲ حيطه موضوعي نمايش داده شده است.

رتبه بندي دانشگاه هاي ايران در ۱۲ حيطه موضوعي در جهان 

فيزيك

علوم كامپيوتر

علوم كشاورزي

شيمي

علم مواد

مهندسي

دانشگاه

۱۲۰

۷۱

۲۳۵

۱۱۷

۴۵

دانشگاه تهران

۱۹۶

۱۵۸

۲۲۱

۱۴۲

۶۰

دانشگاه صنعتي شريف

۲۶۰

۱۳۰

۱۶۸

۲۶۴

۱۹۷

۶۳

دانشگاه آزاد واحد كرج

۸۵

۴۰۰

۱۵۹

۸۰

دانشگاه صنعتي اميركبير

۱۸۹

۱۶۹

۱۱۳

دانشگاه علم و صنعت ايران

۳۷۵

۱۵۲

دانشگاه تبريز

۱۸۰

۱۹۱

۳۰۹

۱۴۰

۱۸۸

دانشگاه صنعتي اصفهان

۱۸۴

۲۸۹

۳۵۱

۱۹۱

دانشگاه تربيت مدرس

۱۸۰

۳۶۸

۲۵۲

دانشگاه فردوسي مشهد

۳۸۹

دانشگاه علوم پزشكي تهران

  

رياضيات

داروشناسي و سم شناسي

ايمن شناسي

پزشكي

علوم گياهي و حيواني

بيولوژي و بيو شيمي

دانشگاه

۲۴۲

۳۰۷

دانشگاه تهران

۸۶

۱۹۹

۲۴۹

۳۷۲

دانشگاه علوم پزشكي تهران

۳۷۶

دانشگاه تربيت مدرس

۷۲

۳۸۱

دانشگاه آزاد واحد كرج

۹۳

دانشگاه صنعتي اميركبير

  در آسيا نيز دانشگاه توكيو با كسب رتبه جهاني ۴۴ در برترين جايگاه اين قاره قرار گرفت. دانشگاه ملي سنگاپور و دانشگاه پكينگ چين نيز به ترتيب با كسب رتبه هاي ۵۰ و ۵۳ در جهان، مقام دوم و سوم آسيا را كسب كردند. چين بعد از آمريكا، بيشترين تعداد دانشگاه برتر دنيا را در خود جا داده است.

 

 


برچسب:
امتیاز:
 
بازدید: <~PostViwe~>
+ نوشته شده: 1396/1/3 ساعت: ۲۱ توسط:drtahqiq :

انجام پايان نامه مهندسي برق - مانيتور هاي قدرت در ارزيابي پارامترهاي امپدانس

مانيتور هاي قدرت در ارزيابي پارامترهاي امپدانس

انجام پايان نامه مهندسي برق : پيشرفته ترين ابزار ارزيابي، آنقدر دقيق و پيشرفته هستند كه مي توانند با دقت بسيار بالا به ارزيابي و نظارت بر  پارامترهاي سيستم بپردازند. امروزه اين مانيتور هاي قدرت، از طريق تركيب دستگاه هاي ارزيابي با تكنولوژي بالا و واحدهاي پر سرعت پردازش داده قادر به ارزيابي و نظارت بر پارامترهاي خاص سيستم قدرت هستند كه قبلا قابل ارزيابي نبودند.

پارامترهاي امپدانس سيستم قدرت

اين پارامترها عبارتند از پارامترهاي امپدانس سيستم قدرت ، پارامترهاي بار سيستم قدرت، منابع هارمونيك، فازورهاي همزمان ولتاژها و جريان ها و  موقعيت خطا.

اين پارامترها، كاربردهاي متعددي در حوزه هاي مختلف بررسي هاي تحقيقاتي سيستم قدرت دارند. اين مقاله، مجموعه اي از الگوريتم هاي جديد را براي نظارت و ارزيابي آنلاين پارامترهاي امپدانس سيستم قدرت، پيشنهاد مي دهد.

از جمله امپدانس تونن، امپدانس هاي هارمونيك و پارامترهاي امپدانس توالي صفر و همچنين پارامترهاي مدل بار. مقدمه اي بر اين پارامترهاي سيستم قدرت، طرح ارزيابي و نقش و رئوس مطالب اين مقاله در اين فصل ارائه شده است.

انجام پايان نامه : ” مانيتور ” ارزيابي امپدانس قدرت سيستم

ادامه در دكتر تحقيق


برچسب:
امتیاز:
 
بازدید: <~PostViwe~>
+ نوشته شده: 1396/1/3 ساعت: ۲۰ توسط:drtahqiq :

پرسشنامه روانشناسي : آزمون مقابله با استرس انجام پايان نامه روانشناسي

ابزار اندازه گيري : پرسشنامه روانشناسي

انجام پايان نامه روانشناسي: بلينگز و موس (۱۹۸۱) در پي دست يابي به روش آسان و معتبر براي ارزيابي پاسخ هاي مقابله اي، مقطعي از  بزرگسالان را در  قالب پرسشنامه روانشناسي مود مطالعه قرار دادند.

از پاسخ دهندگان خواسته شد يك بحران شخصي يا حادثه اي پر استرس را كه به تازگي تجربه كرده اند را در نظر بياورند.  با توجه به اينكه چگونه با آن رويداد درگير شده اند، ماده هاي پرسش نامه را به صورت بله يا خير تكميل نمايند.

مقابله با رفتارهاي شناختي و فعال

پاسخ هاي مقابله با توجه به روايي صوري به مقابله رفتارهاي شناختي و فعال و اجتنابي تقسيم مي شوند. در اين مورد اعتبارهاي همساني دروني براي سه خرده مقياس از ۴۴% تا ۸۰% گزارش شده است. با اين كه هيچ همبستگي معني داري بين شدت و نوع رويداد زندگي با مقابله با استرس به دست نيامد، اما نمرات مقابله به طور معني داري قدرت پيشبيني سطوح استرس را افزايش داد.

آن دو در سال ۱۹۸۴ كار خود را با بررسب رفتارهاي مقابله اي در گروهي از بيماران افسرده دنبال كردند. تعداد پاسخ هاي مقابله اي را به ۳۲ ماده افزايش دادند و به جاي شكل بله يا خير از يك مقياس چهار نقطه اي استفاده نمودند. طبقه بندي جديد آن ها سه پاسخ مقابله اي را در بر داشت:

۱. مقابله متمركز بر ارزيابي شناختي (مقابله شناخت مدار)

۲. مقابله متمركز بر مشكل (مقابله مسئله مدار)
۳. مقابله متمركز بر هيجان (مقابله هيجان مدار)
آنان شواهد تجربي را براي طبقه بندي خود گزارش نكرده اند اما اعتبارهاي همساني دروني از ۴۱% تا ۶۶% براي طبقه بندي خود گزارش كرده اند. همچنين موس (۱۹۹۳) به نقل از هولاهان و همكاران (۱۹۹۵) مقياس CRI را با چهار خرده مقياس مقابله شناختي، اجتنابي، گرايشيو مقابله رفتاري اجتنابي-گرايشي به شكل ۴ نقطه اي از صفر (هرگز) تا سه (هميشه) صورت جديدي درآورد.

سنجش متغيرهاي جمعيت شناختي

براي سنجش متغيرهاي جمعيت شناختي ، پرسش هايي در مورد سن ، جنسيت ، وضعيت تأهل ، تعداد فرزندان و ترتيب تولد و ميزات تحصيلات در كنار پرسش هاي پرسشنامه روانشناسي روش هاي مقابله با استرس گنجانده شد.

روش تجربه و تحليل داده‌ها

روشهاي آماري در اين پژوهش براي داده هاي توصيفي شامل محاسبه كليه ميانگينها ، انحراف استاندارد و هم نمودارها و جداول مربوط مي باشد. نتايج حاصل از فرضيه ها با استفاده از تحليل كوواريانس و آزمون t گروه هاي مستقل است.
در اين پژوهش از روشهاي آماري به منظور توصيف بهتر متغيرها استفاده شد.

شاخص‌هاي آماري توصيفي :

 

شاخص‌هاي آماري توصيفي مورد استفاده شامل : فراواني، ميانگين، انحراف استاندارد (استاندارد و ضريب همبستگي پيرسون، جهت بررسي رابطه بين خودكارآمدي، خودتنظيمي، خلاقيت با كارآفريني دانشجويان مي‌باشد.

آمار استنباطي :

همچنين به منظور پاسخگويي به فرضيه‌هاي پژوهش از روش‌هاي آماري استنباطي به عنوان روش‌هاي اصلي تحليل داده‌ها استفاده شد. از جمله روش هاي استنباطي مورد استفاده عبارت خواهد بود از :
– آزمون t گروه هاي مستقل براي تحليل فرضيۀ ۱ پژوهش.
– آزمون كوواريانس جهت تحليل فرضيه ۲ پژوهش.


برچسب:
امتیاز:
 
بازدید: <~PostViwe~>
+ نوشته شده: 1395/12/19 ساعت: ۱۰ توسط:drtahqiq :

سهام عدالت را چگونه بايد دريافت كنيم: حربه جديد دولت براي انتخابات 96

سهام عدالت چيست؟

رونمايي جديد از طرح سهام عدالت ۹۵

 

سه شنبه ۱۷ اسفند ۱۳۹۵ – ۱۳:۹:۳۰: همزمان با رونمايي از سامانه سهام عدالت ، از مردم خواسته شد ، در صورت تمايل با پرداخت ۳۳۴ هزارتومان تا  ۴۶۸ هزار تومان مالك كل سهام عدالت شوند.
در حالي دولت از امروز سامانه سهام عدالت را رونمايي كرده كه از مردم خواسته، در صورت تمايل با پرداخت ۴۶۸ هزار تومان مالك كل سهام عدالت شوند تا شايد تا قبل سال چند هزار ميليارد تومان درآمد كسب كند. ولي مردم بدانند پرداخت اين پول اجباري نيست.

سامانه سهام عدا لت كه صبح امروز با حضور اسحاق جهانگيري معاون اول رئيس جمهوري، علي طيب‌نيا وزير امور اقتصادي و دارايي و ميرعلي عبدالله پوري حسيني رونمايي شد از همان دقايق نخست شاهد ورود اولين گروه مشمولين و استعلام وضعيت ‌شان بود.

اين سامانه به آدرس (www.samanese.ir) از امروز فعال شده و امكان دريافت صورتحساب سهام عدالت براي دارندگان برگه هاي سهام را فراهم كرده است. البته سازمان خصوصي سازي تأكيد كرده كه به منظور كسب اطلاع توسط عموم مردم كشور از مشمول بودن يا نبودن خود در طرح سهام عدالت و دريافت صورت وضعيت سهام عدالت توسط مشمولين طرح، اين سامانه اندازي شده است.

اصلا كسي پول گرفته از دولت بابت سهام هاي عدالت؟

البته مردم بايد توجه داشته باشند كه كليه مشمولين كه در دوره ده ساله اجراي طرح سهام عدالت از ابتداي سال۱۳۸۵ تا پايان سال۱۳۹۴ ثبت نام شده قطعي در تعاوني هاي سهام عدالت شهرستان ها بوده اند، ميي توانند با مراجعه به اين سامانه، ضمن كسب اطلاع از مشمول بودن، صورت وضعيت تسويه اقساط خود را مشاهده يا از آن نسخه چاپي تهيه كنند.

گفتني است، سامانه سهام عدالت با بانك اسامي و اطلاعات مشمولان سهام عدالت مرتبط بوده و خدمات آن عبارتند از ” اعلام مشمول بودن يا نبودن هر فرد در طرح سهام عدالت”. ” اعلام وضعيت متوفي بودن مشمول “. ” صدور صورت وضعيت تسويه اقساط مشمول “. ” صدور قبض پرداخت مانده ارزش تسويه نشده سهام عدالت”.

ميرعلي اشرف عبدالله پوري حسيني؛ معاون وزير اقتصاد همزمان با راه اندازي سامانه سهام عد الت گفت: براي ۴۹ ميليون و ۲۲۶ هزار و ۱۹۳ نفر صورتحساب سهام عدالت تهيه شده و به آنان اعلام مي‌شود چقدر سود به سهام آنان تعلق مي‌گيرد. بنابراين با ارائه اين صورتحساب سهامداران متوجه مي‌شوند چه ميزان از سهام آنها از محل سود سهام آزاد شده و به آنها تعلق مي‌گيرد.

سهام در آغاز انتخابات ۹۶

وي گفت: با توجه به زمان برگزاري مجامع عمومي شركت‌ها سود سهام از انتهاي تير تا اسفند سال ۹۶ محاسبه و سازمان خصوصي سازي ميان مشمولان سهام عدا لت توزيع مي‌كند.

با رونمايي سامانه سهام عدا لت از روز جاري و طبق گروه بندي صورت گرفته از سوي سازمان خصوصي آنگروه از مشموليني كه رقم سمت راست شماره ملي(كد ملي) آنها ۷ است، مي توانند با ورود به سامانه در جريان چند و چون سهام خود قرار گيرند.

گروه نخست كه امروز اجازه ورود به سامانه سهام عدا لت را دارند در بدو ورود به سايت با جدولي مواجه مي شوند با عنوان صورت وضعيت دارايي مشمولين سهم عدالت (صورتحساب تسويه اقساط سهام عدالت)؛ در ادامه اين تصوير اين جدول را مشاهده مي كنيد.

ترفند جديد دولت براي پر كردن خزانه!

همانطور كه مشاهده ميكنيد دولت در اين صورتحساب به دارنده سهام عدا لت اعلام كرده كه اكنون شما به مبلغ ۵۳۲ هزار تومان دارايي داريد كه ارزش واقعي آن به مراتب بالاتر است، در صورت تمايل مي توانيد با پرداخت ۴۶۸ هزار تومان مالك كل سهام تخصيص يافته شويد؛ “به اين منظور كليد صدور قبض را فشاد دهيد”.

سهام عدالت

اين همان نكته ايست كه ظاهراً ترفند دولت براي كسب درآمد و جبران كسري بودجه اش است؛ دولت بدون آنكه نيازي به پرداخت ۴۶۸ هزار تومان در اين مرحله باشد از مردم خواسته در صورت تمايل به داشتن كل سهام قبض را پرداخت كنند. در حالي كه بايد تاكيد مي شد،” پرداخت اين مبلغ اجباري نيست”.

پرسش ها براي راهنمايي سهام هاي عدالت از طرف مردم

بسياري از دارندگان سهام عدا لت در اين مرحله با اين پرسش مواجه شده اند كه براي سهام عدا لت قرار است پولي به دست‌شان بيايد يا از دست‌شان برود؟

همانطور كه قبلاً اعلام شده ۴۹ ميليون نفر مشمول سهام عدا لت در كشور وجود دارند؛ بنابراين اگر تمام اين افراد ۴۶۸ هزار تومان باقي مانده را واريز كنند، دولت حدود ۲۴ هزار ميليارد تومان درآمد كسب خواهد كرد و اگر نصف دارندگان سهام هاي عدالت بر اثر بي اطلاعي نسبت به پرداخت قبض و واريز ۴۶۸ هزار تومان باقي مانده اقدام كنند حدود ۱۲ هزار ميليارد تومان در چند روز باقي مانده از سال ۹۵ به جيب دولت مي رود.

برخي از مخاطبان با درج نظراتي از تسنيم خواسته اند كه صداي انها را به گوش مسئولان برساند؛ اين افراد اين سوال را دارند كه “آيا قراره پولي به حساب دولت واريز كنيم يا قراره سود سهام هاي عدالت رو به مردم بدن؟!!”

فرد ديگري نوشته: “سلام من الان نگاه كردم زده صدور قبض پرداخت ۴۶۸۰۰۰۰ الان بهم پول ميدن يا بايد پول بدم؟”

يكي ديگر از مخاطبان تسنيم هم در پيامي نوشت: “ميخوان از مردم پول بگيرن؟؟!!!!! يا من اشتباه متوجه شدم؟ والله تا جايي كه ما شنيديم وقتي كسي جايي سهام داره ، بابتش بهش سود ميدن نه اينكه بابتش ازش پول بگيرن !!”

استفاده از تريبون هاي مختلف براي تبليغ كسب درآمد

سازمان خصوصي سازي و دولت درحالي اين روزها از هر تريبوني براي تبليغ طرح جديدشان مبني بر آزادسازي سهام عدالت استفاده مي كنند كه هيچ اطلاع رساني درباره پرداخت پول به مردم نكرده اند.

به گزارش تسنيم، در اطلاعيه سازمان خصوصي درباره سهام هاي عدالت آمده بود كه “مشمولين سهام عدالت مي توانند تا پايان شهريور ماه ۱۳۹۶ ، پس از مشاهده صورت وضعيت تسويه اقساط خود، در خصوص باقي مانده ارزش سهام تخصيصي كه به طور كامل از طريق سود شركت هاي سرمايه پذير تسويه نشده است، به مبلغي دلخواه كه بابت آن تمايل به پرداخت داشته و اين مبلغ را در سامانه تعيين مي كنند(حداقل مبلغ انتخابي ۰۰۰ر۱۰۰ ريال و حداكثر معادل مبلغي كه در رديف ۶صورت حساب مشمول تحت عنوان باقيمانده ارزش اوليه سهام تخصيصي درج شده است) ، يك قبض پرداخت داراي شناسه واريز و معادل مبلغ انتخاب شده خود از سامانه دريافت نمايند. لازم به ذكر است، مشمولاني كه در صورت حساب خود از تخفيف برخوردارند، فاقد قبض پرداخت هستند و اكيدا نيز نبايد هيچ وجهي به هر حساب ديگري واريز نمايند.”

بانك ملي براي پرداخت سهام

همچنين در اين اطلاعيه تأكيد شده است كه “پرداخت هاي مشمولين سهام هاي عدالت در اين مرحله فقط از طريق شعب بانك ملي ايران و يا از منوي پرداخت قبوض دستگاه هاي خودپرداز اين بانك صورت مي گيرد و مشمولين مي توانند مبلغ مورد نظر خود را با استفاده از شناسه پرداخت و معادل مبلغ درج شده در قبض پرداخت كه از سامانه سهام عد الت دريافت مي نمايند و با در اختيار داشتن اين مبلغ، پرداخت كنند. پرداخت هرگونه وجهي درخصوص سهام عدالت به جز از طريق بانك ملي ايران و خارج از دو حالت فوق غيرقانوني است.”

البته علي طيب نيا وزير امور اقتصادي و دارايي در زمان رونمايي از سامانه سهام عدالت با اعلام دو خبر خوش براي دارندگان سهام عدالت، گفت: اول اينكه ۵۰ ميليون نفر مشمولان سهام هاي عدالت از اواخر سال ۹۶ سالانه سود دريافت مي كنند و دوم اينكه ارزش اوليه سهام واگذار شده حدود ۲ برابر شده است.

استعلام سهام عدا لت بدون حضور در محل

وزير امور اقتصادي و دارايي در همين ارتباط گفته: سامانه به گونه اي طراحي شده كه هر يك از مشمولان بدون مراجعه حضوري و با دسترسي به اينترنت و درج مشخصات از آخرين وضعيت سهام خود اطلاع مي يابند. اين سامانه صورت وضعيت دارايي مشمولان و ارزش اوليه سهام هر مشمول را ارائه مي كند ضمن اينكه ميزان اقساط كه طي ۱۰ سال پرداخت شده نيز مشخص مي شود.

اين عضو كابينه دولت يازدهم تصريح كرد: معلوم مي شود كه چه كساني از تخفيف برخوردارند كه اقساط پرداختي اين افراد معادل ارزش اوليه سهام آنهاست يعني اين گروه هم مالك كل سهام شده اند و هم سود كل سهام را دريافت خواهند كرد. بقيه مشمولان هم مي توانند متناسب با ارزش فعلي دارايي شان كه دو برابر ارزش اوليه آن است سود دريافت كنند.

همچنين اسحاق جهانگيري در آيين طرح ساماندهي سهام هاي عدالت كه صبح امروز در سالن اجلاس سران برگزار شد با اشاره به اين موضوع كه بعد از شروع واگذاري سهام عد الت افراد زيادي به مردم براي خريد سهام عدالت آنها مراجعه خواهند كرد گفت: مردم به هيچ عنوان زير بار فروش سهام عدالت خود نروند چرا كه ۶۰ بنگاه اصلي طرح سهام عدالت از بزرگترين و بهترين بنگاههاي توليدي كشور هستند و در آينده سود زيادي را براي سهامداران به همراه خواهند آورد.

كل دارايي هاي سهام عد الت

وي با بيان اينكه ارزش كل داراييهاي زيرمجموعه سهام عدا لت ۵۵ هزار ميليارد تومان است گفت: امروز ۵۰ ميليون ايراني اين دارايي عظيم را از دولت جدا كرده و به مالكيت خود در مي‌آورند. البته تا سال ۹۶ با سوددهي كه اين شركت‌ها خواهند داشت دارايي مذكور به ۱۰۰ هزار ميليارد تومان افزايش خواهد يافت.

منبع : دكتر تحقيق

 


برچسب:
امتیاز:
 
بازدید: <~PostViwe~>
+ نوشته شده: 1395/12/19 ساعت: ۰۹ توسط:drtahqiq :

زيبايي شناسي چيست - پايان نامه روانشناسي در مورد زيبايي شناسي

تأثيرات‌ زيبايي شناسي : 

يكى از مهم‌ترين اثرات‌ رنگ‌،جنبه زيبايى‌ بخشى و تزيينى آن است كه در جاى‌جاى زندگى،مـحيط،وسـايل مـورد استفاده،بسته‌بندى‌ها و ديگر آثار خودنمايى مى‌كند.

دنياى كودك پر از رنگ است.با استفاده از رنگ‌هاى شاد و مـناسب‌ مـى‌توان‌ آثـار و بالتبع محيط زيبايى را براى كودكان فراهم آورد.رنگ‌هاى روشن علاوه بر آنكه به چشم بچه‌ها بـاشكوه هـستند مى‌توانند در تزيين و زيباسازى محيط و هرآنچه در ارتباط با كودكان است‌.

از‌ جمله حجم‌ها‌،اسباب‌بازى‌ها،سردر ورودى پارك‌هـا،عـلايم و نـمادهاى مخصوص آنها و…مورد استفاده قرار گيرند. آن‌چنان كه رنگ‌هاى نامناسب و تيره‌ مى‌توانند محيط و لوازم كودكان را زشت و دلگـير نـشان دهند و تعادل بصرى‌ را‌ بر‌ هم زنند.مى‌توان گفت تأثيرات زيباسازى رنگ،بر سـلامت ذهـنى و روانـى كودكان نيز بسيار قابل توجه است‌.

“‌‌ زيبايي شناسي “‌ رنگ را مى‌توان در سه جهت بررسى كرد:

كانستراكسيون (نمادي)

امپرسيون (بـصرى‌)

اكسـپرسيون‌‌(احساسى)

۱-۱-۱- كانستراكسيون

در ميان مردمان قديم گاهى فقط جنبه نمادى رنگ مورد تـوجه قـرار مـى‌گرفت‌ كه در اين صورت يا براى مشخص كردن طبقات اجتماعى به كار مى‌رفت‌ يا به صورت نمادى‌ براى‌ عقايد مذهبى يا اساطيرى بـه كار گـرفته مـى‌شد.به عنوان مثال در چين،زرد،فروزان‌ترين رنگ، مخصوص امپراطور فرزند خدا بود و هـيچ فـرد ديگرى به جز او حق نداشت لباس زرد‌ بپوشد.زرد نماد خرد والا بود.

به تن نمودن پيراهن سـفيد بـراى عروس به اميد بخت و اقبال سفيد در زندگى جديد يا به عنوان نماد پاكى،خـلوص و زدودنـ‌ همه‌ پيرايه‌هاى زندگى معمول و مادى در لباس احـرام حـاجى‌ها وقـتى كه به زيارت خانه خدا مشرف مى‌شوند،از اين قبيلند..

۱-۱-۲- امـپرسيون

 

ادامه در انجام پايان نامه دكتر تحقيق


برچسب:
امتیاز:
 
بازدید: <~PostViwe~>
+ نوشته شده: 1395/12/14 ساعت: ۱۹ توسط:drtahqiq :

انجام پايان نامه چرخش شغلي در زنجيره تامين = تصميم گيري

معيار چرخش شغلي در زنجيره تامين

انجام پايان نامه مديريت : شاخص هاي انتخابي براي اندازه گيري پايداري  زنجيره تامين (همراه با چرخش شغلي )

ابعاد اصلي شاخص منبع
زيست محيطي كاهش مصرف انرژي Gopal &takar(2015)
كاهش مصرف منابع Gopal &takar(2015)
كاهش مواد زائد جامد Gopal &takar(2015)
كاهش انتشار گازهاي گلخانه ايي Gopal &takar(2015)
در دسترس بودن سيستم پاداش زيست محيطي Gopal &takar(2014)
كاهش درصد ضايعات و دوباره كاري Gopal &takar(2014)
اثربخشي آموزش دارندگان داراي گواهي ايزو۱۴۰۰۱ Uysal(2012)
اجتماعي افشاي طرح زيست محيطي به عموم Gopal &takar(2015)
ميزان اموزش كاركنان Koplin&takar(2014)

 

Phikiph&andriantiatsaholiniaina(2001)

Gopal &takar(2015)

رفاه كاركنان (بهداشت حرفه ايي و ايمني) gopal&takar(2014)

 

Gopal &takar(2015)

اثربخشي استخدام و انتساب كاركنان Uysal(2012)
ايده هاي ابداعي كاربردي توليد شده به وسيله

 

كاركنان و كارمندان

Uysal(2012)
آزادي عمل سازمان براي درگيري سهامداران در

 

تصميم گيري

Uysal(2012)
علاقه مندي مشتريان به محصولات سبز gopal&takar(2014)
چرخش شغلي Uysal(2012)
اقتصادي هزينه هاي عملياتي Gopal &takar(2015)

انجام پايان نامه زنجيره تامين در دكتر تحقيق


برچسب:
امتیاز:
 
بازدید: <~PostViwe~>
+ نوشته شده: 1395/12/14 ساعت: ۱۹ توسط:drtahqiq :

انجام پايان نامه اجتماع پايدار در جهان بيني اسلامي

انجم پايان نامه اجتماع پايدار ي

دانشپور در ۱۳۹۲ مفهوم اجتماع پايدار را در جهان بيني اسلامي مورد بررسي قرار داد. پژوهشگر با بررسي هايي كه انجام داده نتيجه گرفته است كه جهان بيني اسلامي مفهوم اجتماع پايدار را تاييد نموده است.

آن را در بطن اعتقادات ديني ترويج مي نمايد. وي معتقد است كه اين اصل يكي از اساسي ترين اصول مدنظر اهل فتوت بوده است.
كتاب درآمدي بر روش شناسي هنر اسلامي اثر سيدرضي موسوي گيلاني ۱۳۹۰در خصوص ارتباط فتوت و هنر نكات مفيدي را بيان كرده است. اين پژوهشگر درباره نوع نگاه فتيان به هنر و پيشه و نحوه قانون مند نمودن اصناف مختلف به ارائه اطلاعات جامع و موثري مي پردازد.

حكمت هنر و زيبايي در اسلام از شهرام پازوكي ۱۳۸۴ نيز نكته هاي مختصر ولي مفيدي را در باب تفكر در طراحي و توليد هنر اسلامي بيان كرده است. به كمك اين مطالعه مي توان به ديدگاه هاي فلسفي اي كه منجر به شكل گيري مرام نامه هاي اصناف در بين اهل فتوت شده است پي برد. آقايان آراسته و محمودي در ۱۳۹۳ به بررسي هنر در آيين هاي فتوت اسلامي پرداختند. ايشان به بررسي ديدگاه هاي اهل فتوت در خصوص هنر و توليدات هنري پرداخته اند.

انجام پايان نامه هنر اسلامي

موسوي ۱۳۹۰ هنر اسلامي را در آيينه فتوت نامه ها مورد بررسي قرار داده و به آثار شاخص هنرمندان مسلمان و نحوه شكل گيري اين آثار در  نتيجه حلقه هاي تصوف اهل فتوت اشاره دارد.

عسگري در ۱۳۹۰ مولفه هاي فرهنگ و تمدن را در آثار اخوان الصفا مورد بررسي قرار داد. اخوان الصفا از اين جهت كه زمينه ساز شكل گيري آئين ها و حلقه هاي فتوت شدند مهم مي باشند و لازم است عقايد و مسلك ايشان مورد مطالعه قرار بگيرد، بخصوص تاثيري كه ايشان در شكل گيري عرفان عملي داشته اند محل توجه و تامل است.

ندايي در ۱۳۹۱ هويت فرهنگي را در هنر مورد بررسي قرار داد و بر تاثير گيري از ديدگاه هاي سنتي در رويكردهاي بومي طراحي تاكيد كرد.

نمونه هايي از فتوت نامه ها

چند نمونه از فتوت نامه ها كه در دست هستند به قرار زير مي باشند:

 • فتوت نامه معماران فتوت نامه عبدالرزاق كاشاني، فتوت نامه سپاهي گران، فتوت نامه چيت سازان، سي رساله معروف به رسائل خاكساريه، فتوت نامه ميرسيد علي همداني، فتوت نامه سلطاني، فتوت نامه ناصري غيره. در مرحله بعدي به مرور و گزيده چيني از كار پژوهشگراني كه با ديدگاه هاي نزديك به اين پژوهش در اين موضوع تحقيق نموده اند پرداخته خواهد شد.
 • فرهادي در ۱۳۹۰ بر روي فتوت نامه ها كار كرد و ديدگاه هاي توليد را در فرهنگ گذشته ايرانيان مورد بررسي قرار داد. وي معتقد است كه مرام و مسلك اين گروه ها مي تواند رويكردي براي نجات از بحران جامعه مصرفي و اشتباهات توليد باشد. نقره كار و همكاران در ۱۳۸۹ تاثير محيط طبيعي را بر رفتار و احلاق از ديد متفكران اسلامي و نتايج آن را در طراحي محيط مصنوع مورد بررسي قرار دادند. وي معتقد است كه در طراحي معماري و شهري مي توان از ديدگاه هاي اسلامي بهره جست.

بهمني در ۱۳۹۱ پايداري را در طراحي اشياي كهن ايراني متعلق به قرن ۴ و ۵ مورد بررسي قرار داد. وي پس از بررسي مواد، كاربرد و ويژگي هاي ديگر اين ظروف نتيجه گرفت كه صنعت گران آن دوران محصولات مربوطه را طوري طراحي مي نموده اند كه با استفاده از مصالح طبيعي بوده و عمر طولاني داشته باشند.

به لحاظ شكل و فرم نيز بهينگي، كمينگي و زيبايي كاربردي را مدنظر داشته اند.زماني در ۱۳۹۳ مطالعه اي تطبيقي بر رويكرد بينش اسلامي و رويكرد اهل فتوت انجام داد و ديدگاه هاي اهل فتوت را در شكل گيري برخي ويژگي هاي شاخص هنر اسلامي موثر دانست.

انجام پايان نامه معماري فقط در دكترتحقيق!


برچسب:
امتیاز:
 
بازدید: <~PostViwe~>
+ نوشته شده: 1395/12/8 ساعت: ۱۹ توسط:drtahqiq :

انجام پايان نامه ايمني و بهداشت hse در اجراي پروژه هاي ساختماني

مرور بر انجام پايان نامه و مقالات ايمني و بهداشت HSE

انجام پايان نامه ايمني و بهداشت HSE :… در اين تحقيق لازم است مدل تصميم گيري چندمعياره در قالب يك الگو و مدل مفهومي ارائه شود. ابتدا با استفاده از مرور ادبيات مهمترين شاخصها در ارزيابي ريسك HSE استخراج خواهد شد.

سپس توسط يك روش سيستماتيك به شكل سلسله مراتبي سطح بندي مي‌شوند. شناسايي روابط بين هر يك از معيارها و اينكه هر معيار در كدام خوشه قرار گيرد در مرحله نخست صورت مي گيرد.

در مرحله بعد با استفاده از مقايسه هاي زوجي ارجحيت معيارها شكل مي گيرد و در نهايت از طريق FTOPSIS وزن نهايي مربوط به هر ريسك استخراج خواهد شد. در نهايت تحليل داده ها در قالب متد تركيبي FHAP و تاپسيس فازي در نرم افزار اكسل و يا نرم افزار به روزتري كه ممكن است در اين حوزه به بازار آيد انجام خواهد شد.

منابع , پايان نامه ايمني و بهداشت HSE

شهركي، م. ر. و فرامرزپور، ب ۱۳۹۲ . توسعه يك مدل ارزيابي ريسك پروژه هاي سدسازي با استفاده از روش دلفي و TOPSIS .پنجمين كنفرانس مديريت منابع آب ايران. تهران

طيب زاده، ن.، ملك محمودي، ب. و ، ا. ۱۳۹۲ . تجزيه و تحليل ريسك هاي محيط زيستي سد طالقان در مرحله بهره برداري. اولين همايش ملي برنامه ريزي، حفا ظت از محيط زيست و توسعه پايدار. تهران..

Chen, S., Fath, D. B. & Chen, B. 2010. Ecological risk assessment of hydropower dam construction based on ecological network analysis. Procedia Environmental Science: In ISEIS, (2): 725-728. Doyle, M.W., Stanley, E.H., Havlick, D.G., Kaiser, M.J., Steinbach, G., Graf, W.L., Galloway, G. & Riggsbee, J.A. 2008. Aging infrastructure and eغير مجاز مي باشدystem restoration. Science, 319 (5861): 286- 287.

Enji, S., Xingkai, Z., Zhongxue, L.I. & Yunhai,W. 2012. Tailings dam flood overtopping failure evolution pattern. International Conference on Modern Hydraulic Engineering, Procedia Engineering, 28:356 – ۳۶۲. Heller, S. 2006. Managing industrial riskhaving a tasted and proven system to prevent and assess risk journal of hazardous material, 130(7):58-63

Mohammadfam, I., Mahmoudi, S. & Kianfar, A. 2012. Development of the health, safety and environment excellence instrument: a HSE-MS performance measurement tool. International Symposium on Safety Science and Technology, Procedia Engineering, 45 : 194 – ۱۹۸.

Master, C. 2009. Environmental risk assessment of Tillgeranda. Tillegra Dam Planing and Environmental Assessment, Guideline EPA ,Chapter 9.

Tousan, H. 2006. Seismic hazards and total risk assessment for large dams in Euphrates basin, Turkey. Engineering Geology, 89(1-2): 155-170. Zhang, X., Xiaohu, X. & kaili, X. 2011. Study on the risk assessment of the tailings dam break. Procedia Engineering, 26: 2261-2269. Zhen, M., Zi-wu, F., Ming, Z. & Yi.l, S. 2014. Flood risk control of dams and dykes in middle reach of Huaihe River. Water Science and Engineering, 7(1): 17-31.


برچسب:
امتیاز:
 
بازدید: <~PostViwe~>
+ نوشته شده: 1395/12/8 ساعت: ۱۹ توسط:drtahqiq :